SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam (80x)

2331 Views 8 Replies 9 Participants Last post by  sqm
Alle foto's: 2015, 2016, 2017.

2015

1. Stadhuis.


2.


3. Glasmozaïeken van Louis van Roode in het trappenhuis van het voormalige Stationspostkantoor.


4.


5.


6.


7.


8.


9.2016

10.


11.


12.


13. Stadhuis.


14.


15.


16.2017

17. Diergaarde Blijdorp.


18. Bokito.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25. SS Rotterdam.


26.


27.


28.


29.


30. Penitentiaire Inrichting Rotterdam, locatie De Schie.


31. Van Nellefabriek.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41. Erasmus Universiteit, campus Woudestein.


42.


43. Kunstwerk zonder titel van Karel Appel uit 1966, Erasmus Universiteit campus Woudestein.


44. Erasmus Universiteit, campus Woudestein.


45.


46.


47.


48.


49.


50.


51. In 2001 werden door een kunstenaar 25 'Space Invaders' mozaïeken geplaatst in het centrum, een aantal zijn er nog steeds.


52. MS Queen Elizabeth.


53.


54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.


63.


64. Wereldmuseum.


65.


66.


67. SS Rotterdam.


68.


69.


70.


71.


72.


73.


74.


75.


76.


77. SS Rotterdam.


78.


79.


80.
See less See more
80
  • Like
Reactions: 5
1 - 9 of 9 Posts
Wat zich wel niet tussen die torens afspeelt als je dat vanaf grote afstand op die laatste foto zo ziet. Met dit beeldmateriaal heb je Rotterdam bijzonder mooi binnenstebuiten gekeerd!
Mooie serie met veel close-ups als nieuwe vergezichten met verrassende contrasten om schaal. Fijn om doorheen te bladeren!
Dit gaat nooit vervelen! :applause:
wat was was dit weer een heerlijke serie van onze mooie stad en haven! :cool: :banana: :eek:kay:
hoogbouw010 foto's zijn als een ambassadeur voor de stad Rotterdam!
Nog eens op groot beeldscherm bekeken. Prachtige platen allemaal hoge kwaliteit, Favo´s #12!, #47, #65
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top