SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Bas
Joined
·
27,451 Posts
En daar stond zeker in: `Past uitstekend in een saaie, eentonige dorps aandoende omgeving, waar middeninkomens de boventoon voeren` etc. bla bla. Want dorps is de omgeving Kleiweg zeker, iedereen kent elkaar daar, denk ik. Ik vind overigens de uitwerking nog niet eens zo slecht, architectonisch gezien hoef je daar ook geen hoogstandjes te verwachten, het is immers een normale buitenwijk van Rotterdam, maar dan gelegen in een gebied met veel dorpen er vlak bij.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top