SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: zoeklocaties woningbouwopgave

5698 Views 49 Replies 22 Participants Last post by  Bouwmaardoor
Het heeft een too little, too late gehalte maar eindelijk ziet ook de gemeente Rotterdam in dat de bevolking fors groeit, haar ambitieloze woonvisie achterhaald is en we nu stappen kunnen zetten om de stad te versterken met duizenden nieuwe bewoners en woningen.

Maar waar gaan we die 50.000 of zeg 100.000 woningen bouwen? De eerste geluiden in de media en de politiek dat er geen ruimte zou zijn hebben we al gehoord. Laten we de gemeente een handje helpen. Waar gaan we bouwen? Ik heb zelf ook wel wat ideeën, maar ben vooral benieuwd naar die van jullie. Alle suggesties zijn welkom :) Misschien een leuk idee om de locaties gebundeld op een kaart straks aan te bieden aan de politieke partijen? Misschien via RTMXL? ;-)
1 - 20 of 50 Posts
Om er ff een paar te noemen:
Lloydpier en het evenemententerrein er tegenover
Parkeerterrein rond de ss Rotterdam (nogal groot)
Terrein aan de Smeetslandsedijk in Vreewijk.
Rijnhaven oostzijde.
Het veilingterrein, net ten westen van het Kralingse bos. En in de Esch is ook nog heel veel ruimte, daar staan flats en blokken in een grote onbestemde zee van gras.
Kop van Feijenoord (parkeerplaats Jumbo), Lloydpier, Feyenoord City, Laan op Zuid, Central District, kop van Charlois, Wilhelminapier, Parkhaven, Lijnbaan, Hoogstraat, Sint Jacobsplaats, etc.

Zoveel plekken waar je met slimmer ruimtegebruik nog zóveel woningen toe kan voegen.
Een hoogbouwcluster in de rijnhaven neerzetten.
Het 3e Katendrechtse Hoofd verdient ook wel wat beters dan een parkeerplaats voor de SS Rotterdam. En inderdaad, Rijnhaven en Maashaven kunnen flink verdicht worden als je niet alleen de kades maar ook het water zelf als bouwlocaties ziet. Voor 300 meter brede waterpartijen hebben we de rivier zelf.

Buiten het centrum maar binnen een kwartier reistijd schreeuwt dit grasveldje om een woontoren: https://www.google.nl/maps/@51.9494...4!1sn4kX7E8RQh-iMszH_yMAsg!2e0!7i13312!8i6656
  • Like
Reactions: 3
^^inderdaad flink verdichten rondom grote OV knooppunten en winkelcentra; Alexander, Zuidplein, Lombardijen, nieuwe Kuip straks en natuurlijk rondom het CS langs het spoor.

Ook in bijvoorbeeld het zomerhofkwartier en rondom de Heer Bokelweg zijn nog zeeën van ruimte te vinden. Dan kom je vanzelf in Rubroek terecht, waar het nu helemaal een drama is.
  • Like
Reactions: 1
G
Het zou interessant zijn om te weten waaruit de portefeuille van de corporaties bestaat. Hebben die nog veel oudbouw in eigendom of 70/80'er jarenbouwsels waarbij de locatie zich leent voor nieuwbouw?
Wat mij opvalt is dat uitponding door corporaties van woningen wanneer deze voor een mooie prijs van de hand kunnen worden gedaan, vaak een goede herbestemming of vervanging in de weg staat - zie bijvoorbeeld de 3 verouderde Klundertorens aan de Boompjes die nu voor decennia het Waterfront blijven verrijken. Is er op dit terrein eigenlijk nog een toekomstgerichte, structurele vorm van coordinatie tussen de gemeente en de corporaties of ziet de gemeente voor zichzelf geen rol meer zodra eenmaal de integrale bouwproductie bij een corporatie over de schutting is gegooid?
^^Een hele goed vraag. Wanneer hier geen goede integrale visie voor ontwikkeld wordt dan blijven we problemen houden met wijken als Crooswijk of het Oude Noorden. Zoals ik het nu beleef vinden een aantal woningcorporaties het wel best om de woningen uit de jaren '70/'80 te renoveren waardoor die, ondanks dat ze kwalitatief best oké zullen worden, nog minimaal 30 jaar het straatbeeld blijven verpesten en aan de andere kant zie ik de gemeente geen actie ondernemen om ingrepen te doen op het gebied van stedenbouwkundige structuur (Crooswijk is een drama!) waardoor je dus blijft aanmodderen.
  • Like
Reactions: 1
De enige corporatie in Rotterdam die het snapt is Woonstad. De rest zijn quota bouwers en ambitielozen. Geen greintje liefde voor de stad.
  • Like
Reactions: 2
Als je op dit stuk de blokken tussen de warande en de veemarktstraat plat zou gooien. De warande verleggen in het verlengde van de gerdesiaweg. Dan kan je op de kopse kant van de warande een aantal behoorlijke blokken kwijt met woningen. Dan maak je er een stadtsraat van voor ook de andere kant met stedelijke bebouwing vol te zetten. Daar achter is dan nog ruimte voor wat lagere bouw met wat groen eventueel.

Ik gok met wat fantasie en goede wil dat je daar eenvoudig 1000+ wooneenheden kan creëren. Dicht bij de metro. Dicht op het centrum


warande locatie
  • Like
Reactions: 2
Buiten het centrum maar binnen een kwartier reistijd schreeuwt dit grasveldje om een woontoren: https://www.google.nl/maps/@51.9494...4!1sn4kX7E8RQh-iMszH_yMAsg!2e0!7i13312!8i6656
^^Dat grasveldje is de locatie voor een project waarvan het laatste bericht in het draadje gedateerd is op 16 april 2010
Rotterdam: Grote Beer
  • Like
Reactions: 1
Als je op dit stuk de blokken tussen de warande en de veemarktstraat plat zou gooien. De warande verleggen in het verlengde van de gerdesiaweg. Dan kan je op de kopse kant van de warande een aantal behoorlijke blokken kwijt met woningen. Dan maak je er een stadtsraat van voor ook de andere kant met stedelijke bebouwing vol te zetten. Daar achter is dan nog ruimte voor wat lagere bouw met wat groen eventueel.

Ik gok met wat fantasie en goede wil dat je daar eenvoudig 1000+ wooneenheden kan creëren. Dicht bij de metro. Dicht op het centrum


warande locatie
Mooi idee. En dan voor de bewoners een klein maar hoogwaardig stadsparkje (en dus niet de paar hectaren aan hondenstrontveldjes zoals nu).
Dat klinkt allemaal heel logisch, maar idioot genoeg heeft Havensteder het idee dat deze wijk prima is en energieneutraal gerenoveerd kan worden. De woningen die hier staan, en dan met name ten noorden van de Warande, moet je helemaal niet willen renoveren. Dit gebied schreeuwt juist om een grote stedenbouwkundige en architectonische ingreep! Of vinden we met z'n allen dat dit prima kan blijven bestaan zo dicht tegen het centrum van de stad aan?
G
De enige corporatie in Rotterdam die het snapt is Woonstad. De rest zijn quota bouwers en ambitielozen. Geen greintje liefde voor de stad.
Ik heb daarnaast ook niet de indruk dat de Stadsregio veel succes heeft bij pogingen om de omringende gemeenten ertoe te brengen om ook hun aandeel in de sociale woningbouw te leveren, wat zou kunnen betekenen dat Rotterdam dan meer afgedankte woningen zou kunnen slopen. In een gemeente als Ridderkerk wordt volgens mij enkel nu voor de hogere inkomensgroepen gebouwd.
^^Maar is deze situatie wezenlijk anders dan die in bijvoorbeeld Amsterdam? Daar wordt door de buurgemeenten ook vrij weinig effort gestoken in het bouwen van sociale woningbouw.
Ik heb daarnaast ook niet de indruk dat de Stadsregio veel succes heeft bij pogingen om de omringende gemeenten ertoe te brengen om ook hun aandeel in de sociale woningbouw te leveren, wat zou kunnen betekenen dat Rotterdam dan meer afgedankte woningen zou kunnen slopen. In een gemeente als Ridderkerk wordt volgens mij enkel nu voor de hogere inkomensgroepen gebouwd.
Dat is wijzen naar een ander terwijl Rotterdam naar zichzelf moet kijken. (Net zoals dat ook geldt voor jou en mij.) Dat mensen uit Rotterdam wegtrekken zodra het vermogen/inkomen het toelaat, moet een reden hebben.
Het zou interessant zijn om te weten waaruit de portefeuille van de corporaties bestaat. Hebben die nog veel oudbouw in eigendom of 70/80'er jarenbouwsels waarbij de locatie zich leent voor nieuwbouw?
Wat mij opvalt is dat uitponding door corporaties van woningen wanneer deze voor een mooie prijs van de hand kunnen worden gedaan, vaak een goede herbestemming of vervanging in de weg staat - zie bijvoorbeeld de 3 verouderde Klundertorens aan de Boompjes die nu voor decennia het Waterfront blijven verrijken. Is er op dit terrein eigenlijk nog een toekomstgerichte, structurele vorm van coordinatie tussen de gemeente en de corporaties of ziet de gemeente voor zichzelf geen rol meer zodra eenmaal de integrale bouwproductie bij een corporatie over de schutting is gegooid?

In de praktijk is het helaas andersom. De vooroorlogse bebouwing wordt rijp voor de sloop geacht en de jaren-'80-creaties blijven over.

Wederom een voorbeeldje uit de praktijk op de Boezemstraat

Gelukkig komt er dit architectonische pareltje voor terug:
See less See more
^^Dat is nou net een verkeerd voorbeeld, want op die hoek staat nu deze bebouwing. De rooilijn wordt ook nog eens rechtgetrokken, dat is al heel wat :)
1 - 20 of 50 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top