SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam | Hefkwartier | Nassauhaven

450484 Views 2420 Replies 216 Participants Last post by  Sky Unlimited
Nieuwe brug van Noordereiland naar Zuid

Uit het AD van 13.06.2008:

Door EDWIN CORNELISSE

ROTTERDAM - Rotterdam krijgt er een brug bij. Er komt een oeververbinding tussen het Noordereiland en Rotterdam Zuid. Deze brug gaat ook ruimte bieden aan de nieuwe tramlijn over de Willemsbrug.De plek waar de nieuwe brug moet komen, evenwijdig aan de oude Hef en de Koninginnebrug.

De verbinding maakt een einde aan de slinger die automobilisten moeten maken als ze van de Willemsbrug het Noordereiland oprijden. In plaats van rechtsaf gaat het straks, parallel aan de Hef, rechtdoor naar de overkant van de Koningshaven.

De verbinding is opgenomen in de plannen die gemeente, deelgemeente en vier projectontwikkelaars vandaag presenteren voor de Kop van Feijenoord. Dit gebied dat bestaat uit de wijk Feijenoord, het Noordereiland en een deel van de Kop van Zuid, moet volgens de plannenmakers flink op de schop. De grote verbouwing en opknapbeurt moet van het gebied een tweede Kop van Zuid maken.

In de visie die nu ter inspraak is voorgelegd aan de bewoners, wordt rekening gehouden met de bouw van 1600 huizen en de sloop van 120 woningen. Het gaat bij dit laatste om een blok dat slechts 25 jaar oud is. Eigenaar corporatie de Nieuwe Unie wil het echter slopen om het Entrepotgebied beter te ontsluiten zodat er meer bezoekers komen. Tezamen met de nieuwe tramlijn moet dit nieuw leven blazen in het zieltogende Entrepotgebied.

Naast de nieuwbouw worden ook honderden gevels opgeknapt, een parkeergarage met dakpark gebouwd op de Persoonsdam en wordt het Nassauhavenpark opgeknapt. De bedoeling is dat er in dit park ook een ’waterspeeldernis’ komt.
  • Like
Reactions: LFXDN
1 - 20 of 133 Posts
Deze brug had er eigenlijk al veel eerder moeten liggen. Die rare kronkels die we sinds 1981 moeten maken om van en op die brug te kunnen komen waren altijd al erg ongelukkig. De aanlandingen zijn dan ook niet het sterkste punt van de Willemsbrug. Nu kan er op de Noordkant niet zoveel meer aan veranderd worden, maar aan de zuidkant lag er altijd al het potentieel om dit veel beter vorm te geven. Het is goed om te zien dat ook dit nu gaat gebeuren door een extra brug over de Koningshaven aan te leggen.

Op de ware hausse van plannen die nu gepresenteerd worden en (gelukkig) ook ontwikkeld worden in Rotterdam, is dit de logische volgende stap. Na de Willemsbrug dus in 1981, de Erasmusbrug in 1996 krijgen we binnen 10 jaar weer een aantal bruggen (grote en kleinere) bij met als belangrijkste (hoogstwaarschijnlijk) de derde grote stadsbrug voor de Nieuwe Kuip, de kleine brug in de Rijnhaven naar Katendrecht, en nu weer deze middelgrote brug als spil in een ontwikkelingsproject rondom de Kop van Feijenoord en het Noordereiland.

De stad wordt er steeds en steeds meer geïntegreerder en mooier en leefbaarder door. Goed ook dat de tram (lijn naar de Nieuwe Kuip en door naar Ridderkerk) hier een nieuwe Noord-Zuid verbinding over de rivier erbij krijgt. Het geeft het OV weer een impuls en geeft ook een omleidingsalternatief voor trams als er op de drukke Laan op Zuid een ongeluk o.i.d. gebeurt. En de Erasmusbrug wordt qua verkeersdruk (vooral betreffende de trams) ontlast door deze extra verbinding.

Dit is het zoveelste goede bericht voor Rotterdam in een hele korte tijd. Binnen 5-10 jaar van nu is Rotterdam voor diegenen die er weinig of niet komen, en misschien de stad alleen van TV beelden e.d. kennen, echt bijna onherkenbaar veranderd! Niet alleen qua gebouwen, maar ook qua beleving en sfeer. De grootschalige aanpak van de buitenruimte is daar ook een goed voorbeeld van. Net als het groeiende culturele en culinaire klimaat wat er momenteel in de stad heerst. Je moet het gewoon heel close volgen om het echt bij te kunnen houden. En helaas, ook mij lukt dat niet (ik moet ook nog werken :) ).

Gelukkig gebeurt er ook in vele andere steden in Nederland en daarbuiten ook genoeg. Dat houdt dit forum elke dag weer interressant om het weer op nieuwjes en voortgang van lopende projecten na te speuren!
Dank voor het compliment. De uitdrukking "een tweede Kop van Zuid" is uiteraard een overdrijving van het AD. Dit gebied is gewoon onderdeel van de Kop van Zuid. Het ligt alleen een stukje oostwaarts van dat deel van de Kop van Zuid waar het zwaartepunt van de ontwikkelingen ligt.

Het is wel heel goed dat er nu een soort "olievlek-achtige" werking betreffende de ontwikkelingen plaatsvindt. De Kop van Zuid wordt daardoor breder en een aantrekkelijker stedelijk gebied. Er moet met name in Feijenoord nog veel gebeuren, daar moeten we de ogen zeker niet voor sluiten, maar dit vervolgproject op de Kop van Zuid is daarvoor in elk geval de juiste stimulans.
Ik vind het ook onjuist dat men in het nieuwsbericht en passent even de tweede Kop van Zuid introduceert. Ja hallo...
^^ De Koningshaven krijgt gewoon een derde brug als overspanning, naast de Hef (buiten gebruik) en de gewone verkeersbrug over de Koningshaven. Volgens mij is dat de Koninginnebrug?

Het doorgaande verkeer belast dan die verbinding niet meer, net Noordereiland krijgt een betere ontsluiting en de nieuwe brug geeft weer mooie nieuwe blikvelden op dat deel van de stad.

Op de Willemsbrug is ruimte genoeg voor een tramspoor. Sinds de Erasmusbrug open is, is deze brug niet erg druk meer. Hij is bij het grote publiek bijna in de vergetelheid geraakt door het doorslaande succes van de Erasmusbrug en de ontwikkelingen op de Kop van Zuid en bij de Zalmhaven.

En inderdaad, de stad zal door deze brug weer een stuk verder geïntegreerd worden. Zeker de stedelijke samenhang in dit gebied zal een grote sprong voorwaarts maken.

Uiteraard zal de derde stadsbrug naar de nieuwe Kuip een nog veel grotere impact op dat gebied gaan krijgen, want daarmee worden Kralingen en Feijenoord (met Parkstad) ook direct met elkaar verbonden stadsdelen. Het zal het stedelijke gevoel van Rotterdam enorm versterken.

De geïsoleerheid van die stadsdelen bemoeilijkt daar nu de ontwikkelingen die o zo nodig zijn, terwijl het waterrijke, dus in principe heel kansrijke gebieden zijn. Die nieuwe verbindingen (met OV) zullen die barrièrres wegnemen en weer vele nieuwe ontwikkelingen op gang gaan brengen. Dat is een hele goed zaak wat mij betreft.
^^ Bedankt voor de uitgebreide update Oh?!. Het wordt dus een flinke aanpak van het hele gebied. Precies zoals het zou moeten. En wederom geeft een infrastructurele verbetering de impuls hiervoor. Bruggen doen wonderen, dat is inmiddels wel duidelijk.
Als deze plannen zijn uitgevoerd zullen de overige oudere panden vanzelf wel volgen. En er is aan de Feijenoordkade al het e.e.a. bijna klaar. Dat mogen we ook niet vergeten.

Ik hoop alleen dat die paperclip van Carel Weeber ooit nog eens een bezoekje van een sloopkogel krijgt. Dat blok was altijd al een verschrikking in mijn ogen, maar het past nu helemaal niet meer in de gewijzigde stedebouwkundige opzet van de wijk. Dat ding haalt het hele niveau van dat gebied zo ver naar beneden! Van mij mag die vandaag nog gesloopt worden!

T.a.v. de titel van de thread: Ik ben het met je eens dat de titel nu niet meer de lading dekt, maar ik weet niet hoe ik de titel van een thread kan aanpassen. Misschien kan een moderator van SSC.com hier ons een pleziertje doen? Of heeft er iemand een tip?
^^ Een tweede LoZ zal de Rosestraat niet worden. Dat past stedebouwkundig nu niet. Grootste boosdoener :bash: hiervoor is die vreselijke paperclip van Carel Weeber.

Als die gesloopt is kan de weg mooier ingericht worden, en ook wat ruimer van opzet worden. Dat zou de Laan op Zuid qua autoverkeer verder ontlasten. Hoewel dit laatste relatief is omdat de Laan op Zuid met alle ontwikkelingen die daar nu plaatsvinden, en nog moeten gaan plaatsvinden, drukker en drukker zal worden.

Dus ook vanuit dat oogpunt (naast de tram-plus) is de opwaardering van de Willemsbrug belangrijk. Daar is nu capaciteit over. Die rare kuil in de noordelijke aanlanding voor het verkeer zou er vanwege de tram-plus ook nog wel eens uit kunnen gaan. Die kuil was destijds nodig om onder de oude spoorbruggen door te kunnen rijden, maar is nu helemaal overbodig. Dat kan de noorderlijke aanlanding van de Willemsbrug nog wat meer allure geven. Dit mogelijke ontwikkelingetje (op de noordoever van de Maas) blijft nu nog even onbelicht in dit plan. Logisch, want dit plan gaat hoofdzakelijk over de Kop van Feijenoord met een nieuwe brug over de Koningshaven.

Ik denk overigens dat als gevolg van dit plan alleen de mooiste of mooiere gevels van oude panden in dit gebied gerenoveerd zullen worden (en de woningen achter de gevels misschien herbouwd zoals aan de Feijenoordkade) en dat de panden waar we weinig of niets aan missen als die plat zouden gaan, ook daadwerkelijk worden gesloopt. Ik denk dat de foto's van Oh?! dit goed documenteren. Dus ik ben daar niet rouwig over.

Ik ben nu erg benieuwd naar een mogelijk tijdspad voor deze ontwikkelingen. Als het een beetje vlot gaat kunnen de plannen in 2009-2010 vastgelegd zijn en kan men in 2011 beginnen met de bouw. Ik doel dan met name op de brug en de tram-plus lijn omdat de woningen via aparte procedures al eerder ontwikkeld kunnen gaan worden.
^^ De Rosestraat wordt de doorgaande route. Als onderdeel van de Parkstad plannen wordt deze direct aangesloten op de West-Vareknoordseweg. Dan kan je de drukke kruising met de drukke Laan op Zuid vermijden als je daar niet zijn moet. En maakt direct weer een aardige stadsas die aansluit op de Pascalweg in Lombardijen. Dat zal die kruising met de Bierens de Haanweg-Spinozaweg (nu al aardig druk) nog grukker maken. Dat zal dan ook wel weer tot een herontwikkeling gaan leiden.
Deze plaatjes laten goed zien dat we van een dubbele knik van en naar de Koninginnebrug naar een enkele duidelijk soepel lopender knik richting de Rosestraat gaan. Dus dat is toch een goede verbetering en dus één krappe knik minder.
KvF conceptvisie

3.


2.
Ik zie daar heel weinig mogelijkheden iets aan te doen. Zoals ik al schreef kan die rare kuil eruit nu de spoorbrug er niet meer ligt. Maar de aanlanding gaat als je de slinger weghaalt en de weg recht doortrekt rechtstreeks naar de Oude Haven. Dit succesvolle woon- en uitgaangsgebied zie ik niet gesloopt worden om bijvoorbeeld een aansluiting op de Mariniersweg vanaf de Willemsbrug mogelijk te maken. :eek:hno:

Ik vrees dus dat die slinger "voor altijd" zal blijven. Door de kuil weg te halen (dat is al een duur grapje) komt er wel meer ruimte onder de Willemsbrug vrij waar misschien nog iets gedaan kan worden. Dat is denk het maximaal haalbare.

Maar misschien heb je zelf of iemand anders enig idee wat hier aan gedaan zou kunnen worden? Misschien ben ik wel niet creatief genoeg en beperkt dat mijn zicht op haalbare oplossingen? :D :D :D
Nu nog even een goede slimme oplossing op de noordoever want die slinger is daar helemaal dramatisch.
We kunnen ook een bezwaarschrift indienen tegen de bebouwing in dat parkje. Het argument dat SSC daar af en toe een BBQ houdt moet genoeg zijn om de ontwikkelplannen tenminste 100 jaar te vetragen. :lol::lol::lol:

Dan vinden we de nieuwe soort BBQ vleermuizen uit (waar iedereen normaal gesproken last van heeft) maar die wij natuurlijk nu "ten koste van alles" willen beschermen. Dergelijke gedachten spelen immers ook bij de bewoners van de Zalmhaven die de ontwikkelingen daar mede om vleermuizen willen vertragen! :bash:

Goed, back to topic. Je voorstel is interressant, maar ook zeker duur. Maar ik vind het wel leuk dat je denkt aan het ophogen van de Maasboulevard op die plek om aan te sluiten bij de Willemsbrug. Dan kan je in elk geval een normale T-splitsing van de samenkomende wegen maken.

Het contrast met een mogelijke ondertunnelde Boompjes kan bijna niet groter. Overigens moeten die plannen voor een (gedeeltelijke) ondertunneling van de Boompjes wat mij betreft direct in het ronde archief gedeponeerd worden. Ook de automobilist moet van de wijdse blikken over de Maas richting de Skyline op de Kop van Zuid e.d. niet ontnomen worden. Hoe kun je anders Rotterdam goed verkopen als veel mensen die naar de stad rijden over de Boompjes hem daar niet kunnen zien liggen?
^^ We kunnen in ieder geval nog een paar jaartjes een barbeque houden in dat parkje, voordat men daar gaat bebouwen.
^^ Ja, dat klopt. De tram gaat zeker niet over de Boompjes rijden. De Boompjes wordt moneteel heringericht en daar wordt geen tramspoor aangelegd. De nieuwe tramlijn zal aansluiten bij Station Blaak. Daar moet inderdaad het e.e.a. voor aangepast worden, maar zo groot is die aanpassing ook weer niet.

Met deze tweede tramlijn van Noord naar Zuid en vice versa (die waarschijnlijk de nieuwe trampluslijn naar Ridderkerk zal omvatten), worden de tramsporen over de route via de LoZ en Eramsmusbrug wat ontlast. Het is nu ook wel erg druk op die route met trams. Dit komt de doorstroming van het autoverkeer niet ten goede.

Bovendien bestaat er met deze tweede N-Z verbinding dan een alternatief indien de tramporen door bijvoorbeeld aanrijdingen of wisselstoringen e.d. geblokkeerd zijn op die route. Nu kunnen die trams dan nergens heen, straks kunnen ze bij het begin van de Rosestraat omgeleid worden en vervolgens via de Blaak weer terug naar de originale route over de Coolsingel e.d.
Normaal gesproken wel, maar als deze panden zoals hier een potientieel erg succesvolle herontwikkeling in de weg staan, dan mogen "die fouten uit het verleden" best verdwijnen.

Als je kijkt wat er hier weg moet, en wat er voor terug komt, inclusief de grote stedebouwkundige winst die de veel betere buitenruimte, de betere schikking van de looproutes, de (brom)fietsroutes en de wegen voor auto's zullen verkrijgen, dan is het dat in dit geval zeer zeker waard.
En zoals Basshead al zei, is het niet wat vreemd om panden die nog geen 20 jaar geleden gebouwd of gerenoveerd zijn alweer neer te halen?
@ Wolkenbestormer: ik ben het helemaal met je eens! Een goede post die inderdaad duidelijk maakt dat de randgemeenten ook een bepaalde sociale plicht hebben die de laatste tijd flink verwaarloosd is.

Wethouder Karakus heeft inmiddels (als dreigmiddel) een soort van beschikking bij de provincie aangevraagd. Met deze beschikking kan de provincie bepaalde gemeenten dwingen voldoende sociale woningbouw te realiseren. Als het overleg in de stadsregio over dit thema zo moeilijk blijft verlopen, zal Karakus (dus de gemeente Rotterdam) niet schromen die beschikking door te zetten. Laten we hopen dat dit niet nodig is en die gemeenten die te weinig sociaal gebouwd hebben alsnog aan hun verplichtingen gaan voldoen.
^^ Leuk plaatje, maar laat de Koninginnebrug maar zoals die nu is. Met de extra brug voor het doorgaande autoverkeer en de nieuwe tramplus-lijn wordt dat deel van het Noordereiland qua ook nog wat rustiger. Dat is alleen maar voordelig!

Ik ben wel benieuwd wanneer er nu weer nieuws omtrent deze plannen gaan komen. Een aantal renovatieprojecten op Feijenoord lopen uiteraard al, maar de brug en de nieuwe tramlijn zijn toch de krenten uit de pap. Ook voor het Entrepotgebied is dat heel erg belangrijk!
^^ Als die woningen gesloopt worden gaat de buurt er direct al 10 stappen op vooruit. Die trespa-renovaties zijn echt afschuwelijk, en niet alleen op deze plaats in de stad. Ik ben blij dat er nu iets voor terug gaat komen dat er veel beter uit zal zien en dat dit gebied een stuk ophoog zal stuwen. Want ook dat ik hard nodig en in dit gebied liggen er kansen genoeg om dit voornemen te laten slagen!
Hier zijn duidelijk het opleveringsjaar van De Nieuwe Kuip (2016) en het eventueel in België en Nederland te organiseren WK-Voetbal 2018 door elkaar gehaald! :lol::lol::lol:

On topic: men moet wat mij betreft inderdaad zo creatief mogelijk zijn hier. Juist nu er mooie kansen in het verschiet liggen moet de mogelijkheid aangegrepen worden om er ook iets van te maken.

In de jaren 70 en 80 is er al genoeg verziekt met de sociale renovatie van complete wijken. Die renovaties hebben die wijken alleen maar doen afglijden, dat hebben we de laatste 15-20 jaar allemaal kunnen constateren.
Het WK voetbal in 2016?:eek:hno:
^^ De sloop is inderdaad nodig om een aantal stedebouwkundige (zeer) zwakke punten in dit gebied aan te pakken. Door de diverse wijzigingen die in de loop van de vele jaren hier hebben plaatsgevonden zijn die zwakke punten sterker naar voren gekomen of zelfs ontstaan. Het is dus niet vanaf het begin af aan hier "fout" gegaan.

Door de sloop van slechts een paar panden (gemeten naar het totale plan) wordt de kracht van de nieuwbouwplannen voor de Kop van Feijenoord veel en veel groter. Het is jammer voor de bewoners die het betreft, maar het niet uitvoeren van de sloop zou de zoveelste historische vergissing zijn die Rotterdam vooral in de jaren 70-80 heeft gemaakt. De originele herontwikkeling van het Stietjesplein is zo'n fout uit die tijd.

Het is heel goed dat Karakus voet bij stuk lijkt te houden. Zo niet, dan wordt het ook echt nooit iets met het Entrepotgebied. Dat de SP weer voorop loopt tegen de planvorming zegt veel, zo niet alles over die droevige partij! Er wordt niet een hele wijk platgegooid. Er wordt met bijna chirurgische precisie herontwikkeld en deels ook gesloopt om een enorme boost voor die wijk mogelijk te maken. Dat zou toch ook de SP moeten zien en toejuichen?
Deze plaatjes geven het beste aan waarom dit hele plein in de reconstructie moet. Daar vanaf de bruggen dit plein juist het aangezicht van het noord-westelijke deel van het plan is, en omdat dit plein nu de logische verbinding met het entrepotgebied in de weg staat, zou ik dus niet met die aanpak willen wachten. Dit zou juist als een van de gezichtsbepalende elementen van de planvorming als één van de eerste plannen ten uitvoer moeten worden genomen.

Je kan natuurlijk wel gefaseerd direct met het grote blok beginnen. Dan is er ook de meeste ruimte vrij om andere bewoners te herhuisvesten die vanwege de sloopplannen wegmoeten. Dat is dan twee vliegen in één klap.
KvF conceptvisie

3.


4.


3.
En als bonus krijg je een stedebouwkundig beter en duidelijk aantrekkelijker opgezet stadsdeel. Alle reden om die nietszeggende, en voor die locatie lelijke flat en dat verwaarloosde rijtje panden, z.s.m. te slopen! Jammer voor de bewoners die er nog in zitten, maar uiteindelijk worden veel meer inwoners veel beter van deze plannen. Dat is wat mij betreft echt de sloop wel waard.
Waar je hier naar kijkt is dus gewoon een rotte kies die er al 10 jaar zit en die de tandarts nu gaat trekken. Als de patiënt 10 jaar gelden was langsgegaan had de tandarts het nog mooi kunnen herstellen met een kroon oid, maar nu is dat helaas te laat.
^^ Nee, dat gebouw blijft staan. Maar rest (ook dat lelijke jaren 80 blok) mag direct weg om plaats te maken voor de nieuwe plannen die er veel en veel beter uit zien.

Overigens is ook dit weer een hele mooie fotoserie geworden. Dank voor het plaatsen Wolkenbestormer!
1 - 20 of 133 Posts
Top