SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
Registered
Joined
·
2,616 Posts
Discussion Starter · #1 ·
bron: Gemeente Rotterdam

Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening: Hamid Karakus

De top-3 van onderwerpen waarop ik mij als wethouder wil gaan richten is:

Doorgaan met de huidige ontwikkeling met betrekking tot het middeldure en dure segment, maar meer aandacht voor het realiseren van betaalbare woningen;
Ontwikkelen van bijzondere financieringsconstructies, samen met de marktpartijen en de corporaties, om de starters op de woningmarkt meer toegang tot de koopwoningen te bieden;
Meer aandacht voor de binnenstedelijke ontwikkeling, in plaats van de Vinex-locaties. Stimuleren van de nieuwe binnenstedelijke bouwmethodes.
 

·
Registered
Joined
·
1,159 Posts
Ik ken deze beste man wel. Hij is ideaal voor deze functie. Begon ooit als straatagent en heeft het geschopt tot wethouder. Is nu 41 jaar.
Hij complimenteerde Pastors nadrukkelijk vanochtend tijdens de persconferentie. Hij wil zelf vooral doorgaan met bouwen voor duur- en middelduur. Maar niet dusdanig dat er allemaal lege gebouwen overal komen te staan, hij wilt hiervoor een betere mix.
Is vice-directeur van Atta Makelaars. Mensen op Zuid weten dat zij heel veel doen ook aan sociaal bouwen, maar wel duurzaam en kwalitatief goed.
Het gaat met deze man helemaal goed komen.
Zeker omdat dit college drie ondertunnelingen gaat voorbereiden: Pleinweg, 's Gravendijkwal en Maasboulevard.
 

·
Registered
Joined
·
14,159 Posts
Ja, ik ken die man. Hij is makelaar en is in die hoedanigheid weleens onderwerp van een programma bij TV Rijnmond geweest.
Eerlijk gezegd vind ik het geen goede zaak als iemand uit de bedrijfstak wethouder wordt voor wonen en ruimtelijke ordening. Voordeel is natuurlijk dat hij veel kennis heeft (al heb ik wat dat betreft niet zo'n hoge pet op van makelaars). Aan de andere kant, voor de kennis heb je je ambtenaren.
Ik kan me nog wel herinneren uit de reportage dat hij erg gedreven en commercieel is. Eigenlijk precies de eigenschappen die bij een makelaar horen. Die eigenschappen kunnen natuurlijk geen kwaad in het college. Ik ben dan ook wel weer blij dat het iemand uit het echte bedrijfsleven is die wethouder wordt. Ik heb er wel vertrouwen in hem.

BTW wat veel mensen vergeten is dat er ook allochtonen zijn die commercieel ingesteld zijn en daarmee veel geld verdienen door bijv. advocaat te zijn of, in dit geval, makelaar. Ik hoop dat deze man een voorbeeld voor anderen is.

1 van de speerpunten uit het accoord is dit:

'creëren bruggenhoofdfunctie van Rotterdam voor Chiná'
Dit is al jarenlang beleid van Rotterdam, en wel via de Port of Rotterdam Authority. Dat bedrijf heeft al jarenlang een kantoor(tje) in Shanghai. Anders zou Rotterdam wel erg erg erg laat zijn...
De echte bruggenhoofd voor China is en blijft natuurlijk Schiphol. Ik zou graag zien dat ook een Chinese luchtvaartmaatschappij Schiphol tot haar Europese hub bombardeert. Dan is Schiphol direct minder afhankelijk van AF-KLM, maar volgens mij zijn de banden tussen Schiphol en AF-KLM wat dat betreft nog te nauw.
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top