SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Nieuwbouw Kleiweg | De Minstreel

6232 25
In het Kleiwegkwartier (Hillegersberg) vinden we twee kleinere projecten vlak bij elkaar1 - 2 of 2 Posts
Wat is die minstreel lekker ingepast zeg. Enige gebouw met een plat dak en een rare 1,5 hoge begane grond. :eek:hno:
^^ Maar dat gebouwtje is ook wel ok. :)
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top