SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
101 - 120 of 382 Posts

·
Registered
Joined
·
6 Posts
Nie ma się co dziwić, przynajmniej ja się nie dziwię że DGP i RDRP na odcinku Racibórz-Rybnik przeniesiono do rezerwy.
Inwestycje te są niestety w plecy z papierami. Racibórz dopiero co ogłosił przetarg na projekt... Myślę że jak będą wszystkie dokumenty, to i miejsce w rankingu tych inwestycji podskoczy.

Cieszy mnie że wysoko jest obwodnica Rybnika. W maju ma być już gotowy projekt budowlano-wykonawczy. Bardzo liczy na budowę w 2015!

Ciekawi mnie czy Żory myślą o dobudowie drugiej jezdni swojej obwodnicy i działają coś konkretnego w sprawie węzła z DK81?
^^ Tyle tylko, że marszałek przy podpisywaniu porozumienia już wtedy mówił, że finansowanie zadania jest pewne i nie zagrożone.
W Raciborzu teraz wszystkie psy z tego powodu są wieszane na prezydencie i urzędnikach.
Jak będą dokumenty to perspektywa może się skończyć. Dokumentacja na RDRP ma być gotowa do 3 lat od podpisania umowy a o DGP nie słychać by myślano o dokumentacji budowalnej.
 

·
Dear Donald, Yours Ever
Joined
·
33,405 Posts
http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,72739,13758651,Miasto_liczy_na_300_mln_zl_na_budowe_kluczowej_drogi.html#LokKatTxt

Władze Rybnika liczą, że miasto dostanie 300 mln zł z Unii Europejskiej na budowę drogi Racibórz - Pszczyna. Budowa rybnickiego odcinka trasy znalazła się wśród największych inwestycji przeznaczonych do dofinansowania w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Projekt "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik" znalazł się na 4. miejscu liczącej 20 pozycji podstawowej listy rankingowej projektów transportowych, przyjętej przez zarząd woj. śląskiego. Projekty będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość 20 projektów to 2,61 mld zł, a zakładane dofinansowanie z Unii wynosi 1,9 mld zł.

Zarząd województwa zarekomendował przyznanie rybnickiemu projektowi 300 mln zł dotacji do inwestycji, której całkowity koszt szacowany jest na 560 mln zł. - Przyjęcie listy jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji tej długo oczekiwanej inwestycji. Możliwość dofinansowania i dobra pozycja rybnickiego projektu wynika z faktu, że decyzję o rozpoczęciu przygotowywania dokumentacji technicznej, która jest obecnie na ukończeniu, podjąłem jeszcze w 2011 roku - powiedział Adam Fudali, prezydent Rybnika.

Jak podkreślają przedstawiciele lokalnych władz, budowa drogi Racibórz - Pszczyna usprawniłaby komunikację w regionie i zwiększyłaby atrakcyjność inwestycyjną miasta. Długość planowanej trasy w granicach administracyjnych Rybnika to 14,3 km. Docelowo powstanie 6 węzłów, 14 wiaduktów i 2 mosty. Fudali zapewnił, że na początku przyszłego roku miasto będzie miało całą dokumentację, która umożliwi realizację inwestycji.
 

·
WFM OSA M52 z 1965 r.
Joined
·
2,562 Posts
Dawno nie było relacji z obwodnicy Pszczyny a tutaj sporo zmian na lepsze cz. 1:
WO-2 ul. Doświadczalna:
w październiku 2012 było tak:

teraz jest tak kwiecień 2013:
WO-3 ul. Strzelecka:


październik 2012:

kwiecień 2013:

październik 2012:

kwiecień 2013:
 

·
WFM OSA M52 z 1965 r.
Joined
·
2,562 Posts
Obwodnica Pszczyny cz. 2

rejon ulicy Batalionów (tutaj będzie skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną):


rozkładanie warstwy UTEXU pod kruszywo

rozkładanie warstwy kruszywa pod masę:

WD-1 ulica Leśna:
październik 2012:

kwiecień 2013:

widok w stronę połączenia z DW935:


podsumowując fotorelację trzeba podkreślić ogromne zaangażowanie sprzętowe i kadrowe firmy STRABAG oraz wielkie tempo i postępy w budowie. Do końca inwestycji zostało planowe 5 miesięcy. :cheers:
 

·
Moderator
Joined
·
69,733 Posts
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/85/1/jakie-drogi-w-subregionie-zachodnim.html

Jakie drogi w subregionie zachodnim?

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna oraz Drogi Południowej była głównym tematem spotkania marszałka Mirosława Sekuły z samorządowcami z subregionu zachodniego. Dyskusja dotyczyła inwestycji drogowych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020.Na proponowanej głównej liście projektów priorytetowych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego znalazła się „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik”. Na listę rezerwową trafiły natomiast dwa projekty. Pierwszy to Budowa Drogi Południowej o długości ok. 23 km. Ma ona przebiegać przez Rydułtowy, Pszów, Wodzisław Śląski oraz Godów i Mszanę. Koszt to 900 mln zł, przy 720 mln zł zakładanego dofinansowania z RPO.

Drugi projekt to Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna o długości ok. 25 km. Inwestycja ma dotyczyć odcinka od włączenia do drogi krajowej nr 45 w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik. Budowa tego odcinka ma kosztować łącznie ok. 900 mln zł, zakłada się, że ok. 720 mln zł wsparcia ma przeznaczyć Unia Europejska. Przeznaczenie tych kwot na realizację tych dwóch inwestycji wyczerpałoby w znacznym stopniu alokację na projekty drogowe w województwie. Przypominamy, szacunkowa łączna kwota inwestycji to 2,61 mld zł, przy ok. 1,9 mld zł zakładanego dofinansowania. Ponadto w przypadku tych obu inwestycji nie przystąpiono do przygotowania projektu inwestycji.W marcu br. Urząd Miasta Racibórz ogłosił przetarg na wybór wykonawcy, który opracuje warianty przebiegu odcinka Drogi Regionalnej, skompletuje materiały do decyzji środowiskowej, następnie opracuje kompletną dokumentację projektową i skompletuje wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. Wodzisław Śląski uzyskał decyzję środowiskową dotyczącą przebiegu Drogi Południowej. Nie jest ona prawomocna ze względu na odwołania od niej. Województwo Śląskie zamierza zawrzeć z miastem porozumienie w sprawie powierzenia samorządowi Wodzisławia przygotowania projektu inwestycji. W przypadku obu inwestycji istnieje zatem niebezpieczeństwo, że w chwili niezrealizowania lub poważnych opóźnień, nie zostałyby osiągnięte wskaźniki RPO WSL 2014-2020 do końca 2018 r. Z uwagi na wysokie koszty proponuje się podzielenie tych projektów na etapy.


„Musimy te drogi wykonać. Ale nie oczekuje się tego w jednej kadencji. Róbmy wszystko, aby te inwestycje przyspieszyć, a nie spowolnić” – przekonywał zebranych marszałek Mirosław Sekuła. Zapewnił także samorządowców, że cały czas obowiązuje porozumienie zawarte w październiku 2012 między Województwem Śląskim a Miastem Racibórz. Zgodnie z jego postanowieniami Racibórz przygotuje projekt budowy odcinka od Rudnik do Rybnika. Koszt przygotowania dokumentacji, która ma być gotowa w 2015 roku, to 5 mln zł. Największą część kosztów, bo 65% wziął na siebie Samorząd Województwa Śląskiego, pozostałą część zapewnia Racibórz. Marszałek zapowiedział także gotowość do zakończenia w maju negocjacji dotyczących powierzenia miastu Wodzisław przygotowania do 2015 roku projektu Drogi Południowej. Zdaniem Mirosława Sekuły do czasu przygotowania projektów dotyczących obu inwestycji powinny się toczyć prace mające na celu znalezienie różnych źródeł dofinansowania. „Jak będą projekty i pozwolenia na budowę, warto byłoby zaczynać od budowy odcinków” – podkreślił.
 

·
Registered
Joined
·
12,103 Posts
^^
Co najważniejsze dla inwestycji Drogi Głównej Południowej, marszałek wyraził wolę podpisania stosownego porozumienia. Na jego mocy miasto Wodzisław Śląski, jako lider wszystkich gmin zainteresowanych bezpośrednio budową obwodnicy, przyjmie na siebie obowiązek przygotowania dokumentacji projektowej. Zaznaczył, że jedyną kwestią pozostającą do negocjacji jest finansowanie tego przedsięwzięcia. W związku z napiętym budżetem województwa, ograniczonymi środkami finansowymi konieczne jest wynegocjowanie odpowiednich proporcji finansowania.
całość: http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/53/1/slaskie-co-z-droga-glowna-poludniowa.html
 

·
✰✰✰✰✰
Joined
·
1,572 Posts
Fotki z dziś. Pochmurne niebo nie pomagało w robieniu fotek.

1. Z ul. Pochwacie w kier. Pawłowic


2. Z ul. Pochwacie w kier. Wodzisławia


3. Przyszły wiadukt nad torami i łącznikiem ulic Szybowej i Okopowej


4. Z ul. Długiej w kier. Wodzisławia. W tym miejscu będzie nasyp, który przedzieli ul. Długą na dwie części


5. Z ul. Długiej


6. Z ul. Długiej


7. W tym miejscu wzdłuż torów powstanie łącznik ulic Szybowej i Okopowej


8. Z ul. Połomskiej w kier. Pawłowic


9. Z ul. Połomskiej w kier. Wodzisławia


10. Okolice przejazdu kolejowego przez tory wyciągowe KWK Jas-Mos. Tutaj powstanie sporej wielkości nasyp. Materiału na nasyp dookoła jest opór


11. Z ul. Wodzisławskiej w kier. Pawłowic. Tutaj będzie skrzyżowanie typu rondo
 

·
Moderator
Joined
·
69,733 Posts
http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/w-nowym-rpo-na-slasku-zrealizuja-najpierw-zaawansowane-projekty,48188_1.html

W nowym RPO na Śląsku zrealizują najpierw zaawansowane projekty

Pierwszeństwo w realizacji projektów kluczowych nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego będą miały przedsięwzięcia najbardziej zaawansowane pod względem przygotowań - przekazał w piątek marszałek tego regionu Mirosław Sekuła

Marszałek odniósł się w ten sposób do głosów samorządowców z regionu, których inwestycje - niezależnie od wcześniejszych deklaracji - w gotowym już projekcie nowego RPO znalazły się na liście rezerwowej lub poza nią.

Chodzi m.in. o projekty budowy Drogi Głównej Południowej na terenie Rydułtów, Pszowa, Wodzisławia Śl. oraz gmin Godów i Mszana (koszt 900 mln zł, w tym 720 mln zł z UE) oraz Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna od Rudnika do Rybnika (też 900 mln zł, w tym 720 mln zł z UE).

W odniesieniu do tej drugiej inwestycji po niedawnym spotkaniu marszałka z samorządowcami w Raciborzu ruszyła akcja zbierania podpisów pod listem domagającym się od marszałka wpisania przedsięwzięcia na listę podstawową nowego RPO. List wyraża m.in. oburzenie wobec polityki marginalizacji tej części woj. śląskiego.

Podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami marszałek ocenił, że dyskusja w sprawie list projektów nowego RPO źle się toczy. "Jedni, którym odpowiada ta rozpiska, mówią: jam ci to zrobił. Ci, którzy nie są zadowoleni, wpadają w ton: prześladują nas, nie lubią nas. Chcę sprowadzić tę dyskusję do tego, jak rozwiązać problem" - zaakcentował Sekuła.

"Oczywiście te drogi są ważne, ale w nowej perspektywie pierwszeństwo w finansowaniu będzie miał ten, kto będzie miał gotowy projekt z gotowym pozwoleniem na budowę" - dodał marszałek.

Przypomniał, że inny, rybnicki odcinek Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (za 560 mln zł w tym 300 z UE) znalazł się na głównej liście proponowanych projektów kluczowych. Koordynujący to przedsięwzięcie samorząd Rybnika szybciej będzie jednak miał gotowy projekt. Koordynujące dwa odcinki z listy rezerwowej nowego RPO samorządy Raciborza i Wodzisławia Śląskiego są na wcześniejszym etapie przygotowywania dokumentacji.

"Dopiero jak będą te projekty, to wtedy dopiero rzeczowy jest spór, czy się jest na liście rezerwowej czy priorytetowej" - ocenił Sekuła. Jak dodał, chce też przekonywać do odchodzenia od ścisłego hierarchizowania projektów na listach. Jego zdaniem ważne projekty powinny trafiać na enumeratywne listy i dopiero potem zapadałyby decyzje, które z nich są najlepiej przygotowane - wówczas byłyby one premiowane wcześniejszych rozpoczęciem.

Sekuła przypomniał w piątek, że zgodnie z dotychczasowymi informacjami nowe programy unijne mają być ukierunkowane przede wszystkim na biznes, naukę i samorząd. "Kolejność jest istotna; to przede wszystkim środki na rozwój gospodarczy" - zaznaczył. Nie wiadomo na razie do końca, ile środków będzie można w nich przeznaczyć na inwestycje transportowe.

Z informacji resortu rozwoju regionalnego wynika też, że trudniej niż dotąd będzie o pieniądze np. na drogi lokalne - ich współfinansowanie ze środków unijnych będzie możliwe pod warunkiem udowodnienia, że tworzą system np. łącząc arterie o znaczeniu krajowym lub europejskim.

Województwo śląskie, jako jedno z nielicznych przygotowało i przesłało w terminie (19 kwietnia) do konsultacji projekt nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednocześnie 19 kwietnia rozpoczął się kolejny etap konsultacji. Projekt nowego RPO zawiera nadal nie ostateczną listę kluczowych inwestycji rekomendowanych do realizacji w przyszłej unijnej perspektywie finansowej.

Łączna wartość tych inwestycji - do przeprowadzenia w tzw. ścieżce pozakonkursowej - to 3,8 mld zł, przy zakładanym unijnym wsparciu w wysokości ok. 2,8 mld zł. Według ostatnich informacji samorządu aktualna pula środków w programie to ok. 2 mld 882 mln euro.

Pierwotna wersja dokumentu zawierała m.in. 20 proponowanych projektów kluczowych, w tym 8 projektów inwestycji transportowych. Aktualny projekt przewiduje 35 projektów kluczowych, w tym 21 projektów transportowych. Projekty transportowe mają też liczącą 8 pozycji listę rezerwową.
 

·
Registered
Joined
·
199 Posts
Z naszego punktu widzenia należy zrezygnować z tej drogi.. Z ekonomicznego pw lepiej się podpiąć pod obwodnicę K-K, a na południe samemu zrobić drogę do Zabełkowa. I tak bo oddaniu nieszczęsgo mostu w Mszanie ruch poleci A1. I niech się powiaty dogadają i zaplanuja remont przez Lyski dla osobówek.
 

·
Moderator
Joined
·
69,733 Posts
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/895146,polnocna-obwodnica-pszczyny-nie-da-sie-jej-ukonczyc-w,id,t.html
Północna Obwodnica Pszczyny: Nie da się jej ukończyć w terminie

Północnej Obwodnicy Pszczyny nie uda się ukończyć na czas - informuje Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zakończenie prac w listopadzie tego roku jest już nierealne.
- Ciągle jednak jest szansa na oddanie obiektu do końca tego roku, chociaż każdy tydzień zwłoki nas od tego oddala - dodaje Ryszard Pacer.
Do naprawy jest jeszcze cały wiadukt węzła obwodnicy.Jego konstrukcję trzeba wzmocnić, a jeden z filarów wyburzyć i postawić na nowo_Okazało się, że projekt wiaduktu zawierał błędy, dotyczące jego nośności. ZDW nie udało się jednak porozumieć z dotychczasowym wykonawcą inwestycji, aby ten wykonał naprawy. To pozwoliłoby uniknąć ogłoszenia przetargu na dokończenie inwestycji.

- Teraz nie mamy wyjścia i przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu. Jesteśmy także w stałym kontakcie z firmą Egis Poland i firmami ubezpieczeniowymi - mówi Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Obecnie na węźle są prowadzone tylko roboty poza częścią konstrukcji przewidzianą do naprawy. Wyliczono, że błędy projektantów będą dodatkowo kosztować około 4,8 mln zł.

Północna Obwodnica Pszczyny to 4 km drogi wraz węzłem, która połączy DK1 w Pszczynie z drogą wojewódzką nr 933. Droga ma odciążyć centrum miasta i upłynnić ruch, zwłaszcza ciężarówek, w kierunku Rybnika. Planowo miała zostać ukończona w listopadzie.
 

·
WFM OSA M52 z 1965 r.
Joined
·
2,562 Posts
Obwodnica Pszczyny cz1/2:
- masa
- podbudowa
- formowanie nasypów
- prace ziemne+stabilizacja

początek obwodnicy od DW935:

WD1 ulica leśna:

WD1

widok na ul. Batalionów (początek masy)


 

·
WFM OSA M52 z 1965 r.
Joined
·
2,562 Posts
Obwodnica Pszczyny 2/2
Odcinek, który miał pierwszy położona masę na jesień 2012 - widok w stronę DK1:

widok w stronę DW935

WO-3 ul Strzelecka

WO-3 ul Strzelecka

WO-3 ul Strzelecka

WO-4 ul. Łowiecka

formowanie nasypów między WO-3 a WO-4

WO-4 ul. Łowiecka

Widok na węzeł z DK1

Węzeł z DK1...

na którym roboty mostowe zostały wstrzymane...

na skutek błędów projektowych

formowanie nasypów między węzłem z DK1 a WO-4


Podsumowując STRABAG robi swoje, ale co z tego że skończą na czas jak nie wiadomo co z węzłem na DK1. Puki co wstrzymano wszelkie prace przy obiektach mostowych a MOTA zeszła z budowy na nie wiadomo jak długo :eek:hno:
 
101 - 120 of 382 Posts
Status
Not open for further replies.
Top