SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 179 Posts
Ik erger me bij het Haagseveer nog het meest aan het vieze krooswater.

Voordat iemand anders het doet: ;)


Maar voeg daar ook de beige blokken achter de oude haven maar bij.
See less See more
Sorry? Ik vind niet dat je nou echt de meest pijnlijke punten uitgezocht. Alleen dat krooswater, daarover ben ik het eens.
^^
Ja, de plint is best ok, maar ook jij had het over variatie in bouwstijlen. Dat ding in gewoon te veel van hetzelfde op een te prominente plek
De laatste 2 links vind ik wel erg, de rest valt best mee.
Dat pand aan de Oldenbarneveltstraat is echt prima! Plinten zijn ideaal, woningen zijn erg goed (trekken ook kapitaalkrachtige inwoners ondanks het bouwjaar en het concurrerende aanbod!) en zien er nog goed onderhouden uit. Ik ervaar de massa hier niet als groot, log of monotoon maar juist als een consistente factor.
's gravendijkwal komt hopelijk wel op nummer 1.
's gravendijkwal komt hopelijk wel op nummer 1.
Wat is er mis met de 's Gravendijkwal???


en inderdaad die doodlopende leverancierstraten en hofjes zijn verschrikkelijk, zelfs in oostbloklanden zijn ze nog gezelliger....
Dat ik heel heus wel door, maar doelde meer op dit soort reacties:

De laatste 2 links vind ik wel erg, de rest valt best mee.
maar die gaan dus ook over dat pand rechts daarvan dan...
1 - 20 of 179 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top