SkyscraperCity Forum banner
1141 - 1141 of 1141 Posts

·
Registered
Joined
·
6,505 Posts
Rekomendacja KE na dofinansowanie dwóch projektów rynek-lotniczy.pl
  • Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka może dostać ponad 16,5 mln euro dotacji na ważne inwestycje infrastrukturalne/
  • Komitet Koordynacyjny The Connecting Europe Facility for Transport (CEF-T) zatwierdził właśnie rekomendację Komisji Europejskiej na przyznanie dofinansowania dla wybranych projektów dotyczących mobilności wojskowej oraz infrastruktury paliw alternatywnych.
  • Oba projekty zostały wysoko ocenione, każdy otrzymał 19 punktów na 25 możliwych i są rekomendowane do dofinansowania.

🔺Budowa II etapu równoległej drogi kołowania oraz I etap przebudowy drogi startowej na odcinku 700 m wraz z infrastrukturą techniczną;

🔺 Etap II przebudowy drogi startowej na odcinku 1800 m wraz z infrastrukturą techniczną.
– Rekomendacja dla dofinansowania aż dwóch inwestycji to duże wyróżnienie dla naszego portu lotniczego i szansa. Właściwie pandemia jeszcze się nie zakończyła, a lotnisko stanęło przed kolejnym wielkim wyzwaniem przyjęcia setek samolotów z całego świata. Z tym zadaniem radzi sobie bardzo dobrze, ale ten proces pokazuje, gdzie jeszcze należy inwestować w naszą infrastrukturę lotniskową. To będzie ważny krok w rozwoju Jasionki. Za pomoc w staraniach o dofinansowanie również chciałem podziękować Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej – dodał Władysław Ortyl. Przypomnijmy, że Województwo Podkarpackie jest większościowym udziałowcem podrzeszowskiego lotniska.

Drugim jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL). – Lotnisko Rzeszów-Jasionka to ważny punkt na mapie polskiej infrastruktury transportowej. Jako port cargo, obsługujący między innymi krajową „Dolinę Lotniczą”, będzie uzupełniał i wspierał funkcjonowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego – podkreślał Stanisław Wojtera, prezes PPL.

– Rozwój podrzeszowskiego lotniska to także inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Cieszę się, że działania zarządzającego portem, którego PPL jest udziałowcem, zostały docenione, a przedstawione projekty uzyskały tak wysoką ocenę - dodał Stanisław Wojtera.

– Te zadania inwestycyjne wpisują się w długoterminową strategię rozwoju naszego lotniska – zapewniał prezes Adam Hamryszczak. – Nie ukrywam, że to ogromne wyzwanie inwestycyjne. Jednak chcąc myśleć o dalszym rozwoju lotniska, musimy stawiać sobie ambitne cele i szukać dostępnych źródeł ich finansowania – zaznaczył Hamryszczak.

Przebudowa drogi startowej na odcinku 700 m od progu wschodniego (oznaczanego 27) poprawi znacząco jej nośność i zwiększy trwałość poprzez zastosowanie nawierzchni z betonu cementowego. Taką samą nawierzchnię ma już modernizowana w 2013 roku część pasa startowego po stronie zachodniej (09).

Natomiast środkowa część pasa na długości 1800 m otrzyma także nową, wytrzymałą konstrukcję przeznaczoną dla nawierzchni z betonu asfaltowego. Takie rozwiązanie w środkowej części drogi startowej pozwoli na jej optymalną eksploatację.

Dodatkowo w pierwszym z projektów planowana jest budowa równoległej drogi kołowania o długości ok. 1240 m z poboczami, co jeszcze poprawi zdolności operacyjne lotniska w rejonie progu od strony wschodniej, a także zwiększy przepustowość istniejącej drogi startowej. – To zaś przełoży się na możliwość zwiększenia częstotliwości, a także bezpieczeństwa prowadzonych operacji lotniczych – podsumował Hamryszczak.
 
1141 - 1141 of 1141 Posts
Top