SkyscraperCity banner

141 - 160 of 174 Posts

·
Registered
Joined
·
7,917 Posts
No to robota start. Wyciąłem fragmenty dla wygody czytania.

PLK podpisały umowę na budowę Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej wokół Rzeszowa
[...]
Podróżni zyskają możliwość szybkiego dojazdu pociągiem do Portu Lotniczego. Przejazd z Rzeszowa Głównego do nowej stacji Port Lotniczy zajmie około 14 minut. To o ponad połowę krócej niż ponad półgodzinna podróż autobusem czy samochodem. Szybki dojazd zapewni budowa 5 km linii z Rzeszowa do lotniska.
[...]
Oprócz dwóch przystanków, które powstaną na nowej linii do lotniska, będą także dodatkowe przystanki na trasach wylotowych z Rzeszowa. Na linii ze stolicy województwa do Kolbuszowej dodatkowy dostęp do kolei zapewni Rzeszów Północny, Głogów Małopolski Osiedle Niwa, Kolbuszowa Górna. [...] na przystanku Zaczernie oraz na stacji Kolbuszowa zaplanowano dodatkowe perony, co zapewni możliwość większej liczby połączeń.
[...]
Na trasie z Rzeszowa do Strzyżowa podróżni zyskają nowe przystanki. W mieście będą dwa Rzeszów Galeria i Rzeszów Os. Dąbrowskiego. Na trasie jeszcze cztery nowe, Boguchwała, Lutoryż, Żarnowa i Glinik Charzewski.
[...]
Również na trasie z Rzeszowa do Dębicy i Przeworska lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe przystanki Rzeszów Dworzysko i Rzeszów Wschodni. W Sędziszowie Małopolskim zaplanowany jest dodatkowy przystanek Sędziszów Małopolski Wschodni.

W ramach projektu przewidziano budowę 4 mijanek, które zwiększą możliwości podróży na dwóch trasach z Rzeszowa do Kolbuszowej i do Strzyżowa. Nowe odcinki torów umożliwią krzyżowanie się pociągów na jednotorowych liniach, co zapewni lepszą przepustowość i sprawniejszy ruch. .

Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowana jest w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” za 299 593 zł netto Współfinansowanie to to środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie unijne wynosi 209,6 mln zł. Czas realizacji 32 miesiące od podpisania umowy. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

Całość - www.nakolei.pl
 

·
Registered
Joined
·
2,038 Posts
To mnie zaciekawilo. Te cztery mijanki. Gdzie?
 

·
Registered
Joined
·
105 Posts
Co do nazw przystanków - nie: Rzeszów Wschodni, tylko Rzeszów Pobitno; nie: Rzeszów Północny, tylko Rzeszów Staromieście. Przy tej okazji trzeba jeszcze zmienić Rzeszów Zachodni na Rzeszów Baranówka. Miasto powinno dbać o siebie, również na tym polu - w zakresie nazewnictwa nowych przystanków kolejowych, nawiązującego do tradycyjnych nazw osiedli miejskich.
 

·
Registered
Joined
·
7,917 Posts
Napisz do prezydenta, na poważnie, jest szansa, że się tym zajmą.
Z drugiej strony znając opór PLK może być ciężko. Rzeszów Zachodni to nazwa tej stacji, na której jest przystanek. Zmiana tego we wszystkich systemach PLK, mapach itp. to dość karkołomne zadanie.
 

·
Registered
Joined
·
7,917 Posts
w ramach PKA miała być jeszcze Trzciana przywrócona do roli stacji - wiadomo czy to się uda, czy ten pomysł upadł?
Trzciana została przewidziana w opcji nr 4. Ale jest to chyba opcja do wykorzystania na samym końcu, gdyż znalazłem m.in. taki zapis:
"Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji włączenia do zakresu zamówienia zakresów dodatkowych robót wskazanych w opcjach 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zakres podstawowy obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie decyzji administracyjnych dla robót przewidzianych do realizacji w opcjach – z wyłączeniem opcji dotyczącej Trzciany (opcja 4))."

To może jeszcze dla przypomnienia cytat z PFU:
"Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania został podzielony na siedem części:

Zakres podstawowy obejmujący:
  • przebudowę linii kolejowej nr 71 na odcinku st. Kolbuszowa – st. Rzeszów Główny (km 36,890-km 66,311) obejmującą dobudowę infrastruktury przystankowej (budowa nowych przystanków osobowych wraz z branżami: torowa odwodnieniowa, obiekty inżynieryjne, sieci trakcyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, małej architektury, drogowa, sanitarna, sterowania ruchem kolejowym, kubaturowa), dobudowę torów mijankowych wraz z dostosowaniem i przebudową istniejących urządzeń srk z wyłączeniem robót związanych z przebudowa urządzeń przejazdowych w km 45,213; 59,857 oraz 61,696;
  • dobudowę infrastruktury przystankowej (budowa nowych przystanków osobowych wraz z branżami: torowa odwodnieniowa, obiekty inżynieryjne, sieci trakcyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, małej architektury, drogowa, sanitarna, sterowania ruchem kolejowym, kubaturowa) na linii kolejowej nr 91 na odcinku st. Dębica - st. Rzeszów Główny (km 110,665 – km 157,579) z wyłączeniem robót na stacji Trzciana w km 142,990;- przebudowę linii kolejowej nr 106 w zakresie stacji Rzeszów Staroniwa obejmująca przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz powiazanie ich z urządzeniami nowobudowanego zaplecza technicznego, realizowanego przez Urząd Maszkowski w ramach odrębnego zadania oraz budowę nowego przystanku osobowego Rzeszów Oś. Dąbrowskiego;

Opcja 1 - zabudowa urządzeń sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowo – drogowych zlokalizowanych na linii 71 w km 45,213; 59,857 oraz 61,696 oraz na linii kolejowej nr 106 w km 2,506; 2,805 oraz 11,825;

Opcja 2 - budowa nowego posterunku ruchu (mijanki) wraz z niezbędną infrastrukturą na linii kolejowej nr 106 w miejscowości Lutoryż,

Opcja 3 - zabudowa kabla protekcyjnego wzdłuż modernizowanej linii torowej nr 71 w celu dostosowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przedmiotowej linii do obecnie obowiązujących przepisów i wytycznych wraz z przebudową istniejących urządzeń jednodostępowej półsamoczynnej blokady liniowej na urządzenia samoczynnej, elektronicznej, trzystawnej, dwukierunkowej blokady liniowej z licznikowym systemem kontroli niezajętości torów;

Opcja 4 - dobudowa infrastruktury kolejowej na POdg Trzciana – obejmująca dobudowę dwóch torów na POdg Trzciana (dł. Użytkowej 750 m każdy) w rejonie km 142,990 wraz z budową przejścia rozjazdowego;

Opcja 5 - przebudowy linii kolejowej nr 106 na odcinku st. Rzeszów Główny – st. Strzyżów n/Wisłokiem (km 0,475 – km 31,090) obejmująca dobudowę infrastruktury przystankowej, dobudowę torów mijankowych wraz z przebudową urządzeń srk z wyłączeniem prac w stacji Rzeszów Staroniwa, w miejscowości Lutoryż związanych z budową nowego posterunku ruchu (mijanki) oraz budową nowego przystanku osobowego Rzeszów Oś. Dąbrowskiego;

Opcja 6 - dobudowy infrastruktury przystankowej na nowopowstałym przystanku osobowym Rzeszow Wschód linii 91 w km 159,815.
"

A i jeszcze najważniejsze dla bombardiera:
"Wszystkie nazwy nowoprojektowanych przystanków należy traktować jako wersje robocze, ostateczne nazwy zostaną uzgodnione na późniejszym etapie opracowywanej dokumentacji."
 

·
Registered
Joined
·
313 Posts
Opcja 4 - dobudowa infrastruktury kolejowej na POdg Trzciana – obejmująca dobudowę dwóch torów na POdg Trzciana (dł. Użytkowej 750 m każdy) w rejonie km 142,990 wraz z budową przejścia rozjazdowego;
Dzięki wielkie za szczegółowy opis! Mam nadzieję, że w PLK jednak zdecydują się jak najszybciej na tą opcję nr 4... Szlak Rzeszów Zachodni - Sędziszów Młp. to prawie 25km - bardzo dużo jak na linię o takim znaczeniu... Jest co prawda trapez w Trzcianie, ale sam trapez zbyt dużo nie daje.. Ja wiem, że dzisiejsze nowoczesne EZT mają duże przyśpieszenie, ale jeśli tak zagęścimy liczbę przystanków między Rzeszowem a Sędziszowem Młp. + pojawi się sporo nowych połączeń PKA Rzeszów - Dębica, to zaczną robić nam się zatory, szczególnie jak pojawi się jeszcze jakiś jednotor...
 

·
Banana Republic of Poland
Joined
·
6,155 Posts
Napisz do prezydenta, na poważnie, jest szansa, że się tym zajmą.
Z drugiej strony znając opór PLK może być ciężko. Rzeszów Zachodni to nazwa tej stacji, na której jest przystanek. Zmiana tego we wszystkich systemach PLK, mapach itp. to dość karkołomne zadanie.
Nie zgodzę się, że to dość karkołomne zadanie. W ramach naszej SKM zmieniliśmy nazwę dwóch przystanków na liniach, których nie objęła nasza modernizacja, oraz praktycznie na nowo nazwaliśmy wszystko na linii poddanej modernizacji. Cała procedura trwała jakieś 3 miesiące z uchwałą zarządu PKP PLK S.A.. Oczywiście te trzy miesiące to u PLK-i, ale gorzej było z samorządami, które czasem miały różne dziwne pomysły, co do nazw.
 

·
Registered
Joined
·
1,939 Posts
Co do nazw przystanków - nie: Rzeszów Wschodni, tylko Rzeszów Pobitno; nie: Rzeszów Północny, tylko Rzeszów Staromieście. Przy tej okazji trzeba jeszcze zmienić Rzeszów Zachodni na Rzeszów Baranówka. Miasto powinno dbać o siebie, również na tym polu - w zakresie nazewnictwa nowych przystanków kolejowych, nawiązującego do tradycyjnych nazw osiedli miejskich.
Rzeszów Zachodni czy Wschodni to dobre nazwy i nie wiem, co się w nich nie podoba.
 

·
Registered
Joined
·
324 Posts


Rzeszów dołącza do miast z pomysłem na kolej aglomeracyjną. Podpisano wartą niemal 300 mln zł umowę na projekt oraz budowę linii i przystanków.
W planach znalazła się linia do lotniska w podrzeszowskiej Jasionce i nowe przystanki na czterech lokalnych trasach. Podmiejska Kolej Aglomeracyjna to skok cywilizacyjny dla regionu, uważa Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

– Pozwoli znacznej części mieszkańców istotnie obniżyć czas dojazdu do stolicy województwa. Wpłynie także na podniesienie rangi portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, jako hubu komunikacyjnego w tej części kraju – dodaje.

(...)
 

·
Registered
Joined
·
105 Posts
Rzeszów Zachodni czy Wschodni to dobre nazwy i nie wiem, co się w nich nie podoba.
Ano, to mi się nie podoba, że kompletnie "bezpłciowe" są te nazwy, oderwane od terenów, w obrębie których są lub będą te przystanki. A te tereny maja swoje zwyczajowe, tradycyjne nazewnictwo, które w publicznej przestrzeni miasta trzeba przypominać i utrwalać. Na zachód od Krakowa Głównego jest Kraków Łobzów, a nie Kraków Zachodni; podobnie po drugiej stronie - nie Kraków Wschodni, tylko Kraków Zabłocie, a jeszcze bliżej na wschód od Głównego w budowie jest przystanek Kraków Grzegórzki. Tradycja zobowiązuje, a lokalny patriotyzm też by się przydał - żeby nam nie wciskali nazewnictwa jakieś machinalne, warszawskie projektanty, którym cały ten Rzeszów wisi jak kilo kitu...
 

·
Registered
Joined
·
8,047 Posts
Na zachód od Krakowa Głównego jest Kraków Łobzów, a nie Kraków Zachodni; podobnie po drugiej stronie - nie Kraków Wschodni, tylko Kraków Zabłocie...
A dla odmiany w takiej np. Warszawie...
Rzeszów Zachodni jako stacja towarowa funkcjonuje od lat, to że dobudowali perony dla pasażerów niewiele w nazewnictwie zmienia. Poza tym np. stacja Rzeszów Zachodni nie leży na Baranówce, ani też specjalnie blisko niej. Już bardziej adekwatną toponomastycznie nazwą byłaby... Rzeszów - Kościarnia albo Rzeszów - Ruska Wieś! ;)

Ciekawa mapa a`propos


P.S.
Nie traktuj tego wpisu śmiertelnie poważnie. :)
 

·
Registered
Joined
·
7,917 Posts
Ale przyznasz, że Rzeszów Staromieście, czy Wilkowyja brzmiałyby dumnie :).
P.S.
Mapa super, część z tych nazw jeszcze pamiętam, ale jak to szybko zanika. Ja za to mieszkam na terenie nieoznaczonym - to się nie godzi :)
 

·
Registered
Joined
·
7,917 Posts
Ten Zachodni to już nich zostanie na cześć naszej pamięci tego "co za murem", ale kto to widział by północ była nieco dalej niż zachód? To ja dzieci trafią na biegun, szukając go dalej, niż Zachód??
 
141 - 160 of 174 Posts
Top