SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,669 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bron: Building Business

Een rechtse ‘macher’ in een arme stad
Een opmerkelijke man die Marco Pastors, sinds 2002 wethouder van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en grondbeleid van Rotterdam. Fysieke Infrastructuur noemen ze deze sleutelportefeuille daar. Deze dertiger kwam als student uit Beneden-Leeuwen naar Rotterdam om aan de Erasmus bedrijfseconomie te studeren. Hij was amper vijfentwintig toen hij een baan kreeg bij de OV-Studentenkaart BV, de bijzaak van professor Pim Fortuyn met wie hij een warme vriendschap opbouwde – een vriendschap voor een te kort leven – en met wie hij en een handvol anderen lid zou worden van de partij Leefbaar Rotterdam die enige tijd daarvoor was opgericht door Ronald Sörensen. Het was de enige Leefbaar-partij waarin Fortuyn succes zou hebben.

Lees verder in het artikel.
 
Joined
·
35,447 Posts
Winsemius plaatste kortgeleden op een congres van het KEI een paar interessante kanttekeningen. Zo stelde hij dat Rotterdam zou moeten ophouden met te proberen Amsterdam na te doen, dus een stad te zijn met grote uiteenlopende hogere inkomensgroepen. Een stad ook die een toekomstgerichte beroepsbevolking wil accommoderen omdat dit een voorwaarde is voor een nieuwe economie. Wellicht mist Rotterdam daarvoor de stedelijke kwaliteiten. Het wordt in die redenering nooit een creative and cultural city, maar zou wellicht veel eerder een functie kunnen hebben als de sociale opwerkfabriek van Nederland, een grote nationale emancipatiemachine. Het lijkt dat Rotterdam zich daarvoor weer op een van haar traditionele kernposities zou moeten richten, namelijk die van industriestad naast havenstad.


:puke: Wat een nonsens, kan alleen door een Amsterdammer verzonnen zijn lijkt me...
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top