Skyscraper City Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 11 of 11 Posts

·
I-FOTOGRAFIE
Joined
·
736 Posts
Dat kan geen kwaad, ook in dit pand veel leegstand.
Heel dit gedeelte van de Hoogstraat heeft veel leegstand en het aanbod van winkels is ook zeer matig, ik telde van het weekend 5 koffer winkels! Hoe vaak koop je een koffer in je leven?!?
 

·
Registered
Joined
·
387 Posts
Dit plan is blijkbaar ook ter sprake gekomen tijdens de laatste welstandvergadering:

4.5 Hoogstraat 168-172, Transformatie winkelpanden, Centrum (1e behandeling) 16:20
omschrijving: Transformatie winkelpanden
ontwerp en opdracht: Rijnboutt (Mattijs Rijnboutt / Bart van der Vossen) – Kroonenberg groep
dossier: OLO 1389187 (conceptaanvraag)
Omschrijving van het plan
Het plan omvat de herontwikkeling van drie panden aan de Hoogstraat. De panden dateren uit de
wederopbouwperiode. Het middelste pand waar ooit naaimachinehandel Singer gevestigd was, is vlak na de
tweede wereldoorlog gebouwd (1947-1948). Lange tijd heeft het pand hier alleen gestaan, pas tussen 1950-1954
werden de naastgelegen panden gebouwd. De plintgevels zijn door de tijd heen flink gewijzigd, de bovengelegen
gevels zijn daarentegen nog geheel intact. De architect geeft aan dat het wederopbouwkarakter uitgangspunt is bij
de ontwikkeling van de winkelpanden. Voorgesteld wordt om de plintgevels aan te pakken en hierbij de niet
oorspronkelijke uitbouw aan de Vlasmarkt te slopen en te vervangen door een nieuwe twee-laagse uitbouw.
Daarnaast zal de gehele betonconstructie, inclusief vloeren verwijderd worden en wordt een nieuwe
staalconstructie geïmplementeerd. Daarbij worden de zaagsnedes die langs de gevels zullen ontstaan in het zicht
gelaten als verwijzing naar de oude betonconstructie.
Beleid (Welstandsnota Rotterdam):
Gebiedstype: Centrummix
Welstandsniveau: Bijzonder
Relevante criteria
- Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld
‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit).
- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat.
- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities.
- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit
(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel).
Reactie van de commissie op de aangepaste conceptaanvraag, de aanvullende beelden zoals toegelicht,
en de nabespreking
De commissie geeft aan het plan met veel plezier bekeken te hebben. Het ontwerp laat een nieuwe manier zien
van de omgang met een dubbelbestemming ‘cultuurhistorische waarde’, waarvoor alle lof. De wijze waarop tot
een ontwerp gekomen wordt waardeert de commissie. Wel heeft zij twee opmerkingen op het ingediende voorstel.
Als eerste geeft de commissie aan dat in de winkelplint het pandsgewijze afleesbaar moet blijven, dat is nu in de
render niet overtuigend weergegeven. De tweede opmerking betreft de uitbouw aan de Vlasmarkt. De ingreep lijkt
in verhouding tot de plek en het bestaande gebouw te groot te zijn. Ook is niet duidelijk wat beoogd wordt met het
ontwerp: is het een gebouw of is het een luifel? Het ontwerp is hier niet helder, het ontwerp verhoudt zich niet tot
de winkelplint en ook niet tot de pandsgewijze hoofdmassa. De commissie adviseert de overhoeksheid meer te
respecteren.
Conclusie
De commissie staat positief tegenover de herontwikkeling van de winkelpanden. De commissie ziet de architect
graag terug met een aangepast plan waarin de genoemde opmerkingen zijn verwerkt.
 

·
Registered
Joined
·
4,181 Posts
^^ Wat zijn ze aan het doen? Vorig jaar zomer had ik nog van een architect uit het bureau gehoord dat ze het project terug gegeven hadden aan de opdracht gever. Het lijkt me dus vreemd als ze werkelijk beginnen.
 

·
Helder
Joined
·
2,689 Posts
^ Voor zover ik weet gaat dit gewoon door. December 2015 was de vergunning aangevraagd. Die dacht ik later ook verleend is. De informatie hierover ligt een beetje verspreid over verschillende threads.

Zie o.a. deze draad. Er lopen nu twee draadjes over de Hoogstraat parallel aan elkaar.
 
1 - 11 of 11 Posts
Status
Not open for further replies.
Top