SkyscraperCity banner

1 - 20 of 162 Posts

·
Registered
Joined
·
2,616 Posts
Discussion Starter #1
ter hoogte van Ernst & Young en Hoog aan de Maas

't is wel géén hoogbouw, maar het maakt de hoogbouw mogelijk, moet je maar denken :)

bron: Ballast Nedam

Parkeergarage Terwenakker

In het centrum van Rotterdam, de Terwenakker in de Leuvehaven, wordt een parkeergarage gebouwd. Ballast Nedam Funderingstechnieken B.V. verzorgt de fundatie hiervan.

Op dit moment is Ballast Nedam Funderingstechnieken bezig met het aanbrengen van een combiwand en MV-palen. Middels een heiponton wordt de benodigde combiwand geslagen. Voor deze combiwand zullen ongeveer 244 combiwandpalen worden gebruikt, welke 26 tot 35 meter lang zijn en een diameter hebben van 914mm. Tevens bevat deze combiwand 244 tussenplanken van het type L607 welke per stuk 18,5 meter lang zijn.

De 50 MV-palen die zullen worden ingebracht zijn van het type HZ 775 C en hebben een lengte van bijna 30 meter. Het heiwerk zal worden uitgevoerd met een 1:1 GLS stelling voorzien van een afzakbare makelaar en een hulpgiekkraan. Deze kraan is er voor het lossen en aangeven van de palen. De palen worden geheid door middel van een S70 hydraulisch heiblok.
Zoals u kunt zien op de tekening worden de MV-palen door de combiwandpalen geheid. In de combiwandpalen zitten zogenaamde brievenbussen (te zien op de tweede rij met foto's) waardoor de MV-palen geheid worden. Een moeilijkheidsgraad bij het uitvoeren van dit werk is dat de brievenbussen zich net onder de waterspiegel bevinden. Een kleine impressie van het uitvoeren van dit werk is te zien op de video.

Activiteit: Funderingstechnieken
Opdrachtgever: Ballast Nedam Infra Zuid West
Lokatie: Nederland, Rotterdam
Status: Lopend project

plaatjes: aldaar
 

·
Registered
Joined
·
2,616 Posts
Discussion Starter #3
bron: www.nebest.nl

geeft aardig weer hoe complex dit project is. volgens mij zijn ze momenteel bezig de grond (65.000 m3) uit te graven en met boten af te voeren.
=========

Eind 2005 is Rotterdam een van de diepst gelegen parkeergarages van Nederland rijk: parkeergarage “De Boompjes” aan de Maasboulevard. Nebest neemt deel aan het bouwteam “VOF De Boomjes” als toezichthoudende partij bij de bouw van de ondergrondse parkeergarage. Een complex project, waarmee met de grootste zorg te werk moet worden gegaan.
De vierlaagse parkeergarage, die zich over een lengte van bijna 300 meter uitstrekt langs de haven, wordt een van de diepste van Nederland. De onderste laag komt te liggen op ongeveer14 meter onder de waterspiegel. Totaal zullen er 650 voertuigen in deze garage kunnen plaatsnemen. Voor de aanleg van de garage was de sloop noodzakelijk van de complete, 275 meter lange kademuur en de onderliggende betonnen funderingsconstructie van de Scheepmakerhaven. Gedurende de heiwerkzaamheden werden er ondergronds al vele obstakels overwonnen. Puinresten, oude fundaties en palen van vroeger maakten de heiwerkzaamheden niet makkelijk. Overigens gaan heipalen hier niet alleen recht de grond in maar ook in een hoek, dwars door eerder geslagen damwanden heen. Het bijzondere is niet zozeer dat de wand op deze manier wordt afgeschoord met palen, maar vooral dat dit gebeurt door middel van een drukverbinding.

METEN EN PLANNEN
Tot op heden vinden er dagelijks metingen plaats op 50 locaties die de stand van zaken voor de omliggende gebouwen weergeven. Nebest beheert deze gegevens en signaleert waar nodig. De aanvoer van materialen wordt voornamelijk ’s nachts over het water uitgevoerd. Hiervoor is een strakke planning nodig. Aan Nebest de taak om deze planning te controleren en eventueel in overleg bij te stellen. Na het slopen van de oude kadeconstructie en het heien is een volgende stap het plaatsen van stempels, waarna de grond uit de enorme bak tot op 15 meter diepte kan worden gegraven. Om efficiënt te kunnen werken is de bouwkuip in vijf compartimenten opgedeeld. De totaal 65.000 m3 grond wordt per boot afgevoerd. Vanaf een traverse boven de kuip worden vibro-combinatiepalen geslagen die zorgen voor de verankering van de betonvloer. Zonder deze verankering zou de parkeergarage door de gigantische opwaartse druk ter plaatse, als boot kunnen opdrijven. Door een laag onderwaterbeton van 1 m 20 (totaal 5500 m3) te storten wordt de kuip waterdicht gemaakt.

AFBOUW
In vergelijking met dit ingewikkelde werk, lijkt de afbouw van de parkeergarage bijna routinewerk. Op het onderwaterbeton komt een gewapende betonvloer van 50 centimeter. Voor de garageverdiepingen worden kanaalplaatvloeren gebruikt, die in een keer de hele breedte van 15 meter overspannen. Het dak van de garage wordt zwaarder uitgevoerd omdat hier een leeflaag bovenop komt waarin bomen worden geplant. Daarom wordt hier gebruik gemaakt van 75 centimeter hoge liggers die normaliter worden gebruikt in de bruggenbouw. De liggers zorgen ook voor de definitieve stempeling tussen de damwanden. Om het scheepvaartverkeer veilig te laten passeren en aanvaring met de drukschoorpalen te voorkomen, wordt er over de volle lengte ook een stalen remmingwerk geplaatst. Het aanzien van de havenkade blijft echter als voorheen: voor de combiwand wordt een gemetselde voorzetwand gehangen.

COMPLEXITEIT
Het project is complex. In deze hectische omgeving moeten alle aannemende partijen met de grootste zorg te werk gaan. Met zichtbare gevaren bovengronds en vaak onzichtbare gevaren ondergronds dient continu rekening te worden gehouden. De toleranties zijn dan ook scherp gesteld maar tot op heden hebben de bouwers samen met Nebest als toezichthouder alles probleemloos kunnen realiseren
 

·
Registered
Joined
·
2,152 Posts
Een vierlaagse parkeergarage van 300 meter lang waar maar 650 auto's kunnen parkeren. Niet bepaald veel ofzo...
 

·
Registered
Joined
·
2,152 Posts
@Tim:

Het dak van de garage wordt zwaarder uitgevoerd omdat hier een leeflaag bovenop komt waarin bomen worden geplant. Daarom wordt hier gebruik gemaakt van 75 centimeter hoge liggers die normaliter worden gebruikt in de bruggenbouw. De liggers zorgen ook voor de definitieve stempeling tussen de damwanden. Om het scheepvaartverkeer veilig te laten passeren en aanvaring met de drukschoorpalen te voorkomen, wordt er over de volle lengte ook een stalen remmingwerk geplaatst. Het aanzien van de havenkade blijft echter als voorheen: voor de combiwand wordt een gemetselde voorzetwand gehangen.
 
Joined
·
34,643 Posts
@ Elmo

Havenkade en een paar bomen zeggen mij niets over de manier waarop de buitenruimte wordt ingericht. Ik neem aan dat ze een plan daarvoor hebben...

En 650 auto's vind ik wel veel, de parkeergarage is dan wel diep en lang, maar ook maar heel smal, er kan telkens maar 1 auto in dacht ik.
 

·
Registered
Joined
·
2,616 Posts
Discussion Starter #8
@aedificium erectum
in het pdf document bij nebest zit een plaatje.
Echt warm wordt je er niet van, denk ik, maar als je je herinnert hoe het was, wees dan gerust, het kan er ook alleen maar beter van worden.
 

·
--------------
Joined
·
2,609 Posts
Hier zijn ze achter wespoint een garage aan het bouwen van 16 lagen :eek2: er is al een flinke put en een grote hijskraan.
 

·
Registered
Joined
·
1,159 Posts
@ Flex, ondergronds??
 

·
--------------
Joined
·
2,609 Posts
@elmo

ik kan wel een foto maken van de diepe put als je het niet gelooft, ik kon het zelf ook niet geloven tot iemand het op http://www.tilburgnet.com/forum/viewtopic.php?t=3&postdays=0&postorder=asc&start=585 zei maar er is verwaring over hoeveel lagen die precies zou worden maar ik heb van verschillende mensen gehoord dat de garage 16 lagen zou tellen en dat zeggen ze ook op tilburgnet maar we zullen wel zien hoever ze nog door bouwen want er is nu echt al een diepe bouwput met een echte hoge grote kraan erbij dus het zal wel een flinke worden. En er is daar ook behoefte aan een parkeer garage omdat daar het hoofdkantoor van cz staat westpoint en hoofdkantoor van politie middenbrabant.

@awais

als ik het goed heb begrepen 3 of 4 lagen ondergronds.
 

·
--------------
Joined
·
2,609 Posts
ik heb het nog even na gevraagd, het is zo dat het plan nu is aangepast omdat er veel protest uit de buurt was omdat de garage dan namelijk recht tegen tuinen van nieubouw huizen aan zou komen en hebben ze het ontwerp etc aan moeten passen nu gaan ze dieper ondergronds maar dus wel minder hoog. De garage mag nu 15 meter boven de grond uit komen.(als ik het allemaal goed begrepen heb)
 

·
Registered
Joined
·
151 Posts
Waar ik de bewoners van het Wijnhaveneiland in het geval van klachten over bezonning door bouw Ernst & Young en Hoog aan de Maas altijd enigszins hoogmoedige zeikerds vond, las ik in het RD dat de bouw van die parkeergarage wel voor niet te tolereren overlast gaat zorgen. En dat terwijl de Klundertorens aan de Boompjes al veel vroeger gingen verzakken dan gepland was. De constructie van de garage is wellicht dermate complex dat de bouwers eigenlijk onverantwoorde grenzen moeten overschrijden. Langdurige geluidsoverlast van 700 heipalen die met 100 decibel de bodem ingaan, vind ik persoonlijk te veel van het goede. Bovendien resoneert dat geluid ook nog eens tussen twee wanden bebouwing.
 

·
Heightwatcher
Joined
·
489 Posts
Net na de middag werd per 'uitzonderlijk transport' een reusachtige stalen buis(hei)paal van ik denk wel 30 mtr.+ aangevoerd en aangezien de heistelling al op de verrijdbare brug staat zal het geweld zeer binnenkort wel losbarsten :bash: (áls het al niet begonnen is maar ik heb nog géén reacties uit gebouw De Maas gehoord... :) )
 

·
Rick Bakker
Joined
·
5,247 Posts
15-10, ze zijn begonnen met heien:heipaal met ribbelkop -is dat voor de grip ofzo?- 

·
Heightwatcher
Joined
·
489 Posts
@CborG
Deze palen worden op 'trek' belast; omdat deze betonnen parkeerdoos door de opwaartse druk van het water wil gaan opdrijven krijgen ze inderdaad door deze ribbels meer grip in de bodem
 
1 - 20 of 162 Posts
Top