SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Your advertisement here?
Joined
·
6,963 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ook Kampen heeft er aan moeten geloven: een fotorondje! Kampen is niet groot maar heeft wel een rijke geschiedenis, en is één van de Hanzesteden van ons land. De binnenkomst in Kampen met de trein is charmant. Je stapt uit (eindpunt) en staat direct naar de contouren van de oude stad te kijken, erg mooi!

01. Welkom in Kampen! Scrollen --->


02. Om in het centrum te komen moet je de brug uit de vorige foto oversteken. Soms lastig, want hij staat vaak open, en dan direct ook voor 10 minuten.


03. Veel knusse steegjes en poortjes


04. Ik noem dit maar 'het gele straatje'


05. Druk voor een doordeweekse dag...


06. Veel doorkijkjes naar kerken en stadspoorten


07.


08.


09.


10.


11.


12. De hele gracht om het centrum heen is nog intact


13. Het huisje recht is echt heel smal, maar past perfect tussen de overige bebouwing.


14.


15. Eén van de bewaard gebleven stadspoorten. Als ik het goed gezien heb zijn er nog 2 van zulk formaat die aan de ingang van de oude stad staan.


16. Zoals deze, gezien vanuit een omliggend park waar vroeger de verdedigingswerken lagen.


17. Midden in de stad. Let ook op de scharrelkip rechtsonder.


18. Blije bedoeling hier.


19.


20. Centrale winkelstraat


21. Diezelfde winkelstraat, maar dan de andere kant op kijkend.


22. Zie je overal, dit torentje.


23. De markt op z'n kop


24. Industrieel verleden


25. Jammer van dat blik...


26. Groeten uit Kampen! --->


... en bedankt voor het kijken!
 

·
Urbanist
Joined
·
3,360 Posts
Prachtige stad! Het zou zo een openluchtmuseum kunnen worden. Stond er vroeger wel eens in de file, vanwege de brug.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top