SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam | Hefkwartier | Nassauhaven

450873 Views 2420 Replies 216 Participants Last post by  Sky Unlimited
Nieuwe brug van Noordereiland naar Zuid

Uit het AD van 13.06.2008:

Door EDWIN CORNELISSE

ROTTERDAM - Rotterdam krijgt er een brug bij. Er komt een oeververbinding tussen het Noordereiland en Rotterdam Zuid. Deze brug gaat ook ruimte bieden aan de nieuwe tramlijn over de Willemsbrug.De plek waar de nieuwe brug moet komen, evenwijdig aan de oude Hef en de Koninginnebrug.

De verbinding maakt een einde aan de slinger die automobilisten moeten maken als ze van de Willemsbrug het Noordereiland oprijden. In plaats van rechtsaf gaat het straks, parallel aan de Hef, rechtdoor naar de overkant van de Koningshaven.

De verbinding is opgenomen in de plannen die gemeente, deelgemeente en vier projectontwikkelaars vandaag presenteren voor de Kop van Feijenoord. Dit gebied dat bestaat uit de wijk Feijenoord, het Noordereiland en een deel van de Kop van Zuid, moet volgens de plannenmakers flink op de schop. De grote verbouwing en opknapbeurt moet van het gebied een tweede Kop van Zuid maken.

In de visie die nu ter inspraak is voorgelegd aan de bewoners, wordt rekening gehouden met de bouw van 1600 huizen en de sloop van 120 woningen. Het gaat bij dit laatste om een blok dat slechts 25 jaar oud is. Eigenaar corporatie de Nieuwe Unie wil het echter slopen om het Entrepotgebied beter te ontsluiten zodat er meer bezoekers komen. Tezamen met de nieuwe tramlijn moet dit nieuw leven blazen in het zieltogende Entrepotgebied.

Naast de nieuwbouw worden ook honderden gevels opgeknapt, een parkeergarage met dakpark gebouwd op de Persoonsdam en wordt het Nassauhavenpark opgeknapt. De bedoeling is dat er in dit park ook een ’waterspeeldernis’ komt.
  • Like
Reactions: LFXDN
1 - 20 of 38 Posts
Goede ontwikkeling! Ik ben benieuwd hoe een tramlijn op een bestaande brug te integreren is (Willemsbrug). Ik neem aan dat de Koningsbrug nog wel in functie blijft, want het is een mooie brug. Vooral voor het doorgaande verkeer zal de nieuwe brug een welkome aanvulling zijn in het verkeer van Noord naar Zuid en vica versa. Door de aansluiting zal de band tussen de stadsdelen verder versterkt worden, zoals dat van voor de Erasmusbrug nog helemaal niet het geval was. De Koningsbrug zal nu denk ik vooral een brug voor de eilanders worden, en bovenal voor fietsers en voetgangers. Hopelijk is de ontwikkeling ook een aanzet om de oostpunt van het Noordereiland op te knappen, want op die prominente plek staan een aantal gebouwen waar ik geen 'u' tegen zeg. Het mooiste zouden gesloten bouwblokken a 4-8 lagen hoog zijn in mijn ogen. Ik verwacht overigens niet een heel speciaal vormgegeven brug. En misschien hoeft dat ook niet. Als het maar robuust en toch ingetogen, functioneel en ook passende brug bij het gebied is.
Schitterende plannen en die brug was inderdaad een inkoppertje. Ik ben benieuwd wanneer hij er ligt. Het zou ook mooi zijn als er een tweede LoZ zou komen met een statige bomenlaan.

Zonde dat die historische panden door verloedering en verpaupering door goedkope opbouw dan maar worden gesloopt. Het is net als een persoon aanrijden, en na het zien van de verwondingen in plaats van een ambulance bellen er nog maar een keer overheen rijden om zeker te weten dat de persoon in kwestie dood is.
Dat zou een mooie oplossing kunnen zijn. Bij de Feijenoordkade is het op een mooie manier opgelost! Dit behoudt het karakter van Rotterdam Zuid en is tegelijkertijd een stuk stadsvernieuwing die de kwaliteit van de bebouwing naar een hoger niveau tilt.

Ik vind dat compomis van het behouden van dat groen en bebouwen tegelijk eigenlijk erg slap. Maar dat is vaak met compromissen. Liever had ik een een tweedeling gezien tussen noord en zuid met aan de noordkant een gesloten bouwblok en zuidelijk een vierkant parkje met geconcentreerde kwaliteit. Of een variant waarin het park als een binnenplaats door bebouwing omsloten wordt. Nu wordt het van alles niets.

Is dit ooit een optie geweest? Een rechtstreekse boulevard, maar dan uitkomend aan de oostzijde van het spoor. Het straatprofiel is vergelijkbaar in breedte.
Ik denk overigens dat als gevolg van dit plan alleen de mooiste of mooiere gevels van oude panden in dit gebied gerenoveerd zullen worden (en de woningen achter de gevels misschien herbouwd zoals aan de Feijenoordkade) en dat de panden waar we weinig of niets aan missen als die plat zouden gaan, ook daadwerkelijk worden gesloopt. Ik denk dat de foto's van Oh?! dit goed documenteren. Dus ik ben daar niet rouwig over.
Ik begrijp niet dat daar plannen voor zijn. Met een goede renovatie zijn het prima panden. Met nieuwbouw krijg je die kwaliteit nooit meer terug. Echt ronduit belachelijk als dat zover komt! Een historische dimensie is belangrijk als kwaliteit van de plek.

'Het pand past niet bij de plannen', Haha, hoor wat je zegt! Ik zou het plan dan maar eens herzien. :)
Ik ben erg teleurgesteld over de gemeente. Met een beetje goodwill zijn dit soort panden op een gemeentelijke adopteerbank te zetten waar mensen een bod kunnen doen, waardoor juweeltjes als deze behouden kunnen blijven. Hier krijgen we anders snel spijt van! Hoeveel historie kent Rotterdam Zuid eigenlijk nog? Ik heb al vaak gezien dat corporaties weinig hart voor de stad hebben en de gemeente zich voor dit soort ontwikkelingen niet verantwoordelijk voelt.
Herontwikkeling is niet verkeerd denk ik. Ik denk wel dat het behoud en herbouw van de in de jaren '80 vernaggelde gevels een goede tussenweg is.
Dit is elders in Feijenoord ook gebeurd. Een prima oplossing die aan zowel de stedenbouwkundige en bouwkundige eisen tegemoet komt.
Als de corporatie zijn eigen gang gaat, zullen we in de toekomst alleen maar wegwerparchitectuur tegenkomen.

Zo herontwikkel je met hart voor de stad: :)
Misdaden tegen de mensheid! Zielloze f***ers...
Het is wachten op het volgende sloopfestijn.

Waarom is er in omringende landen WEL oog voor historisch erfgoed? :(
Ongelooflijk dat dit anno 2010 nog steeds gebeurd. Als dit onderdeel is van het Pact op Zuid dan snijden ze zich uiteindelijk flink in de vingers.
Dit is niet de eerste keer dat er op Zuid identiteit wordt uitgewist. Eerder dit jaar waren het de sporen die uit het straatbeeld verdwenen en daarmee de havengeschiedenis van een wijk. Wat je overhoud is Vinex in de stad.
Wanbeleid, er valt niet veel meer aan te doen. Hopelijk is er een grote schaamte.
Wat dat betreft kunnen we heel wat van België leren.... :cry:

Hopelijk wordt het opgeslagen in het archief en bij herbouw het gevelbeeld in ere hersteld. In Valkenswaard is dat op verschillende plaatsen bijvoorbeeld gebeurd.
Echt belachelijk dat dit nog kan. We zouden tegenwoordig toch beter moeten weten, op deze manier wordt Zuid een anonieme Vinexwijk met gekunstelde nieuwbouw.
Juist.
Dit was een uitstekend project geweest voor het renoveren en bewaren van de gevel, waarbij het huis zelf wordt afgebroken en vervolgens naar eigen wens en naar de eisen van nu weer op wordt gebouwt achter de oude gevel. Je kunt er nu wel van uitgaan dat de kwaliteit en detaillering van de oude gevels nooit meer wordt gehaald bij de nieuwe:eek:hno:
Echt onzin wat mij betreft. Wie op de lange termijn durft te kijken weet dat hij kiest voor Zuid voor wat Zuid eigen maakt. Nieuwbouw kan een impuls zijn, maar wat heb je aan een impuls als er niets eigens meer te vinden is?? Me iets meer kosten had je de gevel kunnen opknappen en hierachter een woning kunnen realiseren die voldoet aan alle eisen van tegenwoordig! Hoop dat deze arme man alsnog een zegen van boven krijgt. :(
Ja klopt en dat is helemaal niet goed te praten, anderzijds zit Rotterdam gigantisch met zijn handen in het haar over dit soort gebieden en panden. Alle oude panden zijn eigenlijk helemaal afgeschreven en renoveren kost te veel en brengt hier niets op. Hier zijn ze maar begonnen met sloop om er wat (beters) voor terug te zetten, maar ze weten het gewoon niet meer.

Ik zou hier in dit gebied voor mijn verdriet niet willen wonen, en zo denken er wel meer over. Deze probleem gaan nu meer en meer ontstaan op zuid, de oude panden zijn eigenlijk op en hebben renovatie nodig. Als voorbeeld de Bijerlandselaan hier zijn al een paar brandjes geweest in de winkels, gevolg pand brand volledig af en daarna geen idee meer of er wat voor terug komt.

Maar als het om de kop van feijenoord gaat dan kunnen ze beter een gehele nieuwe plan maken, waarbij er echt een impuls word gegeven in dit gebied. Desnoods bouwen ze het stadion hier in dit gebied de naam heeft het immers al.
Dat is goed nieuws. Succes! De historische gelaagdheid moet als waarde naar voren worden gebracht, in plaats van de focus op korte-termijn doelen kan het verlies van de gelaagdheid ook als een kostenpost worden gezien. Rotterdam Zuid heeft grote problemen en juist de historie kan een handvat zijn om dit stadsdeel zijn identiteit te versterken. Ook al heeft de trespa veel terrein gewonnen, nu kan behoud en retrobouw in de vooroorlogse wijken een kans zijn om de kwaliteit te verhogen en de aantrekkelijkheid van het stadsdeel te vergroten.
Interessant, straks is de hele stad afhankelijk van de Erasmusbrug.
Eerst die 3e brug maar bouwen voor je met dit soort grappen begint.
Die Rijnvaarthoogteregel wordt desnoods eerst opgevangen door de Hef en de Koninginnebrug.
2 containers: bakboord, 3 containers: stuurboord. Die 3e brug heeft nu meer prioriteit dunkt me.
#1047

Mee eens. Het verhaal van piepende rails is trouwens kul. Het R'damse tramnetwerk kent wel scherpere bochten. Er woont trouwens geen hond in die bocht, dus ook niemand die er last van heeft.

Ik vind het op zich wel gaaf wat ze van plan zijn en mijn zege hebben ze. Infrastructureel zou het een enorme verbetering zijn. Al is het alleen maar omdat het oog ook wat wil. Maar zoals ze het op RTV-Rijnmond hebben ingetekend, oogt het wel erg infantiel. Wat dat aangaat is de rode lijn van Cloud Surfer iets realistischer.Als ze ballen hebben, verplaatsen ze het Maastheater ook nog eens. Dat scheelt ze de aanleg van een nieuwe aanlanding. In dat geval wordt de hoek die ze zouden moeten maken helemaal geminimaliseerd.

Allermooiste zou natuurlijk zijn om één enkele pyloon te maken (dus een gehele nieuwe brug, volgens de rode lijn) en dan de oude pylonen gaan gebruiken voor de 3e Stadsbrug.
Nieuw=Beter?

gisteren
Sloop van laatste panden op de hoek van de Roentgenstraat en de
Rosestraat.


IMG_4923 by Momo1435, on FlickrZonde dat dit hoekje niet is behouden en opgeknapt. Op deze mooie manier worden er geen hoekoplossingen meer gemaakt door gebrek aan creativiteit.
Er zijn zat plekken waar je rijtjeshuizen met een fietsenhok achter 'kwijt kan'. Waarom dit per se moet verdwijnen is me een raadsel. De facade gebruiken was het minste wat men had kunnen doen!
  • Like
Reactions: VictorJ
Ja, de randen voor ultieme soberheid worden altijd weer opgezocht. Kunnen we nog leuke nieuwbouw maken. Wel prima toevoeging, want ik ken ook ergere voorbeelden. Ik hoop wel dat we de verfijndheid uit het verleden eens gaan overtreffen, en volgens mij levert 3D-printen veel voordelen. Want altijd wordt het argument van arbeidsloon als excuus gebruikt om iets niet verder te detailleren.

Wat komt er aan de achterkant eigenlijk? Tuinen? Neem aan dat hier geen tussenstraat bij hoort!
Het lijkt een beetje op de bouw uit de jaren-'50. Wel iets detail, maar het mag eigenlijk geen naam hebben.
Wel een warme kleur baksteen en een fijne stedelijke opvulling voor de straat. Maar hier zijn natuurlijk wel wat verpauperde maar mooie huizen voor gesneuveld...

Komen er nog mooie deuren in? Neem aan dat die lelijke 'wisseldeuren' er tijdelijk in zijn geplaatst? Om gauw in te wisselen. ;)
De gevels vind ik juist lekker Rotterdams. Ik hoop eerlijk gezegd dat er extra aandacht is voor de entrees, want die lelijke degelijke gekleurde corporatiedeuren hoeven voor mij niet.
Overal in de wijken zie je 'Kijk, ik zit bij Havensteder, want onze deuren zijn knalrood!' is juist iets wat een wijk niet moet uitstralen. Ik noem maar wat als voorbeeld uiteraard.

Metselwerk en de hoekoplossingen zien er inderdaad goed uit. Ik zou graag zien dat we stadsblokken van 5-6-7 lagen durven te gaan bouwen. 3-4 lagen lijkt hier de regel in Rotterdam terwijl het tegen het dorpse aan zit.
Leuk, die Nassauhaven was lange tijd maar een dooie boel. Leuk als mensen straks ook hun eigen bootje zullen aanmeren, dan komt er ook meer beweging op het water. Aan de overzijde zou het waterwonen ook nog kunnen, want het is er breed zat. :)

Ik verwacht dat er in de toekomst wel meer van dit soort projecten gaan verschijnen in concretere vorm. Er zijn genoeg lege waterbakken in de stad te vinden.
  • Like
Reactions: Eric Offereins
Daar komt RIF010 toch al? ;)

Die deuren zijn inderdaad armoe troef, weinig meer dan een kattenluik. En de kleur vloekt met de rest van de huizen.
Als je voor een soort retro kiest, is de keuze van een goede deur essentieel, maar ook de kleur ervan. Als bewoner sta je dagelijks oog-in-oog met je eigen entree.
Blijkbaar had de architect kitschvrees, want wat detaillering betreft heeft hij niet goed naar de 19e eeuwse bebouwing gekeken.

Het leuke aan deze foto vind ik wel dat de hoek dit keer wel wordt gebruikt voor een entree. Dat waren we al weer even vergeten als mogelijkheid.
Wat ik dan weer niet begrijp is waarom de straat minimaal drie keer breder moet zijn dan de hoogte van de huizen! Normaal voelt in ons klimaat een verhouding van 1:1, 1:1,5 natuurlijk aan. Het zal niet meevallen om de straat een geborgen indruk te geven in de toekomst met een hectare stoep of parkeerplaatsen voor de deur.
1 - 20 of 38 Posts
Top