SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Winter Skyline

2076 Views 8 Replies 9 Participants Last post by  AJW
19
De foto's zijn op gisteren, zaterdag 24-02-2018 genomen. Het was een zonnige koude winterdag met veel wind en scherp licht. De foto's zijn genomen bij de Kralingseplas, de Rijnhaven en de Coolhaven + een paar extra en laten de skyline zien uit verschillende hoeken.


1.

IMG_6869 by Momo1435, on Flickr

2.

IMG_6877 by Momo1435, on Flickr

3.

IMG_6935 by Momo1435, on Flickr

4.

IMG_6968 by Momo1435, on Flickr

5.

IMG_7031 by Momo1435, on Flickr

6.

IMG_7042 by Momo1435, on Flickr

7.

IMG_7111 by Momo1435, on Flickr

8.

IMG_7144 by Momo1435, on Flickr

9.

IMG_7543 by Momo1435, on Flickr

10.

IMG_7551 by Momo1435, on Flickr

11.

IMG_7608 by Momo1435, on Flickr

12.

IMG_7684 by Momo1435, on Flickr

13.

IMG_7673 by Momo1435, on Flickr

14.

IMG_7679 by Momo1435, on Flickr

15.

IMG_7728 by Momo1435, on Flickr

16.

IMG_7747 by Momo1435, on Flickr

17.

IMG_7771 by Momo1435, on Flickr

18.

IMG_7797 by Momo1435, on Flickr

19.

IMG_7867 by Momo1435, on Flickr
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 9 of 9 Posts
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top