SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Wijnhaeve (6)

78737 Views 551 Replies 119 Participants Last post by  Winbuks
vervolg van deze thread
Status
Not open for further replies.
1 - 2 of 552 Posts
Met die bebouwing zie je pas goed hoe groot dat kruispunt daar is.
Zo zie je het ook wel goed:

Afgelopen donderdag genomen vanaf de 37e van The Red Apple.
See less See more
2
1 - 2 of 552 Posts
Status
Not open for further replies.
Top