SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
1,159 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bijeenkomst Stadsvisie Rotterdam 2030
Datum: Zaterdag 9 Juni '07
Tijd: 14.00 uur - 16.30 uur, daarna borrel
Locatie: Engels, Stationsplein, zaal ‘Under the Stars’
Info: PvdA Rotterdam
Tel: 010-4122306

Uitnodiging: de Partij van de Arbeid Rotterdam over Stadsvisie 2030

Zaterdagmiddag organiseert de PvdA Rotterdam een openbare ledenbijeenkomst over de Stadvisie 2030 voor alle leden, deelraadsleden, fractieleden, bestuurders, belangstellenden, betrokkenen, professionals, volkshuisvesters, city-marketeers, landschapsarchitecten, stadbouwkundigen, ontwerpers, wijkmanagers, stadsmariniers, opbouwwerkers en meer.

De bijeenkomst is bedoeld voor discussie en meningsvorming. Met als gasten o.a.:
Luc Vrolijks, Luc Vrolijks Consultancies Amsterdam (Stedenbouwkundige, bekend va o.a. Rijnboog Arnhem)
Adriaan Geuze, West 8, Rotterdam, landschapsarchitect, winnaar van de “brandlijnprijsvraag”
Hamit Karakus, wethouder Rotterdam
Tom Harreman en Duco Hoogland, gemeenteraadsleden Rotterdam
De bijeenkomst staat onder leiding van: Rob Beek, congrespresidium Partij van de Arbeid

Aansluitend is er een borrel.

Lees hier de Stadsvisie 2030 of de samenvatting Stadsvisie 2030
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top