SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Moderator
Joined
·
15,493 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Vorige week bruisde het fraaie Zuiderpark van het leven. In het parkgedeelte bij de Wielewaal zijn de Zuiderparkdagen, een mix van een dorpskermis, optredens van lokale artiesten, braderie en allerlei kinderactiviteiten.

Rondom Ahoy was de Ladies Run. Een hardloop en lifestyle evenement voor de dames. Er komen inmiddels 7000 ladies op dit evenement af.

10-06:

1. We beginnen met de Zuiderparkdagen


2.


3.


4. Kinderboerderij de Molenwei


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16. DJ Hansie & Friends


17.


18.


19.


20.


21.


Ladies Run

22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top