SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
Digue-le-Bois
Joined
·
1,225 Posts
Mooie foto's. Er beginnen zich al enkele volwassen clusters te ontwikkelen in Rotterdam. Hier en daar een uitschieter, zoals bij Blaak inderdaad zullen de skyline goed doen. Ik ben ook erg benieuwd naar het effect dat the red apple zal geven op de skyline.
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top