SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Hillegersberg

1988 2
Hier nog wat foto's van de afgelopen weken, van projecten in Hillegersberg.

De Tempel (24 appartementen); transformatie van de Christus Koningkerk in Hillegersberg-Zuid;

Oude SMV-Hillegersberg terrein, inmiddels al meerdere villa's gebouwd op de 25 kavels;1 - 1 of 1 Posts
leuke roeiwedstrijden gehad op die plas. lekker kort.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top