SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam Centraal (4)

53928 Views 499 Replies 84 Participants Last post by  Jan
Deel 4 ...

Volgens mij was dit het laatste nieuws wat echt on-topic was, het bericht van Sky

Over een definitief ontwerp wordt vaak pas gesproken als de eerste paal bijna de grond in gaat. En aangezien de bouw van de OV-terminal officieel begin volgend jaar van start gaat, zullen we dus pas tegen die tijd spreken over een definitief ontwerp. Het voorlopig ontwerp is inmiddels echter zo goed als klaar. Er is nog een aantal kleine discussiepunten, maar héél veel wijzigingen zijn nu niet meer te verwachten. Nu is immers de periode aangebroken om op basis van de thans voorliggende gegevens alle milieuberekeningen uit te gaan voeren (mede ten behoeve van het bestemmingsplan), al teveel wijzigingen kan je dan niet meer gebruiken. Gelukkig zal de komende tijd middels diverse kanalen het plan steeds zichtbaarder worden voor de 'buitenwereld', want ik geef toe dat het tot nu toe toch behoorlijk mistig is geweest.

De planning van alle bouwactiviteiten in het Stationskwartier is overigens behoorlijk strak. De opeenvolgende bouwfasen zullen dan ook naadloos op elkaar aansluiten. Zo naadloos, dat het voor een argeloze voorbijganger niet eens merkbaar zal zijn wanneer ze nu écht begonnen zijn met de bouw van de terminal. En eigenlijk is dat logisch, want planningtechnisch zijn we natuurlijk allang gestart met het "bouwplan Stationskwartier". Je kunt bij dergelijke grootschalige ingrepen in een stedelijke omgeving namelijk niet anders dan het geheel als eenheid te beschouwen. De bouw van de terminal is daarin één van fasen die doorlopen zal worden. Logistiek gezien kan het niet anders dan dat zij volgt op de fasen die nu doorlopen worden. De huidige fase (o.a. de bouw van het metrostation en de Weenatunnel) zullen immers behoorlijk beslag leggen op de beschibare ruimte, terwijl het station ondertussen gewoon moet blijven functioneren (en daar is behoorlijk wat ruimte voor nodig).

Overigens zullen de verschillende bouwfasen in de vorm van een stripverhaal inzichtelijk worden gemaakt voor de gebruikers van het Stationskwartier (dit zal gebeuren gedurende het bouwproces).
Status
Not open for further replies.
401 - 420 of 500 Posts
Nog nieuws hier? 't is al weer veel te lang stil rond dit project :(
Tsja het werk gaat door, maar wat wij willen zien is high resolution renders van het definitieve ontwerp! Incl de planning voor de omgeving! En een virtuele wandelimg door het nieuwe gebied en station! Tijd dat ze ons eens gaan overtuigen hoe mooi het dan wel niet wordt...
Tim snapt het al, nu de mensen van Team CS nog :)
4
www.archined.nl

Veel voor weinig
28 september 2005

Tijdens het symposium Het Gebouw als Denkbeeld over stationsarchitectuur presenteerde Jan Benthem zaterdag het inmiddels goedgekeurde Voorlopig Ontwerp van het Station Rotterdam Centraal. Team CS haalde het optimale resultaat uit het beschikbare minimumbudget.

De voorgeschiedenis van dit Stationsontwerp is bepaald niet gelukkig. Het integrale masterplan van Alsop was te duur, het werd althans door de toen net aangetreden ‘Leefbaar Rotterdam’ gemeenteraad om die reden afgewezen. Een nieuwe architectenselectie volgde, die werd gewonnen door de combinatie Team CS (Benthem Crouwel / Meyer & Van Schooten / West 8).
Dit team – dat overigens echt als team werkt, de verschillende onderdelen van het plan zijn niet onderling verdeeld - werd geconfronteerd met een wel heel erg bescheiden ambitie ten aanzien van het belangrijkste vervoersknooppunt in het centrum van de stad. Ja, die tunnel onder de sporen moest wel breder, maar die perronkappen konden toch wel worden verlengd? En was het eigenlijk wel nodig om het station te slopen, zou het niet goedkoper zijn om delen van het station te behouden en er hier en daar wat stukken aan te bouwen? Hou het simpel en maak het vooral niet te duur. Dat was het standpunt van zowel de lokale als de landelijke overheid.
Het mag met deze ‘ambitie’ als achtergrond gerust een wonder worden genoemd dat er toch nog een fatsoenlijk stationsontwerp uit het proces is gekomen. Allereerst het huidige station, kon dat niet worden behouden? Jan Benthem was daarover resoluut. De perronkappen, hoe mooi ook, moeten vanwege de HSL worden verlengd en zouden dus hoe dan ook worden aangetast. Bovendien mogen die kappen mooi zijn, koud en kil is het ’s winters wel op het Rotterdamse perron. Een hedendaags station vraagt om een redelijk klimaat op de perrons. De huidige tunnel moest worden verbreed, daar was iedereen het over eens. De Westvleugel van het station moest worden gesloopt vanwege de aanleg van de Randstad rail. Bovendien was een deel van het station verzakt. De kans was groot dat het station bij de werkzaamheden aan de tunnel verder zou verzakken of zelfs instorten. Behoud van het huidige station was dus om technische en om functionele redenen nauwelijks een optie. In dat geval is het domweg verstandiger om het hele station te slopen en een nieuwe te bouwen. team CS heeft vervolgens nog heel wat moeite gehad om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat een nieuwe perronkap noodzakelijk was. Een motie van de PvdA waarin om een dergelijke integrale kap werd gevraagd is zelfs afgewezen.

Desondanks is die kap er gekomen. ‘We vonden het weglaten van de perronkap gewoon geen goede beslissing’ aldus Jan Benthem. Ten opzichte van het eerder gepubliceerde schetsontwerp is het voorlopig ontwerp in hoofdopzet nauwelijks gewijzigd. Het uitgangspunt is één doorlopende stationshal, waarbij het negentiende-eeuwse onderscheid tussen stationsgebouw (architectonisch, luxe) en de perrons met de perronkap (civieltechnisch, utilitair) is verdwenen. Anders dan bij de meeste stations loopt de reiziger niet vanuit een hoge, lichte hal via donkere tunnels naar de (rol)trappen die naar de sporen leiden. Eigenlijk is het station een grote glazen doos waar de spoorviaducten doorheen worden geleid. Het doorlopende ‘maaiveld’, dat onder de perrons iets verlaagd ligt, wordt tussen de spoorviaducten door, door middel van vides en glazen perronvloeren, van daglicht voorzien. De treinen zijn vanaf het ‘maaiveld’ zichtbaar. Doordat de perron/stationshalkap voorbij de gevel van de hal doorloopt, wordt de stad min of meer bij het gebouw getrokken. De wens om de beide stadsdelen aan de voor- en achterzijde van het station (Centrum en Provenierswijk) soepeler op elkaar aan te sluiten wordt door deze ‘tunnelverdwijntruc’ bovendien gehonoreerd. De staal-en-glaskap is aan de onderzijde voorzien van houten lamellen. Bij de sporen is de maaswijdte van deze lamellen groter, zodat er voldoende daglicht kan binnentreden, boven de entreehal loopt dit plafond dicht aangezien er dan voldoende daglicht door de hoge gevels binnenkomt. De entreehal wordt zo veel mogelijk vrij van winkels gehouden. Deze voorzieningen, die kennelijk niet meer op een hedendaags station mogen ontbreken, zijn onder de ‘spoorviaducten’ geplaatst.
Dankzij het reduceren van de opgave tot een doorlopende kap met gevels kan er binnen het budget van een uitgebreide verbouwing toch een volwaardig station worden gerealiseerd, dat ruim voorzien van daglicht en bovendien zeer overzichtelijk is. Gevraagd of er een wezenlijk ander stationsontwerp uit de computer zou zijn gekomen als er wel een ruimer budget voorhanden was geweest antwoord Jan Benthem; “Nee, de hoofdopzet zou gelijk zijn gebleven, maar in de materialisering en detaillering zouden we natuurlijk wel veel meer hebben kunnen doen dan nu.’

Het aardige van dit stationsontwerp is dat het eigenlijk zonder problemen in het masterplan van Alsop zou passen. De brede loper naar de stad die Alsop over de sporen heen had gelegd, ligt er nu alleen onder. De planvorming voor de directe omgeving van het station, inclusief de zone langs de sporen, is nog niet afgerond. Wat dat betreft is alles nog open. De grote kwaliteit van Alsops masterplan lag in de integrale visie op het stadscentrum en de vanzelfsprekende, centrale plaats die het station daarin had. Het station zelf was ook in zijn ogen een later op te lossen ontwerpprobleem. Dat stationsontwerp is er inmiddels, nu het integrale stadsontwerp nog. Het mag dan een omgekeerde volgorde zijn: eerst een deelplan, dan het geheel, maar het lijkt alleszins de moeite waard om de verdere planvorming ten aanzien van de stationsomgeving nog maar even op te houden tot na de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wie weet krijgt Rotterdam dan weer een college van bestuur met iets meer ambitie en hart voor de stad.
See less See more
Zijn dat de plannen voor hoog catherijne uit 1955, maar dan met iets meer glas? :?Nee ik overdijf misschien een beetje maar als dit het wordt, dan wordt het echt een 'ach het is beter dan wat er was' station...
Ik wordt er in ieder geval niet wild van. Het oude station had heel wat meer karakter. En die toren ernaast is lelijk!
Had ik nou maar niet om nieuws gevraagd...... :( Willen we dit wel weten!? Het ziet er niet uit!
maar in de materialisering en detaillering zouden we natuurlijk wel veel meer hebben kunnen doen dan nu.’

:cry:

OK het weinige vertrouwen zakt nu echt in de schoenen! En misschien hadden ze met die kap ook beter kunnen wachten op een nieuw stadsbestuur!

:(
9
@ Pim Geilende Leefbaren:
rukkers bij LR...
See less See more
Off topic: Wat hebben we nou aan die referenties AE... verstorrend in zo'n topic.

Het nieuwe Centraal, vind ik zelf niet echt slecht uitzien, de entree is super! Maar om een houten gordingen te kiezen?
Prachtig die middelste van het die bovenste rendering!! :eek:kay:
Blij dat er in in ieder geval eindelijk renderings zijn, maar je wordt er niet geil van nee. 1 punt wat me ontzettend stoort is het veel te lage plafond. Hiermee creer je zoals Tim al aangeeft een Hoog Catharijne effect, dat is niet succesvol en moet je dus niet hebben. Bovendien vind ik de kleuren wel erg grauw, maarja ik zie wel of het een beetje wat wordt met het hout, dat hangt ook weer van de houtsoort af. We zullen zien. Van buitenaf ziet het er overigens wel okay uit.
Wat hebben we nou aan die referenties AE... verstorrend in zo'n topic.

@ Winbuks

Heel veel, namelijk zien hoe het ook kan.
Jezus! wat een drama die kap, Het lijkt wel op het busplatform van het huidige Den Haag CS wel. De grijze beton tegels zullen waaarschijnlijk ook hier weer terugkomen......

Nee afgezien van de mooie entree is de rest helemaal ruk. :sleepy:
Mijn god, wat een dramatisch gebrek aan ambitie. Kan ik aandelen golfplaatleveranciers gaan kopen?
Pfff... Armoedig, maar beter dan dat wat er was. Ik blijf het nog maar eens zeggen: Benthem Crouwel zijn geen architecten, maar utiliteitsbouwers. Weg met B+C !
Dat hout snap ik al helemaal niet. Dat is binnen de kortste keren zo zwart als het maar kan en ziet er wel heel goedkoop uit.
De entreehal kan ik wel mee leven maar die kap op het station.....Een station is het eerste wat bezoekers van een stad zien. Een station mag dan best representatief zijn voor de stad. Rotterdam Durft toch?
Met een paar simpele ingrepen kan die kap veel goedkoper. Vergroot verhoog en aantal van die stalen geraamtes en span daar het hout tussen. Dan komt er wat meer 'beweging' in dat dak. Maak er desnoods en golfdakje van.
Dat op de borst klopperij dat ze voor die schamel toch nog iets toonbaars zouden hebben gemaakt is genant, als architect moet je zo'n armoedige opdracht nooit aan willen nemen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de onderstaande post van 28 juli op die ambitieloze treurnis van hierboven slaat.

Sky-Unlimited said:
Hé, kom op jongens, niet opeens zo negatief! Ik weet dat ik dat zelf in het begin ook wel eens ben geweest, maar dat is nu echt niet meer nodig hoor. Elk grootschalig project (waarbij meerdere geldschieters rond de tafel zitten) kent natuurlijk z'n ups en downs tijdens het ontwikkelproces. Onthou echter dat het vrij uniek is dat we als forum van 'bijna' al deze beslommeringen op de hoogte zijn (geweest). Het is niet eerlijk om juist daarom nóg voordat het definitieve ontwerp gereed is dit project al de grond in te boren. Er zijn zóveel redenen waarom zaken soms net even anders moeten dan eerder gedacht. En er zijn bovendien even zóveel redenen waarom sommige zaken niet op voorhand moeten worden uitgesloten (Jan). Indien er niets naar buiten was gekomen had iedereen een gat in de lucht gesprongen op het moment dat het definitieve plan bekend werd. Natúúrlijk kan het in ieders ogen altijd anders en/of beter, maar wat er nu zal komen is niet zomaar een stationetje. Rotterdam krijgt straks eindelijk haar grootstedelijke ontvangsthal waar wij allen al jaren van hebben gedroomd. En bovendien met een omgeving waar menig stad in Nederland/Europa haar vingers voor af zal likken. Echt waar! Ik durf jullie te verzekeren dat als het station straks klaar is en ook de omgeving haar voltooiing nadert, niemand van jullie nog geneigd zal zijn om dit gebied met een grote boog te mijden. Geef het nu nog even de kans en laat je niet teveel beïnvloeden door je eigen voorkennis. De tegenvallers die ík dacht te incasseren zijn vooralsnog allemaal weer op het rechte pad gekomen.
401 - 420 of 500 Posts
Status
Not open for further replies.
Top