SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Wijnhaeve (6)

78734 Views 551 Replies 119 Participants Last post by  Winbuks
vervolg van deze thread
Status
Not open for further replies.
1 - 1 of 552 Posts
^^ Nou, laat ik daar nu toevallig gisteren (06-09-08, 08.45 u) een foto van hebben gemaakt, zo van, er kan nog wel een torentje tussen Wijnhaeve en Maersk. De kantoortoren waar men het zojuist over had, vult het gat dus echt niet. Maar verder vind ik Wijnhaeve best wel op zijn plaats, hoor. En zo`n lelijkerd is het ook nog niet:
1.2.3.

1 - 1 of 552 Posts
Status
Not open for further replies.
Top