Skyscraper City Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,378 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
"Rzeszowskie Lekcje Architektury" to cykl krótkich niespełna 10 min programów zrealizowanych na antenę TVP Rzeszów.
O architekturze miasta Rzeszowa opowiada inż. Władysław Hennig - architekt i urbanista oraz zaproszeni goście którzy realizowali/projektowali dane inwestycje a wszystko jest bogato przedstawione świetnymi ujęciami z powietrza oraz zdjęciami/filmami historycznymi.

Odcinek 1 - Hala ROSIR.
Historia powstania Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Opis unikalnych metod konstrukcyjnych i budowlanych.
Opowiadają:
inż. Władysław Hennig - architekt i urbanista,
prof. Stanisław Kuś - konstruktor hali i pływalni krytej.


Odcinek 2 - Osiedle Piastów
Rzeszowskie Osiedle Piastów zaprojektował warszawski architekt Zbigniew Józef Polak.
Jest to jedno z pierwszych powojennych, modernistycznych osiedli.
Architektowi udało się stworzyć miejsce przyjazne dla mieszkańców.
Inspiracją były zasady tzw. Karty Ateńskiej - zbioru zasad
i postulatów nowoczesnej urbanistyki. Mamy tu przestrzeń, zieleń
i słońce.


Odcinek 3 - Park przy ulicy Pułaskiego
Rzeszowski park przy ulicy Pułaskiego, nazywany jest oficjalnie Parkiem Jedności Polonii z Macierzą. Został zaprojektowany i zrealizowany na przełomie lat 60/70 XX wieku. Autorem projektu jest architekt inż. Władysław Hennig. O parku opowiada jego autor inż. Władysław Hennig - architekt i urbanista

mam nadziej że miastofanom program się spodoba ;)
 

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,378 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Odcinek 4 - Osiedle Pułaskiego
Modernistyczna "jednostka sąsiedzka".
Trzy bloki dla ponad trzech tysięcy mieszkańców. Osiedle zaprojektował architekt Janusz Grzegorzak.

Odcinek 5 - Filharmonia Rzeszowska
Budynek filharmonii w Rzeszowie to przykład polskiego modernizmu w jego najlepszym wydaniu. Tu łączą się architektura, muzyka i plastyka.

Odcinek 6 - Hala Targowa
Dla większości rzeszowian Hala Targowa nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. Nie jest zabytkiem. Z wyglądu jest niezbyt efektowna.
Nie pełni również żadnej ważnej funkcji. Mimo to ten niepozorny budynek w centrum Rzeszowa, jest od lat jest opisywany w polskiej i zagranicznej literaturze dotyczącej konstrukcji i budownictwa.
 

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,378 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
Odcinek 7 - Osiedle Dąbrowskiego
Osiedle przy ulicy Dąbrowskiego - socrealizm w najlepszym wydaniu

Odcinek 8 - Hala Podpromie
Historia budowy hali sportowo - widowiskowej na Podpromiu w Rzeszowie.
Obecnie hala jest siedzibą Asseco Resovii - Sześciokrotnego Mistrza Polski w Siatkówce Mężczyzn.

Władysław Hennig, znany rzeszowski architekt i urbanista, nie żyje

Informację o śmierci znanego rzeszowskiego architekta i urbanisty, wieloletniego prezesa rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, potwierdził "Wyborczej" Jarosław Łukasiewicz, wiceprezes SARP.
Władysław Hennig zmarł we wtorek 14 października. Miał 84 lata.

Hennig urodził się 13 stycznia 1930 r. we Lwowie. W 1956 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 1956-90 pracował w pracowniach urbanistycznych i biurach planowania przestrzennego w Rzeszowie.

Był głównym projektantem planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego wielu miast, m.in. Rzeszowa, Jarosławia, Przemyśla, Krosna, Sandomierza, Strzyżowa, planów szczegółowych centrów miast, dzielnic i osiedli mieszkaniowych, autorem lub współautorem wielu obiektów architektonicznych, które powstały zarówno w Polsce, jak i we Francji.

Jego dorobek to także kilkadziesiąt publikacji dotyczących praktyki i teorii planowania przestrzennego oraz historii budowy miast.


Cały tekst: http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,...ski_architekt_i_urbanista_.html#ixzz3GaJMxeK0
[*]
 

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,378 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Odcinek 9 - Zapora i zalew w Rzeszowie
W 1974 roku oddano do użytku rzeszowski stopień wodny na Wisłoku.
Budowla składa się z zapory ziemnej i centralnie umieszczonego ruchomego jazu. Nad nim wybudowano żelbetowy most. Cała konstrukcja potocznie nazywana jest przez rzeszowian "Zaporą".
Z ówczesnych, ambitnych i dodajmy bardzo ciekawych planów dotyczących tej budowli i powstałemu dzięki niej zalewowi - udało się zrealizować niewiele. Krótko mówiąc ta część Rzeszowa miała stać się dużym i nowoczesnym ośrodkiem rekreacji i sportów wodnych

Odcinek 10 - Plac Ofiar Getta
Dziesiąty odcinek Rzeszowskich Lekcji Architektury poświęcony jest Placowi Ofiar Getta, który w czasach PRL-u nazwany był Placem Zwycięstwa. Tutaj znajdują się zarówno zabytki XVII-wiecznej architektury jaki i budynki modernistyczne i socrealistyczne.
W pierwotnej wersji planu urbanistycznego plac miał wyglądać inaczej niż obecnie.
 

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,378 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
Odcinek 11 - Osiedle Kmity (Osiedle Gwardzistów)
W programie opowiemy o modelowym osiedlu mieszkaniowym w Rzeszowie. Obecnie nazywane jest Osiedlem KMITY, gdy powstawało nazywane było Osiedlem Gwardzistów.
Opowiadają: Władysław Hennig - architekt i urbanista.
Zdzisław Kłodkowski - architekt
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top