SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Jürgen Leschinger
Joined
·
9,810 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Rotterdam worstelt met ruimtelijk plan

Het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020) doorbreekt starheid en voorkomt dat alles moet worden geregeld via artikel 19-procedures. Maar hoe krijg je het uitgevoerd?


“Als je als regio in de Europese toptien wilt meedraaien, heb je bevlogen bestuurders nodig die op wereldschaal kunnen denken. Die hebben we hier niet. De lokale wethouders willen alleen hun kiezers plezieren”, zegt B. Radema (provincie Zuid-Holland). Radema’s oplossing: stel pakweg vier onafhankelijke regiobestuurders aan die de koe bij de hoorns vatten.
Radema is een van vijf heren die deze middag aan een gedekte tafel op de topverdieping van het WTC Rotterdam een ‘expertdebat’ voeren over RR2020. Met rondom een prachtig uitzicht op stad en regio die zoveel hoofdbrekens kosten.
Radema is niet de enige met vraagtekens bij de uitvoeringsmogelijkheden van RR2020. Hoe krijg je grote regioprojecten ooit van de grond in een gebied met zes (!) bestuurslagen? “En dan nog wel op basis van een plan dat uitgerekend van de twee zwakste overheden komt: de stadsregio en de provincie”, vindt bestuurskundige prof. G. Teisman (Erasmus Universiteit).
Een andere vraag: hoe lukt dat zonder een regionaal ontwikkelingsbedrijf? Dat komt er ook binnen enkele jaren, luidt het antwoord van C. van Hulst (Stadsregio Rotterdam), maar daarvoor is wel eerst een nieuwe Wet ruimtelijke ordening nodig. “En zoiets duurt in Nederland nou eenmaal jaren”, verzucht Van Hulst, die deze middag ‘zijn’ ruimtelijk plan met hand en tand verdedigt. ‘Niets doen was geen optie, want het gaat in deze regio gierend achteruit,’ onderstreept zijn collega G. van de Hoef (projectdirecteur RR2020).

Noordas
Het RR2020 moet de negatieve spiraal keren. Het strategisch ruimtelijk ontwikkelingsprogramma geldt als een uniek experiment van bestuurlijke samenwerking tussen achttien gemeenten, maar ook waterschappen. Het is tegelijkertijd provinciaal streekplan en regionaal structuurplan voor de stadsregio. Aan de hand van tien punten formuleert het RR2020 een programma voor ruimtelijk-economische structuurversterking en een kwaliteitsverbetering van het woon- en leefmilieu. Met aan de Noordas nieuwe woonwijken in parkachtig gebied en verdichting bij infrastructurele knooppunten. Op de Zuidas houdt het plan groene ruimte open – ook op Voorne-Putten – terwijl de haven ruimte krijgt voor verdere ontwikkeling. Het centrum van Rotterdam moet worden versterkt als internationaal zakencentrum en cultureel hart. Rondom de stad is er ruimte voor een ‘greenport’ – een uitbreiding van de hoogwaardige glastuinbouw in het Westland – en nieuwbouwprogramma’s in de Zuidplaspolder en het noorden van de Hoekse Waard. In de oude stadswijken voorziet het RR2020 in een hoger slooptempo.
P. Ruigrok (Neprom) is uiterst kritisch. Hij ziet tal van gemiste kansen. “Neem die Greenport. Leuk hoor, maar feitelijk werken jullie de glastuinbouw tegen. Die wil uitbreiden, Voorne-Putten erbij trekken en voldoende kritische massa realiseren om de farmaceutische industrie te overtuigen hier grootschalig te investeren in zeer hoogwaardige ontwikkelingen. Daar liggen kansen om iets te realiseren dat uniek is in de wereld. Tomaten kweken ze goedkoper in Spanje.”
In verstedelijkt gebied slaat RR2020 volgens hem ook de plank mis. “Verdichten rond infrastructurele knooppunten? Dat is typisch ‘supply side’-denken”, stelt Ruigrok. “Perifere centra maken helemaal geen kans. Mensen willen daar geen woning of kantoor. De vraag concentreert zich in het stadscentrum.”
En, wil Ruigrok weten, waarom zijn er nog geen projectontwikkelaars bij de planvorming betrokken? Van de Hoef: “In zo’n vroeg stadium van de planvorming is het moeilijk concrete opgaven te formuleren. Trouwens, de meeste projectontwikkelaars denken niet verder dan vijf jaar vooruit.” Ruigrok houdt vol: “Ik zie onvoldoende antwoorden op de vraag hoe we kunnen meedraaien in de toptien van Europa.” Van de Hoef: “Maar wel in de top van Nederland. Dat is voorlopig al heel wat.”
RR2020 wordt in oktober 2005, na de inspraak, definitief vastgesteld.

Cobouw, 20-05-2005
 
Joined
·
35,468 Posts
tsja, was die stadsprovincie destijds maar gewoon doorgegaan. Rdam als stad had niet officieel niet mee bestaan (nja het centrum alleen ofzo) maar wel een stadsprovincie/regio van 1,3 miljoen inwoners met een stuk minder bestuurslagen.

Verder denk ik dat ontwikkelaars toch daar ontwikkelen waar ze willen uiteindelijk, daar hebben we dit soort plannen niet voor nodig. Als je bedrijven aan wilt trekken in een internationaal veld dan moet je wat te bieden hebben, en dat is niet een ruimtelijke nota. Je moet dan bijzondere stedelijke ruimte en een goed cultureel klimaat te bieden hebben waarin het fijn toeven is. Ofwel, ipv dit soort plannen maken investeren in buitenruimte en cultuur in de stad dan komen die internationale bedrijven vanzelf.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top