SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Brongras | De Piloot | In de buurt

8378 Views 19 Replies 9 Participants Last post by  Topaas
In Ommoord vinden we de Grasbuurt, waar drie projecten in uitvoering zijn.See less See more
3
1 - 20 of 20 Posts
dat is leuk om te lezen , bij mij is het al een tijdje geleden van 1990 tot 1995
dat is leuk om te lezen , bij mij is het al een tijdje geleden van 1990 tot 1995

Van mij ook. Nog langer geleden...
1973.
@viper volgens mij heb ik ook in die periode daar gezeten.
22-10:

In de Buurt

1.


De Piloot

2.


Brongras

3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.
See less See more
22
De Piloot

05-05:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.
See less See more
16
Die mensen op de BG mochten geen tuin? :eek:hno: Verder oogt het op de laatste foto's ook vrij gesloten. Haast een penitiaire inrichting.
lol, die 2 totaal tegengestelde reacties onder elkaar. :D
Wat een droevigheid, om er depressief van te worden. Geef me de stad maar.
26-08:

Brongras

1.


2.


3.


4.


5.


6.


De Piloot

7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


Koriander

Het project "In de Buurt" heet nu "Koriander"

15.
See less See more
15
  • Like
Reactions: 2
Bedankt voor de foto's! Echt jammer dat die Brongras zo saai en ouderwets is geworden, ik had eerst nog hoop.
In de Buurt/Koriander lijkt gesneuveld. Website is verdwenen en het bord op de locatie is ook verwijderd.

De Piloot is inmiddels gereed en in gebruik

07-03:

1.

2015-03-07 Rotterdam - De Piloot - 1 by Topaas, on Flickr

2.

2015-03-07 Rotterdam - De Piloot - 2 by Topaas, on Flickr

3.

2015-03-07 Rotterdam - De Piloot - 3 by Topaas, on Flickr

4.

2015-03-07 Rotterdam - De Piloot - 4 by Topaas, on Flickr

5.

2015-03-07 Rotterdam - De Piloot - 5 by Topaas, on Flickr
See less See more
5
  • Like
Reactions: 3
1 - 20 of 20 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top