SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam fotoblogje

1361 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Klifix
Hoi, ik werk in Rotterdam en loop regelmatig rondjes in mijn pauze en maak dan fotootjes van de vorderingen van diverse bouw werkzaamheden. Sommige van die picas plaats ik regelmatig op een blogje. Misschien leuk om even te melden voor onze Rotterdamfans op dit forum:
http://anywho783.blogspot.com/

Is niet bedoeld als spam ofzo, slechts als tip. Foto´s zijn niet altijd even mooi hoor, het is immers maar een mobieltje :)
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top