SkyscraperCity Forum banner

[Ruse|Русе] Parks and green spaces | Паркове и зелени зони

112625 Views 386 Replies 50 Participants Last post by  bgdimitrov
Тема, в която ще обсъждаме ремонтите на парковете, градините и детските площадки в Русе, както и проектите и строителството на нови такива. :)
1 - 20 of 387 Posts
Снимки от работата по разширението на площад Батенберг.
See less See more
7
И градината в малко по-завършен вид.

Снимките са от https://www.facebook.com/iloveruse
See less See more
5
Подобряват Крайбрежната зона с европейски финанси
15 юни 2012
Dir.bg

Град Русе ще кандидатства по европроекти за подобряване на облика на Крайбрежната зона, който е и част от еврорегиона Русе - Гюргево.

Крайбрежната зона в Русе е една от невралгичните точки на града. За да стане атрактивна туристическа зона обаче са необходими значителни подобрения. Общината си е поставила за цел до 2020 г. градът да бъде обърнат към реката.

Основно финансиране ще се търси по европроекти по пример на Австрия, Унгария и други крайречни страни. Това съобщи кметът Пламен Стоилов пред ТВ7, цитирани от Агенция КРОСС.

В момента зелените площи не се поддържат и затова пустеят, чешмите не работят, а децата няма къде да играят. Част от крайбрежната ивица е държавна и Общината ще иска в бъдеще да отговаря за стопанисването й.
See less See more
Русе ще бъде домакин на кръгла маса с международно участие на тема „Развитие на крайбрежната зона на град Русе – възможности и перспективи”
28 Юни 2012
RuseInfo

Русе ще бъде домакин на кръгла маса с международно участие на тема „Развитие на крайбрежната зона на град Русе – възможности и перспективи”. Тя ще започне в 9.30 ч. на 29 юни /петък/ в зала „Европа на Доходното здание”. Форумът се провежда по инициатива на кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов и е посветен на Деня на река Дунав.
В програмата на кръглата маса ще вземат участие представители на изпълнителната и законодателната власт на централно и местно ниво и на Европейската комисия, ГД „Регионална политика”. Ще бъдат дискутирани състоянието, проблемите и перспективите за развитие на крайбрежната зона в град Русе с представители на компетентните институции на местно и регионално ниво, както и с представители на речния бизнес и неправителствения сектор. Архитекти ще презентират идейни проекти за развитие на крайбрежната зона.
В плановите и стратегически документи за развитието на Община Русе, приоритетно е заложено развитието на град Русе като туристическа дестинация. Този приоритет ще се реализира чрез изграждането на подходяща инфраструктура на крайбрежната зона по река Дунав. Важна предпоставка за предприемане на действия от страна на Община Русе в тази посока е обособяването на голяма част от крайбрежната зона в град Русе като общинска собственост, което дава възможност за насърчаване на инвестициите за изграждане на нова инфраструктура и за благоустрояване на съществуващата.
See less See more
Предлага се архитектурен конкурс за крайбрежната зона на Русе
29 Юни 2012
Градът.bg

Община Русе да обяви международен конкурс за цялостно архитектурно решение на крайбрежната зона - това е една от идеите, които бяха обсъждани по време на кръглата маса, организирана в Русе, на тема "Развитие на крайбрежната зона на град Русе - възможности и перспективи", съобщи кметът Пламен Стоилов.

Сред участниците във форума са заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и национално лице за контакти на България по Стратегията на ЕС за Дунавския регион Николина Николова, представителят на ЕК от дирекция "Регионална политика" Оливиер Бауделет и генералният директор ДП "Пристанищна инфраструктура" Мирослав Петров.

По думите на кмета ще бъде определен и награден фонд за участника, чийто проект е спечелил конкурса. Журито ще бъде съставено не само от представители на институциите, но и на гражданския сектор и на медиите.

"Ние трябва да се опитаме да направим сериозен конкурс, да вдигнем летвата, да разработим такива критерии, които да ни дадат възможност да разполагаме с един проект, който разглежда цялостното решаване на визията на крайбрежната зона в градската част", каза Стоилов.

Зам.-кметът по устойчиво развитие и евроинтеграция Страхил Карапчански обясни, че проектът ще включва редица модули. Така за всеки от тях през новия програмен период от 2014 година ще се търси финансиране по определена програма.
Той допълни, че има идейни проекти за развитието на крайбрежната зона, разработени от русенски архитекти, от които трябва да се вземе най-доброто.
See less See more
Народният представител Светлана Ангелова участва в кръгла маса за дунавското крайбрежие в Русе
29 Юни 2012
RuseInfoНародният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе и заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика от 41-во Народно събрание Светлана Ангелова участва днес в Международния ден на река Дунав на организираната от Община Русе кръгла маса с международно участие на тема: „Развитие на крайбрежната зона на град Русе – възможности и перспективи”. Тя приветства участниците. Г-жа Ангелова направи експозе за законодателните промени във връзка с крайбрежната зона на града и страната днес в зала «Европа» на Доходното здание. Предоставени са възможности на общините по Черноморието и река Дунав със законови промени от месец април 2012 година да извършват дейности по изграждане на нови и реконструкция и модернизация на съществуващи рибарски пристанища и специализирани обекти за обслужване на риболовни дейности, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите. Промените са били необходими, защото всяка община трябва да разполага с ясни правила за работа в тази сфера, както и какви са формалните стъпки за осъществяване на всяка инициатива.
Определени са начините за строеж върху морско дъно и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав. Забранена е промяната на собствеността и предназначението на изградените обекти като мярка за защита. Има предпоставки за законосъобразно усвояване на средства по Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство», финансирана от Европейския фонд за рибарство по мярка «Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки».
През юни бяха приети промени в Закона за публично – частното партньорство се въвеждат нови регулации при концесиите, отбеляза депутатът. Концесионни договори ще могат да се изменят и допълват дори по отношение обекта на концесията. Това ще става, когато по непредвидени обстоятелства е станало необходимо възлагането на допълнително строителство, включено в концесионния договор или възлагане управлението на допълнителни услуги от обществения сектор. Заложеното в концесията строителство ще може да се увеличи с до 50 % от първоначално предвиденото. Този текст не важи за концесионните отношения, възникнали преди 1 септември 2012 година, както и за вече откритите процедури, приключващи през септември.

По време на събитието в следобедните часове ще бъдат представени проекти на архитекти и ще се проведе дискусия за бъдещето на крайбрежната зона.
See less See more
Планираме новата визия за крайбрежната зона в синхрон с Гюргево
30 Юни 2012
Ruse24.bg

Европейските средства, които ще се отпускат по линия на еврофондовете през новия програмен период 2014-2020 г., ще отиват приоритетно за проекти с регионално значение. Затова разработката на новата визия за крайбрежната зона на Русе ще трябва да бъде обвързана с румънските намерения за градско развитие, за да може двата града да кандидатстват съвместно като еврорегион. Около това становище се обединиха общинската администрация и участниците в кръглата маса "Развитие на крайбрежната зона на град Русе - възможности и перспективи", която се проведе вчера в зала "Европа" в Доходното здание. Модератор беше зам.-кметът по европейско развитие Страхил Карапчански, а участници бяха зам.-министърът на регионалното развитие Николина Николова, депутатът от ГЕРБ Светлана Ангелова, областният управител Стефко Бурджиев, както и Оливие Бодле от Главна дирекция "Регионална политика" в ЕК.
See less See more
Обществен съвет ще разработва визия за развитието на крайбрежната зона в Русе
2 Юли 2012
Ruse4ruse.com

Да се създаде обществен съвет като консултативен орган към кмета на Община Русе, който да се ангажира с разработването на визия за развитие на крайбрежната зона. Около тази идея се обединиха днес участниците в организираната по инициатива на кмета Пламен Стоилов кръгла маса на тема „Развитие на крайбрежната зона на град Русе – възможности и перспективи”. В нея участваха народният представител от 19-ти МИР Светлана Ангелова, зам.-министъра на регионалното развитие Николина Николова, която е и националното лице за контакти на България по Стратегията на ЕС за Дунавския регион, Оливиер Бауделет – представител на Европейската комисия от дирекция „Регионална политика”, областният управител Стефко Бурджиев и др.
„Визията ни заразвитие на Община Русе е тя да се превърне до 2020 в проспериращикономически, научен, културен и туристически център попоречието на р. Дунав, с подходящи условия за развитие наконкурентоспособен бизнес и привличане на предприемчиви хора, търсещи висок стандарт и качество на живот.Русе е северната врата на България към Европа и притежава всички необходими предпоставки да се развие като желана туристическа и бизнес дестинация. Ето защо, в стратегическите и планови документи за развитието на Община Русе, приоритетно сме заложили утвърждаването на града като туристическа дестинация. Този приоритет ще се реализира чрез изграждането на подходяща инфраструктура на крайбрежната зона по река Дунав. Важна предпоставка за предприемане на действия от страна на Община Русе в тази посока е обособяването на голяма част от крайбрежната зона като общинска собственост. Това дава възможност за насърчаване на инвестициите за изграждане на нова инфраструктура и за благоустрояване на съществуващата. До 2020 година крайбрежната зона трябва да има завършен вид и градът да се обърне към реката”.Това заяви при откриването на форума кметът Пламен Стоилов.
В рамките на кръглата маса, главният архитект на Община Русе Симеон Рангелов и редица утвърдени архитекти от града – Цвети Русинов, Силвия Алексиева, Лорен Милев, Мария Димова и Ирина Ангелова, представиха своята визия за крайбрежната зона. Изказвания по темата направиха и ръководители на Дирекция „Морска администрация”, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, пристанище „Пристис” ООД, СНЦ „Българска Дунавска Камара” и др.
Модератор на форума беше заместник-кметът по европейско развитие Страхил Карапчански.
В дискусиите преди и след обяд се включиха голяма част от над 120-те гости на форума, сред които представители на редица институции, на бизнеса и неправителствения сектор и граждани. На база на направените изказвания на компетентните институции, които имат отношение към река Дунав и след направената ретроспекция на идейни проекти на русенските архитекти, както и след проведената дискусия се откроиха следните акценти:

1. Необходимостта от създаване на Обществен съвет като консултативен орган към кмета, с приоритет разработване на визия за развитие на крайбрежната зона
2. Необходимостта да се изработи цялостна концепция за развитието на крайбрежната зона на река Дунав в град Русе
3. На база на тази концепция ще се разработи задание за провеждането на Международен конкурс за архитектурен проект за крайбрежната зона. За отличения в конкурса проект ще се търси финансиране по оперативните програми в контекста на Кохезионната политика на ЕС през новия програмен период 2014-2020 и във връзка със Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион
4. За финансирането на инвестиционни проекти в крайбрежната зона на реката да се разгледат и възможностите за публично-частно партньорство. Концесията като вариант за стопанисването на общинския имот
5. Необходимостта от създаване на естествена връзка между града и реката. Това беше акцент и лайтмотив във всички архитектурни разработки и виждания. Постигането на тази връзка, предполага решаването на проблема с достъпността на крайбрежната зона, както и с превръщането и в привлекателно място за русенци, гостите на града и туристите, пътуващи по река Дунав с круизни кораби, акостиращи в град Русе. Превръщането на зоната в атрактивна за туристите, за да може да се генерират приходи от туризъм и доходи от свързаните производства в сферите хотелиерство, ресторантьорство, сувенирен бизнес, атракционни развлечения, музейни посещения и др.
Архитектурният проект за развитието на крайбрежната зона в град Русе трябва да се разглежда в контекста на Еврорегиона Русе – Гюргево като се има предвид, че Европейската комисия приоритизира макрорегионални проекти. Отчетен беше и фактът, че мащабни проекти се одобряват по-лесно, когато двете страни кандидатстват заедно.
See less See more
Община Русе купува изоставена гребна база
9 Юли 2012
Труд

Община Русе ще купи изоставената гребна база в лесопарка "Липник", съобщиха от кметската управа.

Сградата на "Напоителни системи" е оценена на 175 200 лв. без ДДС и ще се изплати разсрочено. Тя ще стане част от нов спортен комплекс за кану-каяк и академично гребане.

Ако общината получи и гората в лесопарка, там ще се изгради крайградски парк и център за туризъм, кроят планове чиновниците в местната управа.

Битката за присвоения от държавата имот и скандалните опити за приватизация на масивната сграда от 210 кв.м с 6548 кв.м площ се води от 7 години.

Първи покойният вече кмет на Русе Димитър Калчев алармира земеделското министерство, че през 1993 година имотът на тогавашна стойност 1 861 878 лв. е одържавен "неоснователно" от "Напоителни системи". Калчев иска общината да си го получи обратно, но не успява. Земята е предадена от някогашния Общински народен съвет, а гребната база се изгражда с пари от 49 русенски предприятия.

В лесопарка "Липник" има и бивша резиденция на Тодор Живков, която бе заменена от бившата губернаторка Мария Димова срещу 5 апартамента.
See less See more
Има ли план за развитие на базата или поне идея какво ще се прави по-конкретно, защото в стратегията за развитието на общината не пише нищо съществено.
Кмета май беше казал, че и там ще се пробват да направят нещо по линия на европейските фондове, но не съм сигурен дали ще стане за тоя мандат.
Водачът `Из старините на река Русенски Лом` с GPS координати на обектите

"Из старините на река Русенски Лом" е първият пътеводител за района на Поломието с GPS координати, издаден от Регионален исторически музей Русе. Водачът е създаден в съавторство на археолога Стоян Йорданов и доц. д-р Николай Ненов. 96-те страници предлагат на достъпен език информация свързана с населените места по поречието на Ломовете. Описани са тайните на различни местности, как те са били заселени, кои са тачените и почитани местни светци. Отделна глава в пътеводитля е отдлена за хората населяващи тези земи, описани са техни предания, поверия и притчи.

В пътеводителя "Из старините на река Русенски Лом" са използвани изследвания на Карел Шкорпил, събрани в книга, издадена през 1914 година.

Водачът е с тираж 1000 екземпляра и е осъществен по проект „Епископска резиденция от късното Средновековие – археология, образование и туризъм“, реализиран през 2011-2012 г. от Регионален исторически музей – Русе, с финансовата подкрепа на Американски научен център – София и Фондация „Америка за България“.

http://arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=16419
See less See more
Сесията е утре, така че още утре ще бъде внесено в ОбС. Ще бъде излъчена и пряко, така че който иска да гледа от 9 часа сутринта. :)
Община Русе ще придобие гребната база в Лесопарк Липник срещу 175 200 лева без ДДС, данъци и такси

"Напоителни системи” ЕАД-София е собственик на недвижим имот намиращ се в с. Николово, Община Русе, местност „Дрибака”, до езерото Липник, представляващ „Хидротехнически участък”-имот № 000477 с площ 6,548 дка и построените в него сгради: 1. Кантон-триетажна сграда, сглобяема стоманобетонна конструкция със застроена площ 212 кв.м.; 2. Метално хале-едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 297 кв.м.; 3. Метално хале-едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 447 кв.м. За имота е съставен акт за държавна собственост № 2208/27.02.2003 г. Със заповед № 5-95-00-329/26.04.2012 г. на областен управител на област Русе гореописаният имот включен в капитала на „Напоителни системи” ЕАД-София е отписан от актовите книги за държавна собственост.
С писма № 912/394 от 20.12.2012 г. и от 11.04.2012 г. до Министъра на земеделието и храните, с копие до „Напоителни системи” ЕАД-клон Русе, кмета на община Русе е изразил желание имот № 000477, заедно с построените върху него сгради да се придобие-възмездно, поради изключителната му значимост за Общината. Имотът ще бъде възстановен и обновен и ще представлява модерен гребен комплекс за провеждане на национални и международни състезания по кану-каяк на езерото Липник.
Мотивите за това предложение са: Спортната гребна база за кану-каяк до езерото Липник е изградена с финансовото и трудово участие на промишлени и строителни предприятия от гр. Русе през периода 1979-1987 г. През 1993 г. и 2002 г., първо сградите, а след това и земята са включени в капитала на „Напоителни системи” ЕАД-София, клон Русе. В действителност това е цялостен спортен комплекс, който може да се ползва само за спортни цели. Базата се е ползвала за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност от Спортен клуб по „Кану-каяк”-Русе и за обучение на учениците от Спортното училище в нашия град. На този спортен комплекс са провеждани редица републикански и международни състезания.
Пазарната оценка на имота, собственост на „Напоителни системи” ЕАД-София изготвена от лицензиран оценител е 175 200 лева. Данъчната оценка е 55 310,30 лева. Имотът ще бъде изплатен на собственика-„Напоителни системи” ЕАД-София чрез разсрочено плащане, до края на 2013 г. Общинският съвет - Русе даде своето съгласие Община Русе да придобие право на собственост, чрез покупка, на недвижим имот, намиращ се в с. Николово, Община Русе, местност „Дрибака”, до езерото Липник, представляващ „Хидротехнически участък”-имот № 000477 с площ 6,548 дка и построените в него сгради:
1. Кантон-триетажна сграда, сглобяема стоманобетонна конструкция със застроена площ 212 кв.м.;
2. Метално хале-едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 297 кв.м.;
3. Метално хале-едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 447 кв.м., на цена 175 200 лева, без ДДС, данъци и такси.

Плащането да се извърши разсрочено до 31.12.2013 г. Разноските по сделката са за сметка на купувача.

http://www.ruseinfo.net/news_102911.html
See less See more
Интересни факти по проект „Екотуризмът - възможност за развитието на две малки общини“ – Ветово и Устино

Интересни факти изнесоха по време на пресконференция днес в дирекцията на Природен парк "Русенски Лом" от изследване направено по проект „Екотуризмът - възможност за развитието на две малки общини“ – Ветово и Устино. Проектът стартира през 2011 година, като сега екипът сподели резултатите от направеното проучване. Съгласно проектния регламент, един от партньорите - неправителствената организация „Млади хора ,с млади идеи“ се ангажира да направи проучване за възможностите за обучение на хората в двете малки общини. Фирмата „Йордан Дойчинов- Дойчинов дизайн“ печели възможността да направи въпросниците и самото проучване, данните от което са оповестени вече пред кръгла маса. Основните параметри на проучването изясни Дойчинов.
В периода януари - април 2012 година са анкетирани 149 представители на обявените по - горе населени места. 74 от тях са физически лица, 47 представляват фирми и организации, 18 са представители на хотелския и ресторантьорския бизнес. Специфично подбраните въпроси към различните целеви групи ще послужат за уточняването на методиката за обучението им в рамките на проекта. Проучването е направено сред хора на възраст между 20 и 65 години. 75 анкетирани притежават средно образование, 60 висше и 9 са с основно.


От село Писанец до Ветово ще бъде изградена екопътека със заслон за наблюдение на птиците и други възможности за почивка. В село Писанец ще бъде ремонтирано и оборудвано старото каменно училище в информационен –посетителски център за туристите на ПП "Русенски Лом". Във Ветово ще бъде ремонтирано читалището и обзаведено като информационен център. В община Устино ще се изгради крайбрежната алея на река Дунав, като място за почивка и възстанови училищната сграда, за да се превърне в Информационен център.
По време на работа по проекта ще бъдат създадени общо 10 работни места в информационния център с цел информационното обслужване на посетителите и туристите. За да могат да работят, наетите в областта на екотуризма те трябва да преминат през 4 групи задължителни курсове:
- обучение по екология - нормативи за поведение и запознаване на гостите с тях,специфични възможности и тенденции при туризма в обсега на парковете и производството на биопродукти
- обучение по социо -културните проблеми
- обучение за обслужване на клиентите
- обучение в организация и управление на бизнеса.
От представянето на данните от анкетата на кръгла маса стават ясни два факта, на които обърна внимание Цонка Христова. Незначителна част от населението в община Ветово знаят какви са изискванията от „Натура 2000“ въпреки широката разяснителна кампания провеждана от ДПП “Русенски Лом“ сред тях , включително и по целеви групи. От страна на анкетираните става ясно, че те се затрудняват да общуват с преминаващите през тяхната територия туристи поради липсата на познания за поне един западен език /английски, френски, испански, немски/. Ето защо възниква необходимостта от едно такова обучение сред местните общности. В румънската община нещата не стоят точно така. Там познаването на западни езици е по - добро, сочат данните от анкетата

http://www.ruseinfo.net/news_102982.html
See less See more
Съвместно проучване на археолози и геолози от БАН започва от днес в Област Русе

Съвместно проучване на археолози и геолози от БАН започва от днес в Област Русе. Екипът, воден от доц. д-р Мария Гюрова, археолог от Националния археологически институт с музей – БАН, ще проучва местата на кремъчните суровини в региона. Проектът е международен и обхваща териториите на Североизточна Сърбия и Северна България, финансиран е от Американския научен център – София и Фондация „Америка за България”. Целта на проучването е да се регистрира циркулацията на кремъчните изделия от праисторията, тяхната употреба в живота на праисторическите хора, както и да се потърси връзката между работилници и суровини. Екипът ще посети конкретни места около Две могили, Иваново, Табачка, Баниска. Специално внимание ще се обърне и на Бъзовец, където в момента праисторикът от русенския музей Димитър Чернаков проучва селищна могила

http://www.ruseinfo.net/news_102970.html
See less See more
1 - 20 of 387 Posts
Top