SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam (47x)

2044 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  hoogbouw010
47
In deze serie veel foto's vanaf het water en van de Waalhaven. Waterbus lijn 18 van de Erasmusbrug naar Heijplaat-RDM is een aanrader, die vaart een mooie route. In de Waalhaven, het grootste gegraven havenbassin ter wereld, liggen veel kleine en grote schepen. Genoeg te zien om de haven te ervaren. Bij een deel van de schepen vindt de overslag 'op stroom' (vrachtschepen liggen niet aan de kade) plaats met drijvende kranen. En dat toch zo dichtbij het stadscentrum. Fantastische gebied. Alle foto's: jun/jul/sep/dec 2017, jan/feb 2018.

1.


2.


3. Uitzicht vanuit gebouw De Rotterdam.


4.


5. Voormalige kantoor Scheepvaartvereniging Zuid uit 1922.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15. Rotterdamsche Manege.


16. Rotterdamsche Manege.


17. Rotterdamsche Manege.


18. Rotterdamsche Manege.


19. SS Rotterdam.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26. Het 106 meter lange megazeiljacht Black Pearl ligt in de Merwehaven voor afbouw en proefvaarten.


27.


28.


29.


30. Drukte bij de Laurenskerk.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 7 of 7 Posts
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top