SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,667 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bron: Rotterdams Dagblad, Woensdag 18 Mei 2005

Minder politici en ambtenaren
Rotterdams college zet mes in bevoegdheden van deelgemeenten

Het deelgemeentelijk bestel in Rotterdam gaat drastisch op de schop. Het aantal politici en bestuurders moet fors omlaag, de lokale besturen krijgen minder bevoegdheden en moeten het met aanzienlijk minder ambtenaren doen. Daarnaast komt het centrumgebied van Rotterdam weer rechtstreeks onder 'gezag' van de Coolsingel.

Rotterdam - Dat staat in de notitie 'Rotterdam georganiseerd bestuurd .. en zo gaan we dat doen!' die het college vandaag naar de gemeenteraad stuurt. De wijzigingen zijn volgens burgemeester en wethouders nodig om dichter bij de burgers te staan en meer als een eenheid te opereren.

Het gemeentebestuur wil dat er een duidelijkere scheiding komt in de bevoegdheden tussen deelgemeenten en het stadhuis, zodat helder wordt wie waarvoor verantwoordelijk is en daarop kan worden afgerekend. De afgelopen jaren bestond hier onduidelijkheid over bij de burgers. Ook stonden deelgemeenten en de Coolsingel soms lijnrecht tegenover elkaar.

Het college wil ook meer gestructeerd overleg met de deelgemeenten, op vaste data en met een vaste agenda. Verder moeten die gaan werken volgens dezelfde begrotingssystematiek, zodat ze onderling vergelijkbaar worden. Burgemeester en wethouders denken dat het zo inzichtelijker wordt waar lokale besturen hun geld aan besteden.

Door het centrumgebied weer vanuit de Coolsingel te besturen, hoopt het college een einde te maken aan de verwarring voor burgers en andere betrokkenen. Het stadsbestuur en de lokale bestuurders zitten volgens b en w te dicht bij elkaar.

Een nieuw bestuurlijk stelsel, waarover de afgelopen jaren veel is gediscussieerd, is deze raadsperiode niet aan de orde, aldus de Coolsingel. Het college zegt zich wel bewust te zijn dat huidige en toekomstige ontwikkelingen en eisen, zoals het gekozen burgemeesterschap of de invoering van een districtenstelsel, grote gevolgen kan hebben voor de inrichting van de gemeentelijke organisatie in de toekomst.


De belangrijkste veranderingen op rij:

# In alle deelgemeenten komen stadswinkels, loketten waar de burger terecht kan voor alle vragen, producten en diensten.

# Deelgemeenten mogen maximaal drie bestuurders hebben, inclusief de voorzitter.

# Deelgemeenten tot 25.000 inwoners krijgen zeven deelraadsleden, tot 65.000 inwoners mogen ze er elf en daarboven maximaal dertien.

# De deelgemeentesecretarissen worden deelgemeentemanagers, die benoemd worden door het college en onder de gemeentesecretaris komen te vallen.

# De verordeningsbevoegdheden van de deelgemeenten worden ingetrokken, zodat die niet meer onder de Gemeentewet vallen en het stadhuis de lokale besturen kan inrichten hoe het wil.

# De scheiding van bevoegdheden wordt nadrukkelijk vastgelegd. Ook worden spelregels vastgelegd over het contact met het stadhuis.

# Met de deelgemeenten worden heldere prioriteiten afgesproken. Als die niet worden nagekomen, kan het stadhuis ingrijpen.

# Deelgemeenten moet jaarcontracten afsluiten met gemeentelijke diensten.

# De taken van de deelgemeenten mogen per gebied verschillen, al naar gelang de situatie in een wijk.
 

·
Administrator
Joined
·
30,667 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Goed nieuws, mooie stap op weg naar het afschaffen van ervan. Samen met de provincie en de eu is deelgemeenten een bestuurslaag die niemand gaat missen als die er niet is. Nu nog de gemeenten opheffen en regio's vormen en praktische diensten aanbieden op buurtniveau.
 

·
The only way is up
Joined
·
90,799 Posts
,,Blijf alsjeblieft de Coolsingel dwars zitten! Word geen marionet van burgemeester en wethouders van Rotterdam! Jullie staan ten dienste van de Hoogvlieters, wij hebben jullie gekozen,'' zei Leen van den Heuvel, voorzitter van de Huurdersvereniging Hoogvliet.

Dit soort uitspraken (RD) alleen al bewijzen voor mij al het nut van deze maatregel.
 

·
Registered
Joined
·
408 Posts
Ik zou zeggen dat 600.000 man aansturen op de onderste bestuurslaag wat veel van het goede is. Ik denk dat het goed is dat er een wat kleinschaligere laag is waar ik mee kan praten over waar er drempels of wipkippen moeten komen. Provincies en Gemeente vervangen door een regio lijkt me nuttiger dan de deelgemeente afschaffen.

Schijnverkiezingen houden en vervolgens een deelgemeentemanager aanstellen en de prioriteiten centraal bepalen lijkt me een beetje onzinnig en getuigt van weinig respect voor de burger.
 
G

·
In theorie was de deelgemeente een aardig initiatief. In de praktijk is amateurisme, verpletterende onkunde in alle geledingen en koninkrijkjes afbakenen door de meest incompetente "managers" en andere passanten schering en inslag. Het klinkt als een vooroordeel, maar op grond van mijn ervaringen met meerdere dg's is dat meer regel dan uitzondering. Het is m.i. gewoon geen volwaardig lichaam dat het waard is om op het huidige niveau in stand te houden. Althans in Rotterdam. In Amsterdam is de zaak breder opgetuigd en hoe daar de gedecentraliseerde dienstverlening loopt kan ik niet beoordelen. En met Jan ben ik eens dat ook de provincie een overbodige bestuurslaag is. Niet dat ik er last van heb, want ik word bijna nooit geconfronteerd met het bestaan ervan. Een goede reden voor afschaffing dus. En vergeet niet NEE te stemmen op 1/6.
 

·
Registered
Joined
·
923 Posts
Jan said:
Goed nieuws, mooie stap op weg naar het afschaffen van ervan. Samen met de provincie en de eu is deelgemeenten een bestuurslaag die niemand gaat missen als die er niet is. Nu nog de gemeenten opheffen en regio's vormen en praktische diensten aanbieden op buurtniveau.
Wat heeft iedereen toch tegen de eu, europa is voor nederland van essentieel belang. Alles wat bijvoorbeeld binnen komt in de haven van rotterdam is voor 90% bedoeld voor de rest van europa. Zonder europa stelt nederland niks voor, een centraal bestuur in europa is dan wel degelijk wenselijk. Dat het niet perfect is hoe het nu gaat valt niet te ontkennen, maar dat het beter is dan zonder evenmin naar mijn mening.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top