Skyscraper City Forum banner

Jak oceniasz?

1 - 13 of 13 Posts

·
Registered
Joined
·
10,810 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Projekt: Biblioteka w Rokietnicy
Funkcja: biblioteka gminna z częścią handlowo-usługową
Lokalizacja: Rokietnica, powiat poznański
Inwestor: Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o.
Realizacja: 2017
Powierzchnia użytkowa: 1.700 m2
Kubatura brutto: 8.870 m3
Główny projektant: Dominik Banaszak (LAB 3 Architekci)


Opis inwestycji wg projektanta:
Biblioteka Gminna w Rokietnicy powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Rokietnickiego Ośrodka Sportu, jako uzupełnienie funkcjonalno-przestrzenne zabudowy usługowej i handlowej centralnego fragmentu miejscowości. W parterze projektowanego budynku zlokalizowano reprezentacyjny hol wejściowy do biblioteki, lokale handlowe i usługowe oraz niezbędne zaplecze techniczne. Piętro przeznaczono na pomieszczenia biblioteki gminnej, obejmujące: salę księgozbioru głównego z wypożyczalnią, czytelnię, pomieszczenia wielofunkcyjne do prowadzenia zajęć i warsztatów tematycznych, zaplecze administracyjno-biurowe i sanitarne oraz taras z czytelnią zewnętrzną. Szklany łącznik na piętrze budynku zapewnia bezpośredni dostęp do istniejących pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury, zlokalizowanego w sąsiadującym Rokietnickim Ośrodku Sportu.

Oszczędna w środki wyrazu forma budynku stanowi próbę nawiązania do modernistycznej tradycji kształtowania obiektów użyteczności publicznej. Modularna, słupowo-płytowa konstrukcja żelbetowa umożliwia swobodny podział powierzchni wewnętrznej, jak również naturalne oświetlenie pomieszczeń za pomocą pasm fasad szklano-aluminiowych, z wielkogabarytowym szkleniem niskoemisyjnym. Ściany elewacji licowane są płytką klinkierową w kolorze jasnoszarym.
Budynek wyposażono w nowoczesną instalację klimatyzacji i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Płaski dach wykończono powierzchnią biologicznie czynną (dach zielony).

Zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmuje realizację przestronnego placu przed wejściem głównym do biblioteki, dojścia piesze, strefy zieleni izolacyjnej z nasadzeniami drzew oraz budowę fragmentu ulicy Sportowej z zatoką postojową.


 

·
Registered
Joined
·
69,502 Posts
Nie powala na kolana. Jakiś tam pomysł jest, ale jak jedyną spektakularną rzeczą są zawinięte schody to... To na Miss trochę mało. Wnętrz nie komentuję bo chronicznie nie znoszę surowego betonu i szarości :doh:. Estetyczne - na zewnątrz, ale nic po za tym 5,5/10.
 

·
Registered
Joined
·
12,064 Posts
Zawsze doceniam inwestycje gminne na wysokim poziomie. Tutaj jest mega, ale zaniża Rossman. Tzn. nie sam Rossman, ale jego czerwone logo. W tak przyzwoitej architekturze powinni się dostosować i zrobić je szare - bank jak widać mógł.


9,5
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top