SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Brongras | De Piloot | In de buurt

8205 19
In Ommoord vinden we de Grasbuurt, waar drie projecten in uitvoering zijn.1 - 1 of 1 Posts
lol, die 2 totaal tegengestelde reacties onder elkaar. :D
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top