SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 59 Posts

·
Kees
Joined
·
3,292 Posts
Wat een godsgruwelijk scherpe foto is dit! Ik zie volgens mij zelfs nog de Van Kessel asfalttoren in Arkel en de 2 boogbruggen van de A27 in Gorinchem. De Amercentrale is ook zeer duidelijk te zien.
 

·
Moderator
Joined
·
17,174 Posts
Zeer professioneel :master:
 
1 - 20 of 59 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top