Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 848 Posts

·
Registered
Joined
·
13,644 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Ostatniej zimy przyszło mi spędzić miesiąc w Moskwie z racji nauki języka w Instytucie im. Puszkina.

Jadąc do Rosji zatrzymałem się w Gródku Jagiellońskim koło Lwowa (gdzie zmarł Jagiełło), a w Kijowie odwiedziłem kilka nieznanych mi wcześniej miejsc (Złota Brama, sobór św. Włodzimierza, Synagoga Centralna, kenesa karaimska) no i oczywiście stadion olimpijski.

Poza samą Moskwą były dwa wypady w teren, jeden na Złote Kolco do Włodzimierza nad Klaźmą i Suzdalu (oba miejsca rewelacyjne), a drugi do Smoleńska i Katynia, gdzie zginął brat mojego dziadka.

Wracając odwiedziłem po raz pierwszy Rygę i Wilno, co prawda przez Pribaltikę trochę dalej i drożej, ale nie można całe życie tylko przez Ukrainę jeździć.
1. Gródek Jagielloński. Taki widok zastaje turystę wysiadającego z busa z Szegyni.2. Stojaki rowerowe w iście polskim stylu.3. Główna trasa Przemyśl - Lwów biegnie przez środek miasta.4.5. Stawy na Wereszycy.
 

·
Registered
Joined
·
13,644 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
6. Gródek Jagielloński. Stawy nad Wereszycą i kopuła kościoła pofranciszkańskiego.7.8.9. Południowo-zachodnia pierzeja Rynku.10. Trasa M11/E40 biegnie niestety przez środek Rynku.
 

·
Registered
Joined
·
13,644 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
11. Gródek Jagielloński.12. Ratusz z początku XIX wieku.13.14.15. Duża ilość zieleni na Rynku z pewnością ogranicza negatywny wpływ ruchliwej drogi.
 

·
Registered
Joined
·
13,644 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
16. Gródek Jagielloński. Południowo-wschodnia pierzeja Rynku.17. I jeszcze raz pierzeja południowo-zachodnia.18. Bogato zdobione drzwi wejściowe do Ratusza.19.20. Narożna kamienica z północno-wschodniej pierzei Rynku.
 

·
Let's go digging
Joined
·
7,968 Posts
Wow, khanie, już ci zazdroszczę i czekam niecierpliwie na ciąg dalszy. Tak więc miałeś okazję zakosztować rosyjskiej zimy w Rosji ;)

Mam tylko nadzieję że nie zaniedbasz z tego powodu upalnie przeciwdepresyjnego wątku krymskiego :D
 

·
Registered
Joined
·
13,644 Posts
Discussion Starter · #7 ·
^^ To wątek na dobry rok albo i więcej.

Mam tylko nadzieję że nie zaniedbasz z tego powodu upalnie przeciwdepresyjnego wątku krymskiego
Na pewno nie, jak patrzę na to zimne badziewie deszczowo-wiatrowe za oknem to tylko gorącym krymskim klimatem mogę wspomóc moją psychikę ;)
 

·
Registered
Joined
·
13,644 Posts
Discussion Starter · #11 · (Edited)
21. Gródek Jagielloński. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. Obok biegnie droga w stronę Lwowa.22. Rynek.23. Bliżej niezidentyfikowany pomnik na placu przed kościołem.24.25. Narożna kamienica Rynku.
 

·
Registered
Joined
·
13,644 Posts
Discussion Starter · #12 · (Edited)
26. Gródek Jagielloński. Fasada kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. Ta część kościoła z czerwonej cegły powstała w latach 1939-44 (co trochę zaskakuje).27. Dębowe drzwi z 1943 roku.28. Na fasadzie mamy też trzy postacie świętych.29. Tu nie wiem kto.30. Święty Paweł.
 

·
Registered
Joined
·
13,644 Posts
Discussion Starter · #13 · (Edited)
31. Gródek Jagielloński. Święty Piotr.32. Kościół toruński dotarł i na Ukrainę...33. Boczne drzwi.34. Gdy byłem koło kościoła zaczepił mnie miejscowy starszy pan, mający dalekie korzenie polskie. Trochę porozmawialiśmy o dziejach Gródka, ale gdy dowiedział się gdzie i po co jadę był lekko tym zniesmaczony (do moskali? ich języka się uczyć?).35. A tu już barokowa część kościoła (wschodnia część nawy głównej z kaplicami) powstała w XVIII wieku.
 

·
Registered
Joined
·
13,644 Posts
Discussion Starter · #14 · (Edited)
36. Gródek Jagielloński. Prezbiterium jest najstarszą częścią kościoła, być może nawet z XV wieku.37.38. Południowa strona kościoła.39.40.
 

·
Registered
Joined
·
13,644 Posts
Discussion Starter · #19 · (Edited)
51. Gródek Jagielloński. Cerkiew pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Akurat trafiłem na pogrzeb, więc nie mam zdjęć z wnętrza.52.53.54.55.
 

·
Registered
Joined
·
13,644 Posts
Discussion Starter · #20 · (Edited)
56. Gródek Jagielloński.57. Po przejściu mostem na wyspę zamkową po lewej stronie widać zabudowania dawnego klasztoru franciszkanów. Klasztor istniał od XIV wieku, a istniejące zabudowania pochodzą z XVIII wieku. Obecnie jest to greckokatolicki klasztor zgromadzenia studytów.58. Dawny kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej, w którym kiedyś znajdowało się serce Władysława Jagiełły.59. We wnękach przy prezbiterium postacie św. Franciszka i św. Antoniego.60.
 
1 - 20 of 848 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top