SkyscraperCity Forum banner
1 - 19 of 19 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,669 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bron: Radio/TV Rijnmond

Zoektocht naar nieuwe lokatie beeld Zadkine
Op Plein 1940 in Rotterdam wordt donderdag naar een nieuwe plek voor het monument De Verwoeste Stad van Zadkine gezocht. Het beeld blijft op het plein, maar dreigt door nieuwbouw van onder meer een ruim honderd meter hoge torenflat, in de verdrukking te komen. Bij de herplaatsing moet rekening worden gehouden met de stadsverwarming, een metrobuis en een oude sluis onder de grond. Gemeentewerken zal met krijt bovengronds aangeven waar de buizen liggen. Vervolgens bekijken gemeenteraadsleden, architecten en kunstenaars wat de beste plaats voor het monument is.

---oooOooo---

Typisch dat ze het afbouwen van de omgeving met mooie torens zien als 'in de verdrukking komen'. Volgens mij wordt dat plein en dus de locatie van de beeld er alleen maar mooier op. Die plek verbeeldt de wederopbouw uitstekend.
 

·
My train goes everywhere!
Joined
·
2,792 Posts
Bij het woord "Torenflat" moet ik altijd denken aan die flats in Ommoord... ik vind het helemaal misplaatst hier! Beter zou zijn "appartementencomplex"... maar goed.
Daarnaast vind ik dat het beeld daar moet blijven!
 

·
heanig an
Joined
·
4,554 Posts
Ik prefereer de term woontoren. Verder vind ik de lokatie ook ok nu. Vroeger stond het beeld juist zo weggestopt achter het niet al te mooie scheepvaartmuseum. Met de Coopvaart erbij wordt het plein eindelijk weer aantrekkelijk. Maar 5 meter opschuiven zou kunnen, zodat het misschien wat centraler komt te staan. :)
 

·
robkaper.nl
Joined
·
5,969 Posts
Laat dat stomme beeld lekker wegroesten in de Noordzee. Niet mijn oorlog, niet mijn stedelijke depressie en niet mijn stedelijkheid want je mag het niet eens op de foto zetten van de nazaten van Zadkine zonder een rekening toegestuurd te krijgen wegens auteursrechtschending.
 

·
robkaper.nl
Joined
·
5,969 Posts
Een achterhaald statement. Die studenten die destijds het gat vulden met (geloof ik) een warme, rode blob.. die hadden door dat Rotterdam inmiddels maar eens van dat trauma af moet zijn en met die invulling was het weer een leuk beeld. De stad is niet af en zal dat nooit zijn, maar dat gejammer over het verloren stadshart is gewoon nostalgisch gezeik waar we niets aan hebben.
 

·
Rick Bakker
Joined
·
5,341 Posts
Zozo, rotterdam is op dat punt echt onherkenbaar veranderd, alleen net beeld en het rijtje huizen rechts staan er nu nog, volgens mij
:runaway:
 

·
Registered
Joined
·
2,616 Posts
Dat argument van mooie open ruimte op de Binnenrotte is een kul-argument, dat geldt namelijk voor veel kunst in de openbare ruimte. Als het dan moet, zet Buttplug daar dan. Zadkine hoort op plein 1940

bron: AD - R'dam

dinsdag 13 december 2005
’Zadkine hóórt op Plein 1940’

Door MARCEL POTTERS

ROTTERDAM - De wind heeft vrij spel op Plein 1940. Verfrommelde bladeren, stukken papier en plastic tassen worden erdoor opgetild, cirkelen een poosje rond om een stukje verderop weer op de stoep te belanden.

Niemand staat stil bij de lege sokkel, waarop De Verwoeste Stad stónd en - als de plannen voor een eventuele verplaatsing niet doorgaan - ook weer terugkomt.

Het beeld zelf werd recent schoongemaakt en staat nog ingepakt in een tijdelijke ruimte tegen het Maritiem Museum aan. Ramen in de wand gunnen een blik op het bronzen gevaarte, met z'n enorme poten, gespierde armen en reuzenklauwen, die naar de hemel grijpen. Als een gekooid beest dat elk moment uit zijn voorlopige behuizing kan breken.

Plein 1940; iedereen lijkt er haast te hebben. Bewoners van dit stukje stad, op weg naar het centrum. Of personeel van omliggende bedrijven.

Allemaal hebben ze wel gehoord van de mogelijke verhuizing van 'Jan Gat' naar de Binnenrotte.

Zoals Moniek (38), die 'om de hoek' woont. ,,Eerlijk gezegd,'' reageert ze, ,,maakt het me niet zo veel uit als Zadkine hier weg gaat. Ik kijk er nu op uit, maar dat doe ik ook als hij naar de Binnenrotte gaat en ik de markt bezoek.'' Toch, als ze er wat langer over nadenkt, is ze geen voorstander van een vertrek van het kunstwerk.

,,Op zich mag het beeld hier blijven staan. Het plein is weliswaar door de bouw van de Coopvaert wat kleiner geworden, maar het blijft toch een behoorlijke oppervlakte. Bovendien is de onderkant van dat gebouw niet zo fors, dus komt hij nog prima tot zijn recht.''

Ook Ada (56), werkzaam in de omgeving, vindt dat Zadkine niet van Plein 1940 mag verdwijnen. ,,Hij hoort hier,'' legt ze uit. ,,Hij staat al vanaf het begin op deze plek. Zeker omdat het een oorlogsmonument is, moet je er niet mee gaan zeulen. Dat vind ik heel wat anders dan het beeld van Picasso, dat van het Weena naar museum Boijmans van Beuningen ging. Als ze vinden dat Zadkine te weinig ruimte heeft, dan schuiven ze 'm toch een stukje in de richting van de Leuvehaven?''

De eensgezindheid is groot. Niet verplaatsen, klinkt het haast in koor. ,,Toeristen uit de hele wereld komen hier naartoe. In elk reisgidsje staat dat ze hem hier kunnen vinden,'' zegt een voorbijganger.

En Wouter (26): ,,Er komt hier horeca, een terras. Ze gaan het plein aanpakken. Een mooiere plek voor Zadkine valt niet te bedenken.''

Is er dan niemand vóór een verhuizing? Ja toch, Dymphie (52) uit Rotterdam: ,,Het beeld komt hier veel te veel in de verdrukking te staan. Zonde! Op de Binnenrotte staat hij weer écht in het hart van de stad, mooi in de open ruimte. Zoals het hier vroeger ook was. Ossip Zadkine zou het zeker met me eens zijn.''
 

·
Administrator
Joined
·
30,669 Posts
Discussion Starter · #15 ·
De Verwoestte Stad hoort inderdaad op die plek omdat Ossip Zadkine 'm daar zelf neer heeft gezet en de torens van vandaag de dag de wederopbouw erg mooi symboliseren. Dat iemand daar een malle ruimtebeleving van krijgt lijkt me vooral zijn probleem. Op de noordwesthoek van het Hofplein is te zien hoe je met een verhoging waar gras in gezaait is op een eenvoudige manier een beeldwerk weer een mooie ruimte kunt geven. Met een beetje ambitie is dat pleintje mooi te maken.
 

·
Registered
Joined
·
2,616 Posts
goed nieuws:

Bron: RTV Rijnmond

Beeld waarschijnlijk niet naar Binnerotte
uitgegeven: 15:12 14-12-2005

De kans dat het Rotterdamse beeld De Verwoeste Stad van Zadkine verplaatst gaat worden is woensdagmiddag heel klein geworden.

De commissie buitenruimte van de gemeente Rotterdam is op verzoek van Jan van Wingerden gaan kijken op het Binnerotteplein. Van Wingerden is al jaren bezig om via een burgerinitiatief het beeld verplaatst te krijgen.

Maar de meeste commissieleden geven de voorkeur aan het laten staan van het beeld op het Plein 1940. De Binnenrotte zou ongeschikt zijn vanwege de markt en de onzekerheid over toekomstige bouwplannen. Plein 1940 krijgt binnenkort een flinke opknapbeurt.

Op 2 februari valt in de raad de officiele beslissing over het beeld.
 

·
Registered
Joined
·
2,616 Posts
Waaruit blijkt hoe invloedrijk de Centrumraad is :) Die worden terecht gewoon overruled. (hoopgevend ook voor Zalmhaven, Baankwartier e.d: daar lopen de vertegenwoordigers van de politiek ook te bleren dat het allemaal niet te ambitieus -lees hoog- moet)


bron: Berichten van de Centrumraad, 2006, Berichten van de Centrumraad week 1

Verplaatsing beeld Zadkine
De Centrumraad heeft het burgerinitiatief behandeld inzake het verplaatsen van het Kunstwerk “De Verwoeste Stad” van Zadkine van het Plein 1940 naar een locatie op de Binnenrotte nabij de Hoogstraat. De Centrumraad heeft met waardering kennisgenomen van dit burgerinitiatief. Een meerderheid van de raad stemt in met de voorgestelde verplaatsing, de fracties van de Stadspartij en D66 stemden tegen het voorstel.

bron: B en W berichten 10 januari 2006

Het College...
zal de Raad adviseren geen gehoor te geven aan het burgerinitiatief om het kunstwerk ‘De Verwoeste Stad’ van Zadkine te verplaatsen naar de Binnenrotte. Het College doet dit na een zorgvuldig onderzoek van het burgerinitiatief, waarbij advies is ingewonnen bij de commissie Internationale Beeldencollectie (IBC). De commissie IBC heeft het College geadviseerd om het beeld onder meer vanwege de historische en geografische bepaaldheid te laten staan op de huidige locatie Plein 1940. Daarbij wordt het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 27 mei 1958 om met de naamgeving Plein 1940, de plaats van het monument te borgen, bestendigd. De commissie IBC adviseert het College er voor te zorgen dat de omgeving van het beeld een kwalitatief hoog inrichtingsniveau krijgt. Aan de locatie de Binnenrotte zoals voorgedragen door het burgerinitiatief kleven volgens de commissie IBC bezwaren. Zo zijn de Binnenrotte en omgeving stedenbouwkundig nog volop in ontwikkeling. Ruimtelijk gezien heeft de Binnenrotte niet het karakter van een plein en er wordt twee keer per week een markt gehouden. Het monument De Verwoeste Stad vraagt om een intieme, individuele en collectieve beleving. Het ontbreken van gevelwanden op de Binnenrotte belemmert dit. Ook is er sprake van een spanningsveld, door de oneigenlijke verhouding tussen monument en omgeving.
 

·
Administrator
Joined
·
30,669 Posts
Discussion Starter · #18 ·
^ deelgemeentes en vooral zo'n centrumraad is een prachtig voorbeeld van nutteloze fopspeendemocratie. Zogenaamd bedoeld om de democratie dichter bij de burger te brengen maar als die burger ook maar een lid van zijn deelgemeente weet te noemen is het veel. Terecht dat men daar vanaf wil. Overigens ben ik benieuwd wat die ibc vindt van het voorgestelde kunstwerk voor Montevideo.
 

·
__________
Joined
·
2,579 Posts
Vind Binnerotte helemaal niets; is veel te veel rand van de stad. Troostloos en het beeld wordt dan een dwerg in een betonnen vlakte. En als er al een keer publiek is, zie je het beeld waarschijnlijk niet staan dooradt het met marktkramen omgeven is.
Dit schitterende beeld hoort gewoon op plein 1940, omdat deze omgeving samen met de ontwikkelingen rond het Wijnhaveneiland zich inmiddels heeft ontwikkeld tot HET fysieke centrum van Rotterdam in mijn optiek. Bovendien blijf je altijd de wijdsheid en de leegte van de Leuvehaven houden met mooi doorzicht naar de Kop van Zuid. Als het er blijft hoop ik wel dat het plein een fatsoenlijk degelijke stoere bestrating krijgt; een plek om te zitten en te verblijven en geen goedkope of drukke rotzooi.
 
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top