SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam architectuurstad?

2911 Views 25 Replies 13 Participants Last post by  EPA001
Hallo

Ik vraag me af waarom Rotterdam word gezien als een architectuurstad want in mijn opinie heeft Rotterdam geen interessante architectuur.
Zowat ALLE buildings zijn niets meer dan simpele opeengestapelde betonplaten ingepakt in gevels van kunststofplaatjes...
Kijk maar naar de Maastoren. Deze toren is verschrikkelijk: geen spannende architectuur, bovengrondse parkeergarage waarvan het beton achter de wijnrekken gewoon eventjes zwart geschilderd is, rampzalige afwerking...
Zo is het ook bij andere nieuwbouw in Rotterdam zoniet Nederland.
Waarom worden er geen koolhazen of dergelijke gebouwd? Is het de welstandscommissie? De tig bouwprocedures? De linkse PVDA'ers die kapitalisme verafschuwen? De ambitie is er wel degelijk...
Waarom rotterdam volbouwen met gebouwen als Cité, Red Apple, Maastoren...?
1 - 20 of 26 Posts
Iemand is zijn pilletjes vergeten, en over Koolhazen gesproken; Heb je al eens verder gekeken? En ja dat zijn OOK blokkendozen... (Elk gebouw is een blokkendoos met hier en daar wat ronds...)
Red apple is verschrikkelijk ja!
net zoals de calypso, de markthal, de rotterdam die komt en de millenium toren.
bleegh.
Ik ben toch wel erg benieuwd wat jullie dan wel architectische hoogstandjes vinden?....en waar?
Een echte architectuurstad is Rotterdam natuurlijk niet meer. Al is het alleen maar omdat in vele andere steden ook het nodige op het gebied van architectuur gebeurt.

Als je ziet wat Rotterdam is, een vrij arme en laag opgeleide stad, dan moet je wel bekennen dat de gemeente Rotterdam het niet slecht doet. Ondanks grote groepen mensen die zich niet bekommeren om hun toekomst (en dus geen opleiding volgen of de Nederlandse taal leren), zet de gemeente zich wel in op ontwikkeling en de toekomst. Natuurlijk had de gemeente liever een andere Maastoren gezien, maar de gemeente weet ook dat zij niet teveel obstakels kan opwerken voor de bedrijven die zich in die toren vestigen. Rotterdam zit namelijk in de positie dat zij blij moet zijn met ieder bedrijf dat zich wil (blijven) vestigen in de stad.
Een kort en bondig antwoord op de vraagstelling van deze thread: you gotta be joking. Hahahaha, come on. Rotterdam wil dat predikaat graag, maar willen is iets anders dan daadwerkelijk hebben. :nuts:
Rotterdam is nooit een échte architectuurstad geweest, wel een zéér toonaangevende stedenbouwstad. Zowel in het verleden als nu worden hier toonaangevende stedenbouwkundige plannen voor over de hele wereld bekokstoofd. Er zitten ontzettend veel bureaus met goede reputaties, en ook voelen stedenbouwers zich hier thuis. Een betere locatie kun je je ook niet indenken: je loopt door je stad en je wordt telkens geprikkeld om na te denken over hoe het beter kan, omdat de stad verre van af is.

Overigens Spunky, je moet niet zo kortzichtig doen. ´Architectuurstad´ betekent absoluut niet dat je mooie gebouwen moet hebben. Nergens in Nederland en ik gok ook een stuk buiten de grenzen zitten zoveel grote architectenbureaus op een kluitje, waaronder wereldberoemde bureaus als O.M.A., West 8 en MVRDV die grote buitenlandse opdrachten binnenslepen. Ook wordt er veel georganiseerd in de vorm van festivals (architectuur filmfestival, wolkenkrabberweekend, bouwputtenfestival, etc.), debatten, publieke voorlichting, etc. etc. etc.

Om een echte sportstad te zijn hoef je ook niet de beste teams te hebben - als sport heel erg leeft onder de bevolking verdien je al dat predikaat. Hetzelfde geldt voor architectuur.
See less See more
^^ Mee eens, Spunky is veel en veel te negatief en doet de feitelijke situatie onrecht aan. :(
He! Ik krijg weer eens een lesje architectuur van mister Skybridge. :lol:
Laten we het er maar op houden dat we agree to disagree. Fijne avond!
He! Ik krijg weer eens een lesje architectuur van mister Skybridge. :lol:
Daar heb je met je soms provocerende stellingnames ook wel een beetje om gevraagd, toch? ;) Niet dat dat niet mag, maar wie kaatst, kan de bal verwachten. ;)
Dat is waar. Maar goed Epa001, wees eerlijk. Er gebeuren her en der best aardige dingen, maar laten we de situatie ook niet mooier maken dan die is. Ben geen azijnpisser, maar de stad is gewoon zwaar zoekende. Ik heb goede hoop voor het Laurenskwartier en vind de Kop van Zuid fraai, maar het centrum is nog steeds een onsamenhangend zooitje waar de projectontwikkelaar regeert. Ik blijf hopen dat die mentaliteit ooit nog eens verandert want de potentie is er nog steeds.
Nee, die verandert niet!
Misschien moet je eens wat stedenbouw- en architectuurboeken openslaan, dan zul je de fluctuerende rol van de overheden t.o.v. stedenbouw/architectuur en ook de verschillen hierin met het buitenland beter snappen. Overheden, vrijwel allemaal nu met een zeer beperkt grondbezit, zijn overgeleverd aan projectontwikkelaars en dit zal eerder verergeren dan verbeteren. Ook de mogelijkheid tot regelgeving is beperkt, het is en blijft hún grond. De machtige rol van gemeenten is afgestorven, en dat de continuïteit van het stadsbeeld daaronder lijdt is zonde maar een vast gegeven vanaf nu.

Verder vind ik het erg jammer hoe je op mijn post reageert. Ik probeer je alleen erop te wijzen dat je het begrip architectuurstad te smal neemt, maar daar wil je blijkbaar niet op ingaan. Wederom zou ik zeggen, lees eens een paar goede boeken! Rotterdam heeft de titel architectuur (en stedenbouw-!) stad méér dan verdiend en ondanks de zeer matige gebouwen van de laatste jaren is er geen reden daar vanaf te stappen. De Rotterdamse bureaus zijn toonaangevender dan ooit, er komen nog steeds goede nieuwe groeiende bureaus bij (denk aan het steeds vaker op deze site besproken Atelier Kempe Thill) en de evenementen en debatten in de stad worden steeds beter bezocht.
See less See more
Maar Skybridge, zelf als het al zo is dat we allemaal zijn overgeleverd aan de projectontwikkelaars, dan hoeft dat toch niet zomaar geaccepteerd te worden. Het primaat ligt in Nederland nog altijd bij de politiek. Het staat hen vrij daar wat mee te doen.
Het wrange is dat projectontwikkelaars noodzaak zijn voor de gemeenten. Als je ziet wat voor fratsen, tot smeken aan toe haast, men uithaalt om maar genoeg woningen op te kunnen leveren ieder jaar, dan snap je waarom. Woningbouwcorporaties zijn blijkbaar niet meer in staat in hun eentje genoeg te leveren. Als een projectontwikkelaar dan komt met een plan om in één klap ergens 500 woningen te bouwen, zijn gemeenten maar wat graag in staat om water bij de wijn te doen. En daar gaat het denk ik fout.

Een beter systeem is wmb in New York, waar projectontwikkelaars beloond worden als ze zich extra inspannen. Met behulp van zaken als 'air rights' mag er hoger gebouwd worden als bijvoorbeeld een publieke voorziening wordt gerealiseerd op de begane grond.

Je kunt wel alles willen reguleren en afdwingen, maar straks wordt er helemaal te weinig gebouwd. Ik geloof meer in stimuleren.
Zoals je zelf al aangeeft kan de stimulans ook worden gemaakt in de vorm van die beloningen. Als je genoegen met minder neemt als gemeente, toon je ook geen respect voor de stad. In de jaren '80 werd er dan wel veel gebouwd, maar omdat de kwaliteit ontbreekt zien we het liefste alles weer gesloopt worden. Ik neem aan dat we niet weer dat proces willen meemaken. Deze vorm van duurzaamheid levert voor de stad meer op wat over 20 jaar ook nog goed of zelfs beter functioneert.

Het is dus een gevecht tussen het niet op slot gooien van de binnenstad en het stellen van kwaliteitseisen.
Beste SkyBridge, ik reageer alleen zo omdat je altijd zo belerend spreekt tegen iedereen die het oneens met je is. Je bent al herhaaldelijk behoorlijk hakkerig uit de hoek gekomen, dus dan hoef ik ook niet altijd aardig te zijn.

Tuurlijk realiseer ik me dat er meerdere haken en ogen zitten aan deze complexe kwestie, ben geen bimbo, maar ik ben het ook eens met de anderen dat de politiek hierop nog wel enige invloed kan uitoefenen. Waar een wil is, is een weg. Daar zijn in het buitenland ook voorbeelden van.

En oke, er kunnen in de stad diverse toonaangevende architectenbureaus zitten, maar als ik het heb over architectuurstad heb ik het over het aantal gerenommeerde gebouwen dat hier de laatste decennia is neergezet. En dat valt gewoon tegen mijn inziens. En wat betreft jouw uitspraak dat gebouwen niet per se mooi hoeven zijn, daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Maar goed, smaken verschillen. Jij jouw mening, ik de mijne. Live and let live, ok?
Het gaat niet om aardig zijn (of hakkerig of belerend of wat dan ook), het gaat om discussie voeren. Een discussie die JIJ aanzwengelt en waar ik een andere kijk op wil bieden - niet per sé een juiste, gewoon een andere. Ik krijg soms het idee dat je een monoloog voert en beledigd bent/niet inhoudelijk reageert als iemand je onderbreekt. Tegenargumenten zijn niet belerend, maar vragen om nieuwe tegenargumenten. Als je dat niet wilt, moet je je niet in een discussie mengen.

Overigens heb ik niet gezegd dat gebouwen niet mooi hoeven te zijn. Ik zeg alleen dat dit in Rotterdam niet zo is, en nooit écht zo is geweest (een handjevol uitzondering daargelaten), maar dat dit Rotterdam nooit ervan heeft weerhouden het lab te zijn van ontwerpen (zowel stedenbouwkundig als architectonisch) over de hele wereld, plus een levendig discussie in de stad die nooit dooft.

Voor spraakmakende architectuur moet je meestal gewoon in de stad zijn met het meeste geld en de duurste grond. De echt mooie gebouwen worden al jaren in Amsterdam gerealiseerd. Om het dan maar een architectuurstad te vinden is dus waar ik de versmalling van dit begrip onacceptabel vind - alsof gebouwen (die in feite overal kunnen staan) een stad die titel bezorgen. Architectuur is zo weinig plaatsgebonden dat ik dat als criterium ongeschikt vind.

Verder natuurlijk helemaal met je eens dat er (meer) toonaangevende architectuur moet komen. Waar zijn de Van Nellefabrieken van de 21e eeuw? Maar de vraag is, hoe ga je dat bewerkstelligen met een grondloze gemeente, een minimale vraag naar kantoorruimte, lage huurprijzen en een zwakke instroom van kapitaalkrachtigen. Ik vestig m'n hoop vooralsnog op het Stadskantoor, misschien werkt het aanstekelijk als daar écht wat moois wordt neergezet. Ook de Markthal en de KoopgootII kunnen denk ik wel een belangrijke rol spelen om de matige gebouwen van de laatste jaren enigszins te doen verbleken.
See less See more
Ik deel je laatste mening zeker. heb mijn hoop ook gevestigd op die laatste drie, zoals ik hier al eerder liet weten.

En ik kan zeker een inhoudelijke discussie voeren. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Liever niet zelfs. Maar wat me zeker in het begin aan jou stoorde is dat een ieder die terugkijkt naar elementen uit het verleden meteen werd afgeserveerd als een conservatieve, naieve ouwe zak. Lees je oude commentaren er maar eens op na, daarin hakte je soms echt met de botte bijl en getuigde je toon van weinig respect. Tegen mij, maar ook sommige anderen. Als iemand een tegengeluid gaf, kwam je er als een bulldozer meteen overheen. Dat is vervelend discussieren, en dan heb ik geeneens zin om daar op te reageren.

Maar goed, voordat dit zo'n lang ding wordt: let it go. Wij zullen elkaar nooit een kerstkaart sturen vrees ik hahahaha. :bash:
Heus wel. Een kerstkaart met een rookbom ;)
1 - 20 of 26 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top