SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam Sun City

1419 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  FJ
1 - 7 of 7 Posts
Mooie serie. mijn favouriet is de foto met prominent de Willemswerf in beeld.
Jahaa... hier word ik vrolijk van. Was het maar altijd zulk weer als vandaag. Aan de andere kant, dan zou ik er waarschijnlijk ook minder van genieten. Iig een mooie serie, dank!
Thanks!
great ,enjoj the sun , but these last few suck , the sea sucks big time..pity
Foto 7 (dacht ik) is hele mooie. Enig minpuntje, maar dat is niet jouw fout dan, je zou gauw geneigd zijn minimaal de helft van de Willemswerf eraf te slopen.
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top