SkyscraperCity Forum banner
181 - 200 of 394 Posts

·
Registered
Joined
·
3,987 Posts
Discussion Starter · #190 · (Edited)
936. Ze wzgórza widać browar Żygulewskoje, co ciekawe założony przez Austriaka, piwo początkowo nazywało się Wiedeńskie. W tle widać wzgórza Żyguli.

937.

938. Obok niego znajduje się żeński monastyr, był akurat remontowany.

939.

940. Przy browarze bankomat, dobry pomysł ;)
 

·
Registered
Joined
·
3,987 Posts
Discussion Starter · #191 ·
941. Przy browarze jest oczywiście też sklep firmowy, można przyjść z własnym baniaczkiem i nalewają ile wejdzie. Ludzie po zakupie często spożywają razem z zakąskami na pobliskiej promenadzie, my też tak robimy, bierzemy po małym i serowe sznurki, suszona ryba została mi odradzona ze względu na jakość wody w okolicznych rzekach ;)

942.

943. Po drodze jeszcze spojrzenie na monastyr, na tym koniec zdjęć Samary, chętnie zobaczyłbym kiedyś jak się zmieniła przez te lata ;)

944.

945.

cdn
 

·
Registered
Joined
·
3,987 Posts
Discussion Starter · #198 ·
976. Sierpień 2012, jesteśmy znów w Moskwie, zaczynamy od wodotrysków ;)

977. Jesteśmy na terenie parku i pałacu Carycyno zbudowanego pod koniec 18go wieku dla Katarzyny Wielkiej. Można do niego dojechać metrem, w pobliżu są dwie stacje.

978.

979.

980.
 
181 - 200 of 394 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top