SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts
Joined
·
40,196 Posts
Bij die ministreel heb ik in 2006/2007 nog gewerkt aan een voorganger van dit ontwerp. (stedenbouwkundige randvoorwaarden). Maar het is er niet beter op geworden, wat een rampenplan... Als je dan toch zo een ondergrondse parkeerbak maakt, werk het dan mooi weg en geef die onderste appartementen een voordeur met een trappetje omhoog. Dat ziet het er allemaal gelijk stukken vriendelijker uit!
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top