SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
2,169 Posts
Akurat okolice lotniska prestiżowe nie są, więc nie ma się co dziwić, że taki hotel powstanie. Obecnie nie ma absolutnie za co płacić, bo w okolicy nie ma żadnych usług więc i tak trzeba jechać do centrum miasta.
Hotel się przyda, bo o ile dobrze pamiętam to wysyłali ludzi z anulowanego lotu do Blue Diamonda.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top