SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Wijnhaeve (6)

78748 Views 551 Replies 119 Participants Last post by  Winbuks
vervolg van deze thread
Status
Not open for further replies.
1 - 1 of 552 Posts
Ik vind het maar een dikkertje wat niet goed uit de verf komt tussen de overige bebouwing.
1 - 1 of 552 Posts
Status
Not open for further replies.
Top