SkyscraperCity banner

1 - 20 of 833 Posts

·
However..
Joined
·
1,292 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Roermond is een stad die zich in het zuiden van Nederland bevindt in de provincie Limburg tegen de duitsegrens.
Roermond is een stad die op dit moment vele projecten op tafel heeft.
Na de komst van Designer Outlet Center is de stad Roermond sterk in groei gegaan. Hier heb ik een paar afbeeldingen van Roermond en de projecten die op dit moment aan de gang is in Roermond..

1. Kazerneplein2. Kazerneplein3. kazerneplein4. kazerneplein5. Villa Ernst Casimir6. Villa Ernst Casimir7. Residence Zilverhart8. Nieuwe woonwijk Oolderveste9. Kantoortoren buitenop

Er zijn nog meerdere projecten aan de gang in Roermond maar daar heb ik helaas geen afbeeldingen van.
 

·
a.k.a. Sequentia
Joined
·
21,327 Posts
Projecten horen onder... "Projecten"
En dus niet in het fotoforum (het zijn immers impressies en geen foto's).

Best aardige projecten verder, alleen die kasteelvormige kantoortoren kan écht écht écht niet zeg...
 

·
However..
Joined
·
1,292 Posts
Discussion Starter #3
Projecten horen onder... "Projecten"
En dus niet in het fotoforum (het zijn immers impressies en geen foto's).

Best aardige projecten verder, alleen die kasteelvormige kantoortoren kan écht écht écht niet zeg...
Ow sorry, ja ik weet bijna niets over het maken van een forum over projecten ofzo.
Ben niet egt bekend op deze site.
Moet ik deze nou verwijderen of mag die best blijven staan ?
 

·
a.k.a. Sequentia
Joined
·
21,327 Posts
^ Geeft niets, ik oordeel niet maar concludeer ;)

Stuur even een PM naar Jan (gewoon "Jan" intikken bij de ontvanger) of hij dit topic wil verplaatsen naar "Projecten". Je kunt als het goed is zelf namelijk niets hieraan veranderen.

Ik stel voor dat je over een tijdje eens een mooie fotoreportage maakt van Roermond en die hier plaatst, indien je die mogelijkheid hebt. Genoeg mensen die er interesse voor hebben schat ik zo!
 

·
Registered
Joined
·
3,832 Posts
Ik vind het mooie plannen voor zo'n stad. Limburg is 1 van de provincies waar de bevolking zal afnemen, zouden zulke plannen dan niet wat teveel zijn?
 

·
However..
Joined
·
1,292 Posts
Discussion Starter #10
Bedankt voor jullie reacties.. Hier heb ik nog een paar algemene foto's van Roermond gevonden.

1. Aan de linkerkant zie je de Kathedraal van de bischopstad Roermond2. Afbeelding uit de jaar 2004.3. Luchtfoto Tv toren4. Luchtfoto Centrum5. Luchtfoto Hotel De Oranjerie6. Luchtfoto SVB7. Arlo flat8. Luchtfoto 179m hoge tv toren

 

·
Zitterd veur ummer
Joined
·
2,037 Posts
Bedankt voor het overzicht.

Ondanks dat Roermond een kleine stad is- ca 50.000 inw.-, zijn er toch vrij forse bouwprojecten aan de gang. Ik mis wel nog het project Stationspark. Nabij het station komt hier een parkeergarage voor 900 auto´s, 10.000 m2 kantoorruimte en zo´n 200 appartementen. Medio 2008 zou men starten met dit project. Ik vermoed dat dit onderstaand ontwerp is, maar weet het niet zeker.
En de Solea toren, die nabij de Maas moet verrijzen.

 

·
However..
Joined
·
1,292 Posts
Discussion Starter #12
Met de bouw van de Solea toren zijn ze al bijna klaar mee..:D staat er al dus

Nabij het station staat er inderdaad een grote lege grasveld, waar ook nu een project word gepland, maar daar is nog niets over bekend.

Maar de project op de afbeelding die je hebt gezet is de project Kazerneplein. Je kunt het zien aan de omgeving en de gebouwen die gepland zijn.
Kijk maar bij de eerste foto van deze project dat geel wit gebouw is het zelfde als de gebouw die bij jou op de plaatje staat helemaal vooraan, en kijk maar naar de wegen enzo. Ik woon zelf in Roermond daarvan dat ik het zie..:D
En Ze zijn al zo'n 6 maanden terug begonnen met de bouw van de project Kazerneplein, de ondergrondste parkeergarage is al klaar en ze zijn nu bezig met het bouwen van de begane grond.
Als ik tijd heb zal ik in een van deze dagen paar foto's maken.

Bedankt..:)
 

·
Zitterd veur ummer
Joined
·
2,037 Posts
ja, nu zie ik het inderdaad. Ik werd op het verkeerde been gezet door een artikel in het tijdschrijft Bouwen aan Zuid-Nederland. Hierin hadden ze het over het stationsgebied en dat dit een meanderend gebouw zou worden. Daardoor raakte ik in de war.

Goed om te horen dat ze al begonnen zijn met het Kazerneplein en dat de Solea al bijna voltooid is. je foto's zijn zeker welkom!
 

·
Registered
Joined
·
611 Posts
Leuk om op SSC wat te zien van Roermond! Roermond heeft alles om de komende jaren een sterke groei door te maken, met de opening van de A73, het grote winkelaanbod, historische centrum en de maasplassen langs de deur!
 

·
However..
Joined
·
1,292 Posts
Discussion Starter #15
Nog een project dat bijna klaar is ( begin 2008 ) Retailpark, met o.a. grootste c1000 van NL
Media markt, KFC.

 

·
However..
Joined
·
1,292 Posts
Discussion Starter #16
Hier heb ik nog een aantal projecten die in de loop van de tijd nog gaan uitgevoerd worden.


Huis- en tuinboulevard ( PRIGA ) bijna klaar. begin 2008
ROERDELTA PROJECT, geen impressies maar een korte toelichting over dit mega project.

RoerDelta is een verscholen, deels braakliggend terrein aan de Maas. Na jaren van wikken en wegen, van studie en overleg, is er een voorlopig masterplan voor de ontwikkeling van het gebied opgesteld. In het plan worden de vele problemen in het gebied, zoals bodemverontreiniging, hoogwater en geluidsoverlast, omgezet in kansrijke morgelijkheden voor wonen, werken en toerisme. Een aantrekkelijk, levendig stadsdeel, grenzend aan onze fraaie historische binnenstad, dat is wat we beogen met het plan.
Hieronder volgt een korte toelichting op de invulling van de deelgebieden:
Rivierstad Sint Jacob

De huidige Maasboulevard wordt doorgetrokken tot aan het Shell-eiland. Daarmee wordt Roermond een echte rivierstad. De kade (géén boulevard) krijgt een compact 'profiel,' waardoor de Maaskade een intiem karakter krijgt. Bij mooi weer is het er druk en gezellig, maar ook als er maar enkele bezoekers zijn, is het er aangenaam.
De bebouwing langs de Maaskade is kavelsgewijs. Op kavels van 30 tot 50 meter breed kunnen verschillende vormen van bebouwing komen met het front naar de Maas. De begane grond van dit front wordt geschikt gemaakt voor het vestigen van publieke functies. Zo kan, afhankelijk van markt en draagvlak, in de loop van de tijd een steeds levendiger geheel ontstaan.
Langs de Roer

Tussen de Roer en de Bisschop Lindanussingel worden woonhoven gebouwd. Grote, kleine, open en overdekte hoven bieden een rustig en intiem woonmilieu midden in de stad. De hoven zijn opgetild naar het veilige woonniveau van 22,80 meter boven NAP. Parkeren geschiedt onder het woonniveau. De hoven zijn autovrij en binnen de hoven is de geluidshinder van de Bisschop Lindanussingel buitengesloten. Er is een diversiteit aan woningen zoals appartementen en stadswoningen met verdiepingen. De woningen hebben geen privé-tuin, maar liggen in het openbare groen.
Loesbleik

De Loesbleik neemt in het geheel een cruciale positie in. Dit gebied ligt namelijk als een scharnier in de routes tussen de binnenstad en RoerDelta. Op de Loesbleik komt een compacte bebouwing met zo veel mogelijk publieke functies op de begane grond, met woningen daar boven en met parkeren onder de grond. Aan de architectuur worden de hoogste eisen gesteld: gelijkwaardige gevels aan alle zijden, en in relatie tot de Stenen brug en de markante bebouwing aan de overzijde van de Roer.
Het Steeleiland

Het eiland krijgt een rechthoekig stelsel van paden met hagen. Aan de kop van het ECI-complex komt een plein en naast het complex komt een grasveld dat als speelruimte dient en geschikt is voor bijzondere manifestaties. Achter het ECI-complex liggen grote collectieve tuinen met daarin los geplaatste woongebouwen. Zo ontstaat aan de oostzijde een stedelijke, levendige kant en aan de westzijde een groene, rustige kant.
Het Shell-eiland

De toekomstige bebouwing op het Shell-eiland zal als een bastion in de rivier staan en aan alle kanten een prachtig uitzicht bieden. Het vormt tevens de visuele beëindiging van de verlengde Maaskade en moet daarom zowel van dichtbij als van veraf een interessant beeld geven. De bebouwing krijgt een paar hoogteaccenten van wisselende hoogte. De groene inrichting van het maaiveld vormt een tegenwicht van de omvangrijke bebouwing.
Overige locaties

Het voorlopige Masterplan doet voorstellen voor een aantal kleinere locaties zoals:

* Molenweg. Aan de bestaande bebouwing worden in de richting van het ECI-complex enkele woningen toegevoegd. Het terrein met garages is nog onderwerp van studie;
* Bisschop van Cuykstraat. Deze wordt doorgetrokken tot aan het ECI-complex. Hier kunnen enkele vrijstaande woningen aan de Roer worden gerealiseerd.JAZZCITY

Nog een mega project dat in de loop van de jaren plaats zal vinden in Roermond.
Geen impressies maar een korte toelichting.

Een toekomstige herontwikkeling van het gebied Maashaven - Schipperswal - Scheepvaartweg - inmiddels bekend als 'Jazz City' is een unieke kans en een logisch gevolg van de ontwikkelingen die al eerder in het gebied in gang zijn gezet. In juli 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roermond een intentieovereenkomst gesloten met een aantal marktpartijen om een toekomstige ontwikkeling van dit gebied te onderzoeken.

De eerste stap in een mogelijke toekomstige ontwikkeling is de opstelling van een masterplan voor het gebied. Op 19 april 2007 heeft de gemeenteraad dit masterplan vastgesteld als basis voor verdere planuitwerking. De gemeenteraad heeft daarbij nadrukkelijk betrokkenheid bij deze uitwerking bedongen. Vervolgens zal met partijen een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten om de ontwikkelingsmogelijkheden en de rol van elk der partijen daarin verder te onderzoeken. Op het moment dat sprake is van concrete plannen zal tenslotte een realiseringsovereenkomst worden gesloten. Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven of de plannen daadwerkelijk van de grond komen en zo ja op welke termijn.

In het masterplan wordt uitgegaan van een aantrekkelijke metamorfose van een deel van het bestaande bedrijventerrein Willem-Alexander tot een aantrekkelijk woon-, bezoek- en verblijfsgebied, waarin de aanwezigheid van het water en de haven een belangrijke rol speelt. Voor wat betreft een functionele invulling wordt op dit moment gedacht aan thematische woonvormen, thematische winkel- en leisurevoorzieningen, gebouwde parkeervoorzieningen en openbare ruimte met een totale oppervlakte van circa 90.000 m2.

Met de ontwikkeling van het Designer Outlet Center (DOC) op de voormalige terreinen van de Ernst Casimirkazerne te Roermond is in 2001 een aanvang gemaakt met de herontwikkeling van een gebied ten noorden van de Wilhelminasingel/N280, op korte afstand van de Roermondse binnenstad. De bouw van het Kazernevoorterrein, als schakel tussen het DOC en de Roermondse binnenstad, is in de tweede helft van 2006 van start gegaan. De oplevering van dit complex, dat ondermeer woningen, kantoren, een megabioscoop, leisure, horeca en een openbare parkeergarage bevat, is in 2009 voorzien.
 

·
Zitterd veur ummer
Joined
·
2,037 Posts
Flink wat plannen in Roermond. Wat ik me afvraag, is Roermond booming?
De meeste Limburgse steden bouwen nog wel aardig wat (ws. mn. door de dalende woningbezetting), maar ik heb het idee dat Roermond wel erg veel bouwt. Is er nog steeds bevolkingsgroei?
 

·
However..
Joined
·
1,292 Posts
Discussion Starter #18
Flink wat plannen in Roermond. Wat ik me afvraag, is Roermond booming?
De meeste Limburgse steden bouwen nog wel aardig wat (ws. mn. door de dalende woningbezetting), maar ik heb het idee dat Roermond wel erg veel bouwt. Is er nog steeds bevolkingsgroei?
Ik denk dat Roermond in de komende jaren wel een bevolkingsgroei zal meemaken.
Want a73 en de autoweg naar duitsland zorg voor goede verbinding met Venlo, en belangrijke industriesteden in Duitsland zoals Dusseldorf, Krefeld, Monchen Gladbach, Duisburg, Essen, Keulen. en goede verbinding betekend meer voor bedrijven vooral als je langs de grote duitse industriesteden zit.

En meer bedrijven betekend meer werk en meer werk betekend meer mensen.
Nu ook de aanbod in winkels fors stijgt en plannen worden gemaakt voor meer HBO scholen maakt het stad Roermond nog aantrekkelijker. Denk ik persoonlijk.
 

·
Enjoy your freedom!
Joined
·
7,508 Posts
^^ In Midden Limburg is een flinke concurrentiestrijd gaande wat betreft aantrekken van bedrijven, inwoners en funshoppers.

Weert gaat in de nabije toekomst bouwen aan het stationsstraatgebied, een PDV locatie aan de A2 en in de toekomst aan de stadhuislocatie
Venlo bouwt de Maasboulevard en werkt aan de vestiging van Holland Casino
Roermond bouwt er ook op los zoals hierboven aangegeven.

Waar steden in Limburg Noord kiezen voor nieuwe inwoners en economische impulsen voor haar steden zoeken Zuid Limburgse steden het op in de vergrijzingseconomie. Vergrijzing staat gelijk aan krimp.
 

·
Banned
Joined
·
7,712 Posts
Op het Duivelshuis (ooit stadhuis Arnhem) staat in stenen balken gegraveerd:

Arnhem de genoeglijkste
Zutphen de rijkste
Nijmegen de oudste

 
1 - 20 of 833 Posts
Top