SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Wijnhaeve (6)

78747 Views 551 Replies 119 Participants Last post by  Winbuks
vervolg van deze thread
Status
Not open for further replies.
1 - 2 of 552 Posts
Waarbij ik wel wil opmerken dat juist het laagbouwgedeelte met die witte raamkozijnen er daarmee al veel beter uitziet dan de vrij grauwe hoogbouwtoren. Juist dat witte kleurtje geeft al weer wat meer (broodnodige) variatie in het voor de rest onvoldoende gedetailleerde ontwerp!
eens, maar is wel héél erg 1920 zo - kan zo een groot (bedrijfsverzamel)gebouw op de Westzeedijk uit die periode bedenken dat hier sprekend op lijkt.
Leuk dus, maar niet erg vernieuwend...
See less See more
^^ @bodejodel : jouw geposte foto's leveren mij in alle draadjes slechts rode kruisjes op - what's going wrong?
1 - 2 of 552 Posts
Status
Not open for further replies.
Top