SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam 12-05-12

1773 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  EPA001
31
Hier staan een paar willekeurige fotos die ik gisteren in R'dam heb gemaakt.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.
See less See more
1 - 7 of 7 Posts
Heb je de mogelijkheid om de horizon recht te zetten? Dat zou namelijk een stuk prettiger kijken. Succes! :)
Heb je de mogelijkheid om de horizon recht te zetten? Dat zou namelijk een stuk prettiger kijken. Succes! :)
Ik weet niet hoe dat moet. Moet ik hem dan bewerken met een fotobewerkingsprogramma of bedoel je een bepaalde instelling op de fotocamera?
^^Je camera rechthouden helpt al veel ;)

Een scheve horizon kun je rechtzetten met elk fotobewerkingsprogramma. het gratis picasa werk uitstekend. Maar ook het fotoprogramma van Windows kan deze eenvoudige handeling uitvoeren.
Zoals hierboven al gezegt sommige foto's die scheef zijn en sommige die wat vlug gemaakt lijken te zijn. Maar zitten ook wat mooie foto's bij!
^^ Zeker. Het is "gewoon" een aangename serie plaatjes om te bekijken.
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top