SkyscraperCity Forum banner

[Rogalin] Zespół Pałacowy

3580 Views 13 Replies 7 Participants Last post by  marpa
Krótka wycieczka do Rogalina::)
See less See more
9
1 - 14 of 14 Posts
Uwielbiam te klimaty.
Na szczęście w Wielkopolsce podobnych obiektów nie brakuje.
bardzo ładnie, nie powiem, ale chciałbym też zobaczyć te piękną istotkę w zbliżeniu! :D
http://img51.imageshack.us/img51/9508/93oy2.jpg

to jak ? :D
^^
don't worry, kobiety czasem tak mają... dla zasady;)
^^
Rogalin wygląda dużo lepiej w zielonej oprawie:)
^^ dokładnie.Lampa psuje całe zdjęcie ale jej nie zauważyłem a podobał mi się ten kadr,stałem na środku drogi i zdjęcie zrobiłem bardzo szybko dlatego trochę poruszone:)
Zespół Pałacowy w Rogalinie

by szalony_okon
kaplica Raczyńskich, do nich należał pałac


i znowu pałac :)


baaaaaaaaaaaaaardzo stare dęby ;)


i park z dębami i nie tylko ;)See less See more
15
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top