SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam sneeuw foto's 3 maart 2005

1859 Views 10 Replies 9 Participants Last post by  empersouf
8
1


2


3


4


5


6


7


8
See less See more
1 - 11 of 11 Posts
Fijne platen... maar ben blij dat het weer lenteweer is!
Bizar dat dat nog niet zo lang gelden is....... wat een bagger trouwens in dat hoekje van de Rijnhaven....
De dynamo is volgens mij nog wel opnieuw te gebruiken.
Mooie foto's weer claartje.
Je bent zeker na het nemen van foto 3 ook ff bij take 5 naar binnen gehobbeld of zit die daar niet meer??
Is dat nou niet zwaar om met je rolstoel door die sneeuw te ploegen?
@Elmo: Niet als je 2 goede vrienden hebt die je voortduwen. Als ik geen vrienden had, hadden jullie deze foto's nu niet gezien. Dank God, dat ik zo populair in de echte wereld ben.
Volgens mij zat Take 5 in dat blok wat nu gesloopt wordt (direct naast de metrobaan)

@St. Clara: heb ik wat gemist? zit je in een rolstoel? Wat heb je gedaan? Iets te wild met Juliska gespeeld?
@Nexxd: Ik heb beide benen gebroken ( vechtpartij Stadhuisplein ). Hopelijk kan ik binnenkort met krukken buiten komen, nu helaas alleen met een niet al te flitsende rolstoel. Ik kom nu niet vaak buiten, maar vond het wel leuk in de sneeuw 2 weken geleden.
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top