Skyscraper City Forum banner
21 - 40 of 490 Posts

·
Registered
Joined
·
35,102 Posts
Discussion Starter · #22 ·
^^ Mee eens. Die tunnel is hier zeker gewenst, veel eerder hier dan de verdiepte ligging van de A4-MD in het polderland. Afstel mag hier uiteraard geen optie zijn. Anders blijft de drukste 2 x 3 rijstroken snelweg van Nederland (A20 tussen Terbregseplein en Kleinpolderplein) zwaar overbelast, met alle nadelige gevolgen van dien. :(
 

·
Registered
Rotterdam
Joined
·
7,588 Posts
GroenLinks twijfelt aan noodzaak verbinding A13 en A16
18 november 2009

De noodzaak van een nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16 is minder groot dan Rijkswaterstaat wil doen geloven. Dat zegt GroenLinks in Rotterdam.

Rijkswaterstaat zou in de berekeningen die de noodzaak van de aanleg moeten aantonen, fouten hebben gemaakt. Zo is het doortrekken van de A4 tussen van Delft en Schiedam niet in de berekening meegenomen.

De nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16, tussen de Doenkade bij Rotterdam Airport en het Terbregseplein zou nodig zijn om de overvolle A13 door Overschie en de A20 bij Crooswijk te ontlasten.

www.rijnmond.nl
 

·
Registered
Joined
·
35,102 Posts
Discussion Starter · #24 ·
^^ De A4 ligt toch wel een heel flink stukje te veel naar het westen om de A16 echt merkbaar te ontlasten. Ook de A13 wordt als dze weg niet aangelegd wordt, te weinig ontlast waardoor de overlast bij Overschie veel te groot zal blijven. Dat zal bij de meeste verkeerskundigen zeker bekend zijn, ook die van Rijskwaterstaat. Alleen een politieke partij die tegen de auto is kan dan opeens weer een eigen waarheid bedenken. :( :eek:hno: Er wordt nog gebouwd in het gebied dat van deze wegen gebruikt maakt, het wordt steeds drukken (als de tijdelijke inzinking van de drukte door de economische crisis voorbij is), en als we dan weer het hele proces over zouden moeten doen hebben we eerst weer 30 jaar extra file-ellende te doorstaan voordat we die weg dan alsnog gaan aanleggen. :bash:
 

·
Captain
Joined
·
3,358 Posts
Het zal mij ook niets verbazen dat er ooit een moment komt, waarop men gaat overwegen om de A13-A16 boven Kethel & Spaland door wil trekken naar de verlengde A4. Dit om de boel nóg meer te willen ontlasten èn het staat natuurlijk veel leuker op het kaartje. Mijn zegen hebben ze, wat dat aangaat. Maar ik denk dat de mileubeweging weer zal beginnen te stuiteren.
 

·
Registered
Joined
·
35,102 Posts
Discussion Starter · #26 ·
^^ Ja, want dan is het doortrekken van die weg naar de straks te bouwen tunnel bij Rozenburg (waarschijnlijk oostelijk, maar misschien westelijk van Rozenburg) uiteraard ook erg dichtbij. Maar dat zal voorlopig sowieso niet gebeuren, maar mogelijk ook in de verre toekomst niet zal gebeuren. Dat moeten we afwachten. ;)
 

·
Captain
Joined
·
3,358 Posts
^^Zou eventueel mogelijk kunnen zijn, al wordt dat verhaal nóg lastiger verkoopbaar. Het is er maar net naar hoeveel (vracht)verkeer er straks v.a. de Maasvlakte naar het Noorden wil reizen. Mocht de A-4 bij Pernis dat niet allemaal kunnen behappen, dan is het het overwegen waard. Links van Holy zitten ze wel met de broekpolder, incl. golfclub. Ziet er leuk uit zo v.a. Googlemaps, dus dat zal zeker behouden moeten blijven. Eromheen is ook niet echt een optie, dus dat moet dan een tunnel worden. Hoop dat dat niet al te duur gaat uitvallen.
 

·
Registered
Joined
·
181 Posts
Dat zal mooi zijn. Dan wordt de ring van Rotterdam ook groter. Je haalt meteen de grootste drukte weg uit binnenstedelijke gebieden zoals Vlaardingen, Schiedam, Overschie, Oude Noorden, Crooswijk en Kralingen.
Daarintegen neemt de geluids- en stankoverlast aan de randen van de stedelijke gebieden weer toe. Het is afwegen. Maar goed dit zal nog wel effuh duren en ik ben al blij als zowel de A13-A16-verbinding als één van de tunnelverbindingen er daadwerkelijk komen.
 

·
Registered
Rotterdam
Joined
·
7,588 Posts
Commissie: A13/A16 rijp voor besluit

Thomas van | DEN HAAG - Verkeersminister Eurlings heeft goed in beeld gebracht wat de gevolgen zijn van de verbinding tussen de A13 en A16.Maar, zaligmakend is de nieuwe snelweg die in Noord-Rotterdam moet komen volgens de commissie-MER allerminst. Als de bewindsman besluit de nieuwe weg te laten aanleggen, dan dringt de commissie aan op extra investeringen in het onderliggend wegennet. Niet dat de commissie een politiek standpunt wil innemen, want de effecten van een nieuwe weg op de leefomgeving of op de bereikbaarheid van de regio beoordelen, doet ze nooit. De commissie beoordeelt alleen of de informatie in een milieueffectrapportage volledig is. In dit geval is het rapport compleet en dus kan de minister een weloverwogen besluit nemen over de eventuele aanleg van de schakel A13/A16.Niettemin benadrukt de commissie dat de nieuwe snelweg de bereikbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam maar ten dele oplost. Evenmin zal het voornemen leiden tot substantiële verbetering van de leefbaarheid. Op de plek waar de weg komt te liggen, zou de leefbaarheid zelfs extra worden aangetast.

Aanbevelingen
De commissie doet in haar advies - dat ze gisteren uitbracht - ook een aantal aanbevelingen voor de besluitvorming. Zo zou minister Eurlings moeten nadenken over extra maatregelen op het onderliggend netwerk indien de verbeteringen van de verkeerssituatie niet zullen worden bereikt. Verder zou de minister moeten bestuderen hoe hij de weg nog beter kan inpassen. Uit de mer die zes varianten van de koppeling A13/A16 beschrijft, blijkt verder dat de reistijden op het hoofdwegennet en de bereikbaarheid van Rotterdam wel verbeteren.

Publicatie datum:24-11-2009 09:40
 

·
Registered
Joined
·
35,102 Posts
Discussion Starter · #30 ·
Waar heb je dit bericht vandaan? Het is wel een heel positief bericht, maar bronvermelding zou handig zijn. ;) Het geeft direct aan hoe onzinnig en totaal ontspeend van enige kennis en gevoel voor de realiteit de politieke discussie over nieuwe wegen soms gevoerd, zie het onderstaande bericht wat ook uit deze thread komt.

GroenLinks twijfelt aan noodzaak verbinding A13 en A16
18 november 2009

De noodzaak van een nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16 is minder groot dan Rijkswaterstaat wil doen geloven. Dat zegt GroenLinks in Rotterdam.

Rijkswaterstaat zou in de berekeningen die de noodzaak van de aanleg moeten aantonen, fouten hebben gemaakt. Zo is het doortrekken van de A4 tussen van Delft en Schiedam niet in de berekening meegenomen.

De nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16, tussen de Doenkade bij Rotterdam Airport en het Terbregseplein zou nodig zijn om de overvolle A13 door Overschie en de A20 bij Crooswijk te ontlasten.

www.rijnmond.nl
^^ Dit bericht is dus echt totale onzin van Groen Links geweest. Het bovenstaande bericht, maar vooral de allegdaagse praktijk, geven dit duidelijk aan. Helaas spuien de meeste tegenstanders van de zo overduidelijk dringend noodzakelijke ontlastingen van wegen en knelpunten in het Rijnmondse hoofdwegennet onzin en ideologische argumenten. We zijn helaas de laatste 40 jaren niet anders meer gewend. :(
 

·
Registered
Joined
·
35,102 Posts
Discussion Starter · #32 ·
^^ Dank. :)
 

·
Registered
Joined
·
35,102 Posts
Discussion Starter · #33 ·
Van www.rijnmond.nl:

Lansingerland wil alleen ondergrondse verbindingsweg A13 en A16
29 januari 2010

De gemeente Lansingerland heeft minister Eurlings verzocht om een eventuele verbindingsweg tussen de A13 en de A16 ondergronds aan te leggen. Het verzoek wordt door de volledige gemeenteraad ondersteund.

De verbindingsweg van de A13 en de A16 moet gaan lopen van het Terbregseplein via het Lage Bergsche Bos naar de A13. De weg moet er voor zorgen dat het minder druk wordt op de A13 bij Overschie en de A20.

Minister Eurlings liet eind vorig jaar weten geen geld beschikbaar te hebben om de verbindingsweg onder de grond aan te leggen. Hij zei dat na Kamervragen van de VVD.

Volgens de minister kost een tunnel onder het Bergse Bos 300 miljoen euro en is het niet nodig voor een goede inpassing van de geplande verbindingsweg. Hij wil eerst de ontwerpen van de snelweg afwachten en dan pas kijken of er financiële ruimte is voor ondertunneling. Hij wees erop dat het kabinet fors moet bezuinigen.

De gemeenteraad van Lansingerland verzoekt de minister ook om het traject zo aan te leggen dat er geen extra geluidsoverlast ontstaat voor omwonenden.
 

·
Registered
Rotterdam
Joined
·
7,588 Posts
Deelgemeenten komen voor zichzelf op over A13/A16
15 september 2010


De deelgemeenten Overschie, Hillegersberg-Schiebroek en Prins Alexander gaan zelf hun belangen rond de A13/A16 verdedigen. Dat hebben de betrokken partijen besloten.

In de voorgaande raadsperiode (2006-2010) was Hillegersberg-Schiebroek nog woordvoerder namens de drie deelgemeenten in het grote overleg over de nieuwe rijksweg.

Inmiddels is het duidelijk dat de deelgemeenten niet meer dezelfde speerpunten hebben. Zo wil Prins Alexander vooral aandacht voor het nieuwe knooppunt in de deelgemeente, dat ontstaat bij de koppeling A13-A16.

Hillegersberg-Schiebroek staat op ondertunneling van het nieuwe tracé. De deelgemeente wil het verkeer niet zien, horen of ruiken.

Overschie vindt het vooral belangrijk dat de A13-A16 er komt. Ondertunneling is niet per se noodzakelijk, omdat dan het vervoer van gevaarlijke stoffen over het nieuwe tracé moeizaam wordt. Overschie wil vooral ontlasting van de A 13.

Wethouder
Aan wethouder Baljeu wordt voorgesteld om voortaan vooroverleg te houden met alle deelgemeenten, waarna zij een Rotterdams standpunt in het grote overleg kan inbrengen.

Www.Rijnmond.nl
 

·
Registered
Joined
·
5,750 Posts
^^
En dan vragen we ons af hoe het komt dat infrastructurele werken (zoals bijv. maasvlakte2 en betuwelijn) zo godsgruwelijk duur worden. Ik begrijp de standpunten van de gemeenten/deelgemeenten wel maar in één van de drukste plekken van de wereld te stellen dat je het verkeer niet wil zien, horen of ruiken is redelijk bizar. Gemeenten profiteren ook van de betere bereikbaarheid en daarmee aantrekkelijkheid als woon en vestigingslocatie echter zolang het rijk maar alle lasten op zich neemt.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts


Op dit kaartje zijn duidelijk de contouren zichtbaar die in de posts hiervoor zijn genoemd.
Naar mijn idee het doortrekken van de A4 vanaf Wateringen richting Rozenburg, A15 - voorlopig A4b.

Het verlengen van de A4 richting Beneluxtunnel gaat er nu komen. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=950388&page=8

Het verlengen van de A16 naar de A13 en de A4 en misschien wel A4b voor Maasland en Maassluis langs, laten we het kruispunt Boonervlietplein noemen, voor de verbinding naar Rozenburg A15.

Zo wordt het economisch nut van de Nieuwe Maasvlakte, behalve voor het achterland, ook voor het westen van Nederland met zijn stedelijk gebied duidelijk.

De oplossingen voor het laatste stuk van de A4 zijn voor de ontbrekende delen zeer goed toepasbaar. Aan oplossingen voor de uitstoot van CO2 wordt overal gewerkt en zullen ook het Westland ten goede komen.

Bron kaart: http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/feiten_en_cijfers/wegenoverzicht/a13/index.aspx
 
Joined
·
35,045 Posts
Je stelt voor om naast het stukje A4 nog een stuk snelweg door Midden Delfland heen te trekken richting Maassluis? Volgens mij ben je nog nooit in het gebied geweest want je kunt niet menen dat je hier werkelijk de ene na de andere snelweg wilt hebben voor 2 minuten tijdswinst.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
^^

Dat meen ik wel, want die weg ontlast de N223 en de N468 van al het niet lokale verkeer dat door het al aangelegde stuk A4 enorm is toegenomen en zal toenemen als de tunnel naar Rozenburg er komt, want dat is met de Nieuwe Maasvlakte de aanjager voor deze plannen.
De A20 kan al dat verkeer niet verwerken, blijkt nu al zonder die tunnel.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Haven Rotterdam wil geld voorschieten voor aanleg tunnel

Rotterdam, 15 okt. Het Havenbedrijf Rotterdam is bereid om het Rijk geld voor te schieten om een snelle aanleg van de Blankenburgtunnel mogelijk te maken. Deze tunnel onder de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg moet de huidige Beneluxtunnel ontlasten.„Een snelle realisatie van een Blankenburgtunnel is van groot belang voor de haven. Daarom wil het Havenbedrijf substantieel mensen en financiële middelen beschikbaar stellen om te zorgen dat de tunnel er snel komt”, aldus de haven.

Een woordvoerder: „Er staan nu geen middelen op de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wij zijn bereid risico te lopen in een publieke-private samenwerking.”

Omstreden
De bouw van de tunnel is omstreden. Voorstanders stellen dat de aanleg noodzakelijk is vanwege files bij de Beneluxtunnel, onder meer door de aanleg van het nieuwe stuk snelweg tussen Delft en Rotterdam, de zogenoemde A4 Midden Delfland. De eerste schop voor die weg gaat mogelijk volgend jaar de grond in.

Tegenstanders van de Blankenburgtunnel hebben zich eerder uitgesproken voor een alternatief, de Oranjetunnel, acht kilometer westwaarts, ter hoogte van de Maeslantkering. Van deze variant zijn de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen voorstanders. Ook enkele actiegroepen en Vereniging Natuurmonumenten verwerpen de bouw van de Blankenburgtunnel, die recreatiegroen, een weidevogelgebied en een eeuwenoude eendenkooi bedreigt.

Het Havenbedrijf is zich „goed bewust van de gevoeligheden in de regio waar het de aanleg en inpassing van het wegtracé betreft”, maar is ervan overtuigd „dat een goede balans tussen economie en natuur en milieu gevonden kan worden”.


Bron: NRC.NL

In de papieren krant komen ook tegenstanders aan het woord.
Citaat:
"Het doemscenario is dat het [=Midden-Delfland] straks wordt doorsneden door door de snelweg A4 en deze tunnel [= Blankenburgtunnel], en dat over een aantal jaren ook nog een weg tussen deze tunnel naar de snelweg A13 tussen Den Haag en Rotterdam wordt aangelegd.

Maar ook een voorstander:
Thom van der Bos, ondernemer in kampeerartikelen in de regio "Ik wil wel dat goederen naar mijn bedrijf kunnen komen. En dat mijn klanten en mijn medewerkers ons bedrijf goed kunnen bereiken."
 

·
Registered
Joined
·
35,102 Posts
Discussion Starter · #40 ·
21 - 40 of 490 Posts
Top