SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Hillegersberg

1988 2
Hier nog wat foto's van de afgelopen weken, van projecten in Hillegersberg.

De Tempel (24 appartementen); transformatie van de Christus Koningkerk in Hillegersberg-Zuid;

Oude SMV-Hillegersberg terrein, inmiddels al meerdere villa's gebouwd op de 25 kavels;1 - 2 of 2 Posts
Hillegersberg en de Bergse Plassen;

1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top