Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 114 Posts

·
Registered
Joined
·
108 Posts
Discussion Starter · #1 ·
SkyscraperCity is de plek bij uitstek om het eens over ruimtelijke ordening te hebben, daarom dat ik er een thread over maak.

Vinden jullie de RO goed geregeld in België ? Kunnen andere landen een voorbeeld zijn voor ons ? Wat moet er veranderen ? Heb je nieuws over RO ?

Shoot!
 

·
Brussels sprout
Joined
·
16,804 Posts
Vinden jullie de RO goed geregeld in België ?
Ik denk dat we het hier bijna allemaal eens gaan zijn dat RO hier niet echt voorbeeldig is (om het zacht uit te drukken). Al zijn er wel hier en daar een paar kernversterkende regels uitgebracht de laatste jaren.
In Wallonië mag een gemeente bijvoorbeeld pas nieuwe bouwgronden buiten de kern van een dorp toekennen wanneer alle bouwgronden binnen de dorps'kern' opgebruikt werden.
Maar ja, we hebben zoveel mispeuterd in het (soms zeer recente) verleden dat het zeer veel tijd nodig zal zijn om dat recht te trekken...
 

·
Gay love is love too
Joined
·
14,360 Posts
In Wallonië mag een gemeente bijvoorbeeld pas nieuwe bouwgronden buiten de kern van een dorp toekennen wanneer alle bouwgronden binnen de dorps'kern' opgebruikt werden.
Wat zijn daarvoor de Waalse motieven? Wil men daarmee de dorpskernen levendiger houden of het groen buiten de bebouwde kom behouden, of..?
 

·
Brussels sprout
Joined
·
16,804 Posts
Men wil hiermee waarschijnlijk voornamelijk de groene ruimte/natuur beschermen en versnippering tegengaan. Ik denk niet dat het levendig houden van de dorpen er echt iets mee te maken heeft. Al is dat wellicht een mooi meegenomen, doch beperkt neveneffect ;)
 

·
Gay love is love too
Joined
·
14,360 Posts
Dat leek me ook niet het meest realistische leitmotiv, maar Wallonië is tamelijk groen en meestal vind je zulke argumentering vooral terug in volgebouwde regio's als Vlaanderen en de Randstad.

Men maakt zich meestal pas druk over het behouden van groen als het bijna volledig weg is.
 

·
Registered
Joined
·
1,753 Posts
Mja, ecolo haalde in Wallonië recent wel een kleine 20% bij de laatste verkiezingen, wat hun toch met voorsprong de grootste groene partij van Europa moet maken. De invloed van een sterke ecologische reflex zou ik dus toch ook niet minimaliseren.
 

·
Registered
Joined
·
10,519 Posts
Ruimtelijke ordening is een catastrofe in Vlaanderen, geleidelijk aan is het de laatste jaren iets verbeterd en laat ons hopen dat dat in de toekomst in stijgende lijn mag gaan.


Iedereen kon zomaar overal bouwen wat hij wilde, daarom hebben we nu lintbebouwing van kilometers lang van het ene dorp naar het andere dorp, iets wat je in Nederland niet gauw zal vinden.


Ik verwijs naar Nederland, omdat de ruimtelijke ordening daar stukken beter georganiseerd is, maar zij hebben dan weer steken inzake architectuur. Ook houdt men in Nederland een bepaald stuk voor bebouwing als er in de kern geen mogelijkheid meer is. Jarenlang bouwden ze dan van die vinexwijken, allemaal hetzelfde en netjes geordend (nu beginnen veel van die wijken te verpauperen, laat ons het even stellen zoals het is 'in de marginaliteit te vervallen').
Door de houding in het verleden is de spreuk 'de Vlaming is geboren met een baksteen in de maag' gevormd. En hij zou het liefst van al zoals alle andere Belgen gewoon een huis met tuin hebben.
Maar als het nog 20 jaar zo door gaat dan is er geen groen meer. Vlaanderen is een verstedelijkte regio, en we zullen echt wel dringend werk moeten maken van een groener uitzicht!!!


Ruimtelijke ordening moet in deze regering nog veel strenger optreden, er moeten strikte gebieden opgetekend worden waar zoveel mogelijk kantoren, woningen en winkels op moeten verschijnen.

Gebieden buiten dorpen moeten economische gebieden worden, of behouden blijven voor bos- en landbouwgebied.
Als de minister de ernst van deze zaak inziet, dan zal dit scenario geleidelijk aan verbeteren. Maar zullen de leden van SSC hier ook in hun handen wrijven want hoogbouw is de meest ideale oplossing inzake ruimtelijke ordening. Gezien er meer gerealiseerd wordt op een beperkte oppervlakte.

Dus Groen! en Ecolo zouden in feite die hards moeten zijn inzake kwalitatieve hoogbouw (uitzicht+milieuvriendelijkheid), maar of dat in werkelijkheid zo is is een ander paar mouwen.
 

·
Registered
Joined
·
12,569 Posts
Gebieden buiten dorpen moeten economische gebieden worden, of behouden blijven voor bos- en landbouwgebied.
Dat vind ik niet. Ook economische functies zoals winkels en recreatie kunnen gerust in de centra ondergebracht worden. Steden en dorpen worden doodgemaakt door alles naar 'den buiten' te verplaatsen. Wel zullen we dan afmoeten van die 'alles in één' winkels.

Industrie moet uiteraard wel zoveel mogelijk buiten de stadscentra's en bewoningsgebieden blijven.
 

·
Registered
Joined
·
10,519 Posts
^^

Ik had me inderdaad verkeerd uitgedrukt, met economische gebieden had ik het meer over havenuitbreidingen.

Industrieterreinen zijn daar ook een onderdeel van, maar niet zoals ik waarschijnlijk heb laten blijken het voorbeeld van shopping, want het is ook een grove fout om shoppingcentra tussen de koeien in te planten.
 

·
Brussels sprout
Joined
·
16,804 Posts
De Morgen:
Aantal baanwinkels boomt
De voorbije vijf jaar is dubbel zoveel vierkante meter voor grootwinkels vergund, waarvan een groot deel voor baanwinkels. Dat blijkt uit onderzoek van Unizo. De nieuwe Ikea-wet, aldus de ondernemersorganisatie, is verantwoordelijk voor deze "stadsvlucht".
Unizo onderzocht het aantal vergunningen voor grootwinkels de voorbije vijf jaar, sinds de Ikea-wet werd ingevoerd. Die wet laat elke gemeente zelfstandig beslissen over aanvragen voor winkels, ook als de impact van die winkels de gemeentegrenzen overschrijdt.

2.403
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal aanvragen sinds de Ikea-wet met 30 pct is gestegen tegenover de vijf jaar daarvoor, van 1.848 tot 2.403. Dat komt neer op 3.000.000 m2, dubbel zoveel als de voorgaande periode. Daarvan staat 1.455.455 m2 in Vlaanderen, met Oost-Vlaanderen dat de kroon spant (407.330 m2).

Verlinting
Voor 2009 bekeek Unizo waar die nieuwe grootwinkels kwamen: in de kern, in een woonbuurt of langs invalswegen (de zogenaamde baanwinkels). Blijkt dat 43 pct van de nieuwe winkels baanwinkels zijn. De ondernemersorganisatie wijst de Ikea-wet met de vinger voor deze "verlinting", waarbij kunstmatige mobiliteitsstromen worden veroorzaakt en winkels uit de centra worden weggezogen. Unizo is voorstander van het nieuwe Vlaams distributiebeleid, zoals beschreven in de Vlaamse startnota "Winkelen in Vlaanderen", met maatregelen om meer winkels naar de steden en gemeenten te halen. (belga/kh)
:eek:hno:
 

·
Architect
Joined
·
4,433 Posts
Renaat Braem schreef meer dan 40 jaar geleden het pamflet Het lelijkste land ter wereld.
Hierin gaf hij zijn visie over de R.O. - of het gebrek daaraan.

Dat pamflet is nu heruitgegeven en is nog altijd de moeite van het lezen waard.

:cheers:Snelly
Inderdaad. Boeiende lectuur. Er zijn genoeg mensen die de voorbije 50 jaar boeken hebben geschreven hoe we ons Belgisch landje letterlijk vern*kt hebben.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,259 Posts
Goede keuze, al is het maar de vraag in hoeverre hij iets zal kunnen veranderen...

deredactie.be 08/07/2016

Hoogleraar Leo Van Broeck nieuwe Vlaamse Bouwmeester

De Vlaamse regering heeft architect en hoogleraar Leo Van Broeck aangesteld als nieuwe Vlaamse Bouwmeester. Hij start op 1 september.
De Vlaamse regering doet het dan toch: een nieuwe Vlaamse bouwmeester aanstellen. Nochtans verklaarde ze bij haar aantreden in 2014 dat ze het ambt, dat toen nog in handen was van Peter Swinnen, wou afschaffen. In de plaats wou de regering een soort college van experts aanstellen.

Op die plannen kwam toen bakken kritiek. In het voorjaar van 2015 ging de regering-Bourgeois overstag en besloot ze het ambt alsnog te behouden. Ze bedankte Swinnen voor bewezen diensten en schreef een nieuwe vacature uit.

Vandaag stelt de Vlaamse regering de nieuwe Vlaamse Bouwmeester voor. Het gaat om Leo Van Broeck, een burgerlijk ingenieur-architect, hoogleraar en medeoprichter van het architectenbureau Bogdan & Van Broeck in Brussel.
Een tipje van de sluier over de visie van Van Broeck

In april hield Van Broeck een toespraak op de Klimaattop. Hij toonde zich toen een grote voorstander van "verdichting" waarbij we met z'n allen op een kleinere oppervlakte gaan wonen waardoor sommige dorpen kunnen verdwijnen.

"De kaart van Vlaanderen is een soort splinterbom", zei hij. "Dan weet je dat het onmogelijk is die te bedienen met het openbaar vervoer. Die kaart herschikken zal een moeilijke, maar zeer rendabele operatie worden."

"Vlamingen zijn echter verkavelaars van traditie uit. Het wordt een heel zware dobber om dat vanuit het beleid te veranderen. Ik beklaag soms onze politici die dat soort diep in de cultuur gewortelde, bijna wanpraktijken, moeten bijsturen."

"Als we de bebouwingsdichtheid van het Verenigd Koninkrijk zouden toepassen op de vandaag reeds bebouwde oppervlakte in België, wonen er vandaag 17 miljoen Belgen in dit land. We hebben dus nog voor 6 miljoen mensen plaats zonder nog een vierkante meter meter open ruimte bij te moeten bebouwen."

Met zijn eigen architectenbureau weigert Van Broeck klanten die een kavel willen bebouwen. Hij neemt enkel projecten aan in stedelijke gebieden. "Je moet niet bang zijn van hoogbouw", vindt hij. "In Scandinavië mag dat: een "rural highrise"."

Van Broeck doelt op een alleenstaande hooggebouw, op het platteland. "Ook economische activiteit stapelen is mogelijk, dat is altijd een betere oplossing dan nog een extra stuk bos kappen, maar het is duurder", zegt hij in een verwijzing naar Essers.

Ook Uplace moet het ontgelden: "Niemand wil in een shoppingcentrum gaan wonen. Tot je beseft dat de Koninginnegalerij in Brussel voor 60 procent uit huisvesting bestaat en eigenlijk een shoppingcentrum is dat nooit op slot gaat. Dat is een beter alternatief voor de Uplaces, die afhankelijk zijn van de auto en 's avonds om 19 uur op slot gaan."
 

·
Registered
Joined
·
1,780 Posts
Heb het eens diagonaal doorgelezen, ziet er best wel interessant uit! Vooral het idee om twee factoren (knooppuntwaarde en voorzieningsniveau) te gebruiken om een matrix van opportuniteiten te maken is best wel goed gevonden en duidelijk.

Maar rond de grote stations is er de laatste 20 jaar al een pak ontwikkeling geweest en nog bezig: kijk maar naar Project Sint-Pieters, Kievit, Berchem Post,... Niet dat dat moet stoppen maar de meest voor de hand liggende opportuniteiten worden al benut.

Men moet vooral beginnen inzetten op de kleinere steden die op zich wel goed ontsloten zijn maar nog verder ontwikkeld kunnen worden. En op beter openbaar vervoer naar de suburbs van een aantal steden: veel blauw bijvoorbeeld in de Antwerpse oostrand: Brasschaat, Schoten, Schilde, Wommelgem,...
 

·
critical urbanite
Joined
·
324 Posts
dag

Volgens mij is de conclusie van de studie iets genuanceerder.

Het zegt juist dat er in de reeds bewoonde cellen van het paarse gebied (zowel hoge voorzieningsgraad als hoge knooppuntwaarde) er - theoretisch - genoeg plaats is om de ganse bevolkingsgroei op te vangen tot 2050.

In het top segment - A1 - is er nog ruimte voor 235.000 (eindrapport : 290.000) extra inwoners. dit topsegment is Brussel, Halle, Vilvoorde, Leuven, Mechelen, Antwerpen, Gent en Brugge. Dus geen randstedelijke gebieden zoals Brasschaat.

de andere A - segmenten zitten in het Antwerpse eerder naar het zuiden toe (naar Boom, Mechelen) en eentje via de oude spoorlijn naar Kalmthout.

het is inderdaad theoretisch, omdat het rekening moet houden met draagkracht van het gebied, specifieke zaken (vb Unesco gebied Brugge), ook de politiek zal meespelen (vb discussies mbt hoogbouw).

Wat mij opvalt is de positie van Brugge. Daar is de kant Sint - Michiels van het hoofdstation nog vrij leeg. Hier is verdichting zeker mogelijk zonder teveel in het vaarwater van Unesco te komen. Of het woningen dan wel extra voorzieningen zijn, dat is een andere zaak. men zal moeten overleggen met de huidige ruimtegebruikers.

Het is de bedoeling dat ruimte vlaanderen nu in verder onderzoek nagaat in welke mate de theoretische uitkomst van deze studie in de praktijk omgezet kan worden.

Boeiend !
 

·
Registered
Joined
·
2,277 Posts
'Ons bouwsysteem doet aan roofbouw'.

‘We moeten af van een bouwsysteem dat zich helemaal toespitst op de auto. Auto’s brengen meer auto’s voort. Onze wegen slibben dicht en we sukkelen maar verder met een model dat bedrijfswagens stimuleert. Een alleenstaande woning kan maar overleven als er een auto naast staat. Zonder auto ben je met zo’n woning niets. De Mobiliteitsscore of M-score toekennen aan woningen is dus zeker gewenst. We moeten vooral dringend stoppen met die manier van bouwen.’

Volledig artikel: http://www.mo.be/interview/luc-eeckhout-ons-bouwsysteem-doet-aan-roofbouw
 
1 - 20 of 114 Posts
Top