SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
10,500 Posts
...Hotel nie miałby recepcji. Aby zamówić pokój, wystarczyłoby skorzystać z tabletu, czy smartfona...
Czyli już na wstępie właściciel hotelu wyklucza z grona potencjalnych klientów osoby nie posiadające smartfonów, nie potrafiące ich obsługiwać, lub nie wierzące kolorowym, stuningowanym obrazkom.
Nie wydaje mi się to mądre.
 

·
Registered
Joined
·
10,500 Posts
...był tam też ktoś kto pomagał w tej całej procedurze...
Rozumiem, nie będzie recepcji, tylko recepcjonista. :)
Nie wiem, czy to najlepsze rozwiązanie dla hotelu przylotniskowego, gdzie można się spodziewać gości, którzy w ogóle nie planowali pobytu, ale stali się "ofiarami" przekierowania/opóźnienia/cancela itp. Ja, jako człowiek wygodny (i już niemłody), zobaczywszy takie cudo odwróciłbym się na pięcie i poszedł do najbliższej taksówki, aby zawiozła mnie do normalnego hotelu.
Ale to są tylko moje osobiste wrażenia.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top